Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας

Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης με Άμεση Επαγγελματική Αποκατάσταση

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Εγκεκριμένο από:

Την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής 

Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρίας Προαγωγής Ψυχιατρικής και Συναφών Επιστημών 

Σε Συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

 

Περιγραφή

Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στο IST με Υπεύθυνο τον διακεκριμένο Ομότιμο Καθηγητή Ψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Σολδάτο σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα διακεκριμένων επαγγελματιών στη φροντίδα της Ψυχοσωματικής Υγείας όπως και επιστημόνων με μακρά εμπειρογνωμοσύνη στην άσκηση της Συμβουλευτικής και σε ποικίλες Ψυχοθεραπείες, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται η κα Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου, Ομοτ. Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, η κα Ιωάννα-Δέσποινα Μπεργιαννάκη, τ. Αναπληρ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α, ο κ. Νίκανδρος Μπούρας, Ομότ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, King’s College, London, ο κ. Χρήστος Ιστίκογλου, Δ/ντης Ψυχιατρ. Κλινικ.. ΕΣΥ, Ειδικός Προαγωγής Ψυχ. Υγείας κα.

Ο Καθηγητής κ. Κ.Ρ.Σολδάτος, ο οποίος είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, διαθέτει μακρά και αξιολογότατη ακαδημαϊκή διεθνή καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο διεθνώς, έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις σε αναγνώριση της επιστημονικής συμβολής του και μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται και έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε σημαντικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (Αξιολογική Συμβουλευτική) έχει στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες επαρκή εξοικείωση με τις βασικές αρχές ώστε να μπορούν να εργαστούν ως επιτυχημένοι ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Έτσι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα εφόδια για να ασκούν ουσιαστικά ρόλο ενίσχυσης και προστασίας της Ψυχοσωματικής Υγείας αλλά και για να καθιστούν τους συμβουλευόμενους τους ικανούς να αντιμετωπίζουν κατάλληλα διάφορες ψυχοπιεστικές καταστάσεις που σχετίζονται με την ύπαρξη σωματικής νόσου. 

Στόχοι του Προγράμματος

Κύριος αντικειμενικός σκοπός του Μεταπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ για την ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Αξιολογική Συμβουλευτική). Η εφαρμογή του στη Συμβουλευτική Πρακτική θεωρείται ως εκλεκτική βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής θεωρίας που αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας όσο και στην αντιμετώπιση – διαχείριση ποικίλλων ψυχικών αντιδράσεων και ψυχοσωματικών εκδηλώσεων.

Στα πλαίσια αυτά, οι αρχικοί στόχοι της εκπαίδευσης είναι η επαρκής εξοικείωση με βασικές γνώσεις Ψυχοπαθολογίας/ Ψυχιατρικής Νοσολογίας, η ευαισθητοποίηση στις βασικές θεωρητικές αρχές και τεχνικές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, η εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις και πρακτικές της Συμβουλευτικής.

Για την ολοκλήρωση των αρχικών εκπαιδευτικών στόχων, θα ακολουθήσει εξειδικευμένη θεωρητική αλλά και πρακτική εκπαίδευση στο ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ για την ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Αξιολογική Συμβουλευτική), καθώς και διαδικασίες ομαδικής και προσωπικής ανάπτυξης, όπως και εποπτευόμενη άσκηση σε συνεργαζόμενο με το IST φορέα, στο πλαίσιο της πλήρους απόκτησης των δεξιοτήτων ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Με όλα τα παραπάνω εφόδια, οι επιτυχώς εκπαιδευθέντες ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ του ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Αξιολογική Συμβουλευτική), θα είναι σε θέση να ασκούν ουσιαστικά ρόλο ενίσχυσης και προστασίας της Ψυχοσωματικής Υγείας, ώστε να καθιστούν τους συμβουλευόμενους τους ικανούς να αντιμετωπίζουν κατάλληλα διάφορες ψυχοπιεστικές καταστάσεις, προς τις οποίες υπάρχει η τάση εμφάνισης ψυχοσωματικών αντιδράσεων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κώστας Ρ. Σολδάτος, Ομότ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α

ΜΕΛΗ (κατ’ αλφαβητική σειρά):

Ιφιγένεια Βρεττού, Ψυχολόγος , Σύμβουλος Ψ.Υ.,  Συνθετική -Αντλεριανή Ψυχ/τρια

Χρήστος Ιστίκογλου, Δ/ντης Ψυχιατρ. Κλινικ.. ΕΣΥ, Ειδικός Προαγωγής Ψυχ. Υγείας

Γεωργία Καραγιάννη, Σύμβουλος Ψυχ. Υγείας / Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

Κανέλλος Κιούλος, Ψυχίατρος / Γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής και Θεολόγος

Ανδρέας Κωνσταντακόπουλος, ε.α Υποστράτηγος, Ειδικός Προαγωγής Ψυχ.Υγείας

Μαρία Μαλικιώση – Λοΐζου, Ομοτ. Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Θωμάς Ματσούκας, Ψυχίατρος / Εκπαιδευόμ. στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Βενετσάνος Μαυρέας, Καθ. Ψυχιατρικής, τ. Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ιωάννης Μηναδάκης, Οικονομολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος IST College

Ιωάννα-Δέσποινα Μπεργιαννάκη, τ. Αναπληρ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α

Νίκανδρος Μπούρας, Ομότ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Kings CollegeLondon

Μαρία Ντίνου, Σύμβουλος Ψυχ.Υγείας, Συνθετική- Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεύτρια

Μαρία Σαμαρά, Μαθηματικός, Εκπαιδευθείσα στην Προαγωγή Ψυχ. Υγείας

Βλάσσης Τομαράς, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α

Δάφνη Φουντουκάκου, Οικονομολόγος, Γενική Διευθύντρια IST College

Χρήστος Χριστοδούλου, τ. Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής – Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, ΕΚΠA

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει στους συμμετέχοντες εκτός από τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εξάσκηση προκειμένου οι απόφοιτοι να αποκτούν ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία. Θέματα όπως: η διαχείριση κρίσεων και η επίλυση προβλημάτων, η αντιμετώπιση αντιστάσεων θυμού και άλλων αρνητικών συναισθημάτων και συμπεριφορών των συμβουλευμένων και κυρίως των πασχόντων από οργανικά νοσήματα είναι μόνο μερικά για τα οποία οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα των πρακτικών ασκήσεων διεξάγεται σε συνεργασία με το Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε το 1984 από τον Δρ. Γ. Αποστολόπουλο. Το όραμά του: να σταματήσει την εκροή Ελλήνων ασθενών σε αναγνωρισμένους ιατρικούς προορισμούς της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Σήμερα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι ένας κορυφαίος Ευρωπαϊκός Όμιλος Υγείας, οι νοσοκομειακές μονάδες του οποίου λειτουργούν κάτω από τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας, συνεργαζόμενα με εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ επενδύει συνεχώς σε υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και μηχανήματα. Η αποστολή του Ομίλου είναι «να προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες που διέπονται από τις αυστηρότερες διεθνείς ιατρικές προδιαγραφές, οδηγίες και πιστοποιήσεις, με σεβασμό και αφοσίωση στον άνθρωπο και με ένα στόχο για όλους μας: τη βελτίωση της υγείας».

Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1991, ενώ ο Asklepios Kliniken GmbH, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ευρώπη – διαχειριζόμενος πάνω από 140 ιατρικές μονάδες – είναι στρατηγικός συνεργάτης και σημαντικός μέτοχος από το 2007.

Εξι από τις νοσοκομειακές μονάδες του Ομίλου βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών: το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με τη ΓΑΙΑ Μαιευτική Γυναικολογική στο Μαρούσι, το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι, το Ιατρικό Ψυχικού, το Ιατρικό Π. Φαλήρου, το Ιατρικό Περιστερίου και το Ιατρικό Δάφνης. Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα και θεωρείται, σύμφωνα με αναφορά της Ιατρικής Σχολής του Imperial College της Μ. Βρετανίας, «η πιο σύγχρονη νοσοκομειακή μονάδα στην Ευρώπη».

Ο Όμιλος διοργανώνει ετησίως μία σειρά από σημαντικά Ιατρικά Συνέδρια με σκοπό τη μετάδοση της επιστημονικής και τεχνολογικής ιατρικής γνώσης. Καταξιωμένοι ιατροί από όλο τον Κόσμο συμμετέχουν σε αυτά τα συνέδρια, τα οποία συχνά λαμβάνουν χώρα σε συνεργασία με άλλα διάσημα διεθνή ιατρικά κέντρα, όπως: Mass General Hospital for Children (MGHfC), Harvard Medical School, MD Anderson Cancer Center, Tufts University School of Medicine, RCAD University Hospital of Strasbourg and Yale University School of Medicine.

Επιπλέον, ο Όμιλος διεξάγει ετησίως το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερα από 180 σεμινάρια ετησίως, σε επιλεγμένα θέματα όπως: ογκολογία, παιδιατρική, γενική χειρουργική, καρδιολογία, νευρολογία, ουρολογία, κτλ. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το European Accreditation Council for CME και επιβραβεύει με 130 credits (ECMECs) τους συμμετέχοντες ιατρούς.

Ο Όμιλος είναι επίσης πρωτοπόρος στον Ιατρικό Τουρισμό, από το 2001. Ο Ιατρικός Τουρισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο. Περισσότεροι από 8,500 εσωτερικοί ασθενείς και 27,000 εξωτερικοί ασθενείς το χρόνο είναι διεθνείς. Το Τμήμα Διεθνών Ασθενών είναι το πιο οργανωμένο και αποτελεσματικό του είδους του. Στελεχώνεται από πολύγλωσσο προσωπικό για την υποστήριξη του διεθνή ασθενή, ενώ λειτουργεί κάτω από τα διεθνή στάνταρντς παροχής υπηρεσιών (TEMOS “Excellence in Medical Tourism” and “Quality in International Patient Care”, Global Healthcare Accreditation (GHA)) και προσφέρει εξατομικευμένες VIP υπηρεσίες υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους, 24 ώρες το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ο Όμιλος είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος καινοτόμος οργανισμός, που πάντα τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τους κανονισμούς λειτουργίας. Παρά τις πολλές διακρίσεις και πιστοποιήσεις του, συνεχίζει να επιζητεί την αριστεία και τη βέλτιστη λειτουργία σε όλους τους τομείς.

Ο εξοπλισμός αιχμής και το εξειδικευμένο προσωπικό του, που πάντα περιθάλπει τον ασθενή με κατανόηση, σεβασμό και επαγγελματικό ήθος, αποτελούν τα θεμέλια του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (Αξιολογική Συμβουλευτική) είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την European Association for Counselling (E.A.C.).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος της «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (Αξιολογική Συμβουλευτική) εγγράφονται ως τακτικά μέλη, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία αξιολόγησης ή εξετάσεις, στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), την European Association for Counselling (E.A.C.) και την International Alliance of Business Professionals (IABP). Μετά την εγγραφή τους στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.), οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να λάβουν από την E.A.C. την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλου (European Certificate of Counsellor Accreditation).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ιδιωτικά το επάγγελμα του Συμβούλου, με την εγγραφή τους στην Ε.Ε.Σ. μπορούν να εγγραφούν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τον κωδικό (Κωδικός Αρίθμησης Δραστηριότητας Κ.Α.Δ.: 86901802) του Συμβούλου Ψυχοσωματικής Υγείας.

 

· Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και λοιπών Επιστημών

· Επαγγελματίες Ψυχικής ή/και Σωματικής Υγείας

· Εκπαιδευτικούς

· Νομικούς

· Οικονομολόγους

· Διπλωμάτες

· Κληρικούς

· Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

· Δημοσιογράφους

· Ξεναγούς και λοιπούς Επαγγελματίες παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών, κ.α

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Α΄ Εξάμηνο Β΄ Εξάμηνο
Βασικές Γνώσεις Κλινικής Ψυχιατρικής Εισαγωγή στη Συμβουλευτική  (Ιστορική Αναφορά)

Βασικές γνώσεις Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας 

Τα Είδη της Συμβουλευτικής Πράξης
Η Εξέλιξη από την Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στη Θεωρητική Προσέγγιση του Αξιολογικού Προτύπου Εκπαίδευση σε Βασικές Δεξιότητες
  Συμβουλευτική Διαδικασία
 

Κλινική άσκηση – Προσωπική ανάπτυξη

* 152 ώρες προσωπικής ανάπτυξης/θεραπείας συμμετοχής σε ομάδα (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

Α΄ Εξάμηνο Β΄ Εξάμηνο
Βιοψυχοκοινωνικές Εννοιολογικές Αντιλήψεις για την Προληπτική Ψυχιατρική Κύρια Θέματα για την Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου
Εννοιολογικές Αντιλήψεις για την Πρόληψη στην Ψυχική Υγεία και για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας Μεθοδολογία Εφαρμογής του Αξιολογικού Προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Διαδικασία
Σημασιοδότηση και Αρχές του Αξιολογικού Προτύπου στην Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας Αρχές Ερευνητικής Μεθοδολογίας και η Εφαρμογή τους στο Αξιολογικό Πρότυπο για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Διαδικασία

Προσωπική Ανάπτυξη/Θεραπεία

*152 ώρες προσωπικής ανάπτυξης/θεραπείας με συμμετοχή σε ομάδα (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

 

Πρακτική άσκηση με Εποπτεία

*120 ώρες πρακτικής άσκησης με εποπτεία σε «κλινικό» πλαίσιο (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

 

Α΄ Εξάμηνο Β΄ Εξάμηνο
Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Πασχόντων από Παθολογικά Νοσήματα με Συνοδά Ψυχολογικά και Ψυχιατρικά Προβλήματα Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Πασχόντων από Ψυχικές Διαταραχές
Εφαρμογή του Αξιολογικού προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Χειρουργικών Ασθενών με Συνοδά Ψυχολογικά και Ψυχιατρικά Προβλήματα Εφαρμογή του Αξιολογικού  Προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Ατόμων που Αντιμετωπίζουν Σοβαρά Γεγονότα/Προβλήματα Ζωής
Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Ατόμων με Αναπηρία

Προετοιμασία και Ολοκλήρωση ενός Δοκιμίου Αναφερόμενου στο Αξιολογικό Πρότυπο Προαγωγής Ψυχοσωματικής Υγείας.

Πρακτική άσκηση με Εποπτεία


* 84 ώρες πρακτικής άσκησης με εποπτεία σε «κλινικό» πλαίσιο (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

Κάθε Εκπαιδευόμενος έχει υποχρέωση εντός του Β’ Εξαμήνου, με την υποστήριξη Επιβλέποντος Καθηγητή, να ετοιμάσει και να καταθέσει σε τριμελή Επιτροπή Καθηγητών γραπτή εργασία (Δοκίμιο), η οποία και θα πρέπει να αξιολογηθεί επιτυχώς.

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Άνη Ραζή, στο τηλέφωνο 210 4822222.

  • Μέθοδος Διδασκαλίας

    Τα μαθήματα υπό μορφή διαδραστικών διαλέξεων καθώς και οι ώρες κλινικής άσκησης και προσωπικής ανάπτυξης/θεραπείας, διεξάγονται εξ' αποστάσεως μέσω υπερσύγχρονης και ευέλικτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης.

  • Διάρκεια Σπουδών

    3 Έτη

  • Γλώσσα Διδασκαλίας

    Ελληνικά

 

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Με Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν:

· Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια κ.λ.π.) από Ιδρύματα Εσωτερικού ή/και ομοταγή του Εξωτερικού

· Επαρκή γνώση / χρήση της Ελληνικής γλώσσας

· Επαρκή γνώση / χρήση της Αγγλικής γλώσσας 

· Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

· Υψηλό κίνητρο για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Πρακτικών διεξαγέται σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών