Υποτροφίες

Υποτροφίες

Πρόγραμμα Υποτροφιών/ΕΚΕ

Το IST College έχει αναπτύξει, από την αρχή της λειτουργίας του, ένα πρόγραμμα υποτροφιών και βραβείων, επιθυμώντας να στηρίξει τους φοιτητές που ξεχωρίζουν με τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις ή που χρειάζονται οικονομική υποστήριξη για να παρακολουθήσουν κάποιο από τα προγράμματά του.

Παράλληλα, το IST College πιστεύει ότι, διαχρονικά, είναι επιβεβλημένη η επένδυση στο σημαντικότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων που είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους. Για τον λόγο αυτό και με σκοπό την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων, το IST College προσφέρει, σε μια κοινή πρωτοβουλία με επιχειρήσεις και φορείς, υποτροφίες σε στελέχη επιχειρήσεων προκειμένου να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα της επιλογής τους ή άλλα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

Τέλος, είναι τιμή για το IST College το γεγονός ότι σημαντικά κοινωφελή και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, της χώρας, το εμπιστεύτηκαν και συνεργάστηκαν με το κολλέγιο για την παροχή υποτροφιών.

To Πρόγραμμα Υποτροφιών του IST College ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, βάσει των συνεργειών και συνεργασιών που το κολλέγιο αναπτύσσει με σημαντικούς φορείς, επιχειρήσεις και ιδρύματα της χώρας. Έτσι, πέραν της επιδότησης στα ετήσια δίδακτρα, βάσει της ατομικής ή/και οικογενειακής οικονομικής κατάστασης του φοιτητή ή/και του εκπαιδευτικού του προφίλ, καθώς και των υποτροφιών που κατ’ έτος προστίθενται στο χαρτοφυλάκιό του, το πρόγραμμα υποτροφιών του IST College έχει, ενδεικτικά, προσφέρει:

Αφορά σε υποτροφίες πλήρους φοίτησης, προσφορά της ναυτιλιακής εταιρείας «Navarone S.A.», για μεταπτυχιακές σπουδές στο IST College, που απευθύνονται σε πτυχιούχους Ανωτάτων Ελληνικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του εξωτερικού με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Χορήγηση Υποτροφιών σε συνεργασία με την «EUROPEAN NAVIGATION INC»

Αφορά σε υποτροφίες πλήρους φοίτησης, προσφορά της ναυτιλιακής εταιρείας «European Navigation Inc», για μεταπτυχιακές σπουδές στο IST College, που απευθύνονται σε πτυχιούχους Ανωτάτων Ελληνικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του εξωτερικού με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Χορήγηση Υποτροφιών σε συνεργασία με την «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου

Με αρωγό την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» προσφέρεται η ευκαιρία σε νέους ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν αλλά βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία να βρουν τον σκοπό ζωής τους, μέσα από υποτροφίες πλήρους φοίτησης, που απευθύνονται σε μαθητές Γ’ Λυκείου με κριτήρια αριστείας αλλά και οικονομικό-κοινωνικά.

Χορήγηση Υποτροφιών σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Σε μια κοινή πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων, το IST College και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), δημιούργησαν ένα πρόγραμμα υποτροφιών που ξεπερνά σε αξία τις 200.000 ευρώ και προσφέρουν υποτροφίες σε στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα της επιλογής τους.

Χορήγηση Υποτροφίας «Γ. Κασσιμάτη» σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.).

Πρόκειται για υποτροφία, πλήρους φοίτησης, δείγμα μνήμης και τιμής του αείμνηστου Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., Γεωργίου Κασιμάτη, του μακροβιότερου Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Η προσφερόμενη υποτροφία απευθύνεται σε «Πειραιωτόπουλα», παιδιά μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και αφορά σε μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στην Πληροφορική (MBA και ΜSc).

Χορήγηση Υποτροφιών στις διοργανώσεις “Crowdhackathon

Το IST College, σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Τ.Ε. (Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) , την Εθνική Τράπεζα, την Crowd Policy και άλλους φορείς, ως θερμός υποστηρικτής πρωτοβουλιών και ιδεών με προσανατολισμό στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στη διασύνδεση, κυρίως όταν αυτές προέρχονται από νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες και νέες εταιρείες, προσφέρει στις διοργανώσεις των Crowdhackathons («Μαραθωνίων» ανάπτυξης εφαρμογών, υπηρεσιών, νέων ιδεών κ.a.), υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα, στις νικήτριες ομάδες. Έτσι, ως τώρα έχει στηρίξει σειρά διοργανώσεων και ενδεικτικά αναφέρονται: Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών για τον Τουρισμό με θέμα: “SETE Tourism Crowdhackathon, Innovating with Open Data”, Μαραθώνιοs με θέμα τις οικονομικές συναλλαγές : NBG I-BANK #FINTECH CROWDHACKATHON

Χορήγηση Υποτροφιών στo Πρόγραμμα της Equal Society “Σπουδάζω με Υποτροφία»

To IST College στηρίζει το, επί σειρά ετών, πρόγραμμα της Equal Society «Σπουδάζω με υποτροφία» προσφέροντας, υποτροφίες πλήρους φοίτησης σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Χορήγηση Υποτροφιών σε Αποφοίτους του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού)

Πρόκειται για υποτροφίες, μεταπτυχιακού επιπέδου (ΜΒΑ) πλήρους φοίτησης που προσφέρονται στους αποφοίτους του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών- Κολλέγιο Ψυχικού)

Χορήγηση Υποτροφιών Σε Νικητές του Φοιτητικού Διαγωνισμού «ECONOMIA»

To IST College στηρίζει τον θεσμό του Φοιτητικού Διαγωνισμού ECONOMIA, που διεξάγεται επί σειρά ετών, από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ και κάθε χρόνο προσφέρει υποτροφίες πλήρους φοίτησης σε έναν από τους 3 πρώτους φοιτητές-νικητές του Διαγωνισμού, ο οποίος κάθε φορά επικεντρώνεται και σε ένα διαφορετικό θέμα που αφορά σε κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Χορήγηση Υποτροφίας στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής για το πρόγραμμα «BTEC Δίπλωμα στην Ψυχοθεραπευτική Συμβουλευτική»

Το IST College στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής για τη διοργάνωση διήμερου συνεδρίου της στις εγκαταστάσεις του, χορήγησε υποτροφία πλήρους φοίτησης για το διετές πρόγραμμα «BTEC Δίπλωμα στη Ψυχοθεραπευτική Συμβουλευτική».

Το IST College, συμμετέχοντας στον «7ο Διάπλου της Axion Hellas» και υποστηρίζοντας τις εκπαιδευτικές της δράσεις που μεταξύ άλλων έχουν ως στόχο την προσφορά υπηρεσιών στους κατοίκους απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, στέκεται αρωγός και προσέφερε για την στήριξη των μαθητών Γ’ Λυκείου στις περιοχές που καλύπτει ο “7ος Διάπλους Axion Hellas” (Αστυπάλαια, Τήλο, Χάλκη και Καστελόριζο), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Υποτροφίες συνολικής αξίας 35.000 ευρώ για Προπτυχιακά προγράμματα καθώς και για προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

Για μία από τις υποτροφίες το Kallichoron-Art Boutique Hotel, προσφέρει συμπληρωματική κάλυψη εξόδων διαβίωσης, εις μνήμη «Γεωργίου Παλατιανού», μέσω του προγράμματος “Kallichoron Room2Give”, ενώ ο/η υπότροφος θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα να κάνει την πρακτική του/της άσκηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μέσω του Kallichoron Internship Scheme.

Tο IST College σε συνεργασία με το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ και στο πλαίσιο συμφωνίας διετούς συνεργασίας για θέματα που αφορούν κυρίως στις δράσεις του Μουσείου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς του, προσφέρουν μεταξύ άλλων, προπτυχιακές υποτροφίες απευθυνόμενες σε παιδιά εργαζομένων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) και συνταξιούχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που είναι απόφοιτοι της Γ’ Λυκείου.

Το IST College ανταποκρινόμενο στην πρόταση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Γιώργου Πατούλη, για τη στήριξη των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) και οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω της έντονης οικονομικής δυσπραγίας, προσέφερε με την υποστήριξη του «αδελφού» ιδρύματος ΣΒΙΕ, 50 πλήρεις υποτροφίες φοίτησης σε κοινωνικά & οικονομικά ευάλωτους δημότες της Αττικής σε οποιαδήποτε ειδικότητα επιλογής τους.

Testimonials

«Οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση έτοιμοι να σε διδάξουν, να σε μάθουν, μα πάνω από όλα να σε στηρίξουν. Αυτό βρήκα εγώ στο IST College. Σπουδές με παρούσα αλλά πάνω από όλα μελλοντική αξία. Σπουδές που συνδυάζουν θεωρία και πράξη. Σπουδές που αποτελούν πραγματική επένδυση για μια επιτυχημένη πορεία στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.»

Γεώργιος Τσέγκας
Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων

«Η αναζήτηση για ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής, με οδήγησε στο IST. Η επιλογή των μαθημάτων και το γνωστικό επίπεδο των καθηγητών ήταν ιδανικό ώστε να αποκτήσω τις απαραίτητες γνώσεις, με σκοπό μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Επιπλέον, το IST μέσα από μια πληθώρα σεμιναρίων, μου έδωσε τη δυνατότητα να ανοίξω τους επαγγελματικούς μου ορίζοντες και να επεκτείνω τον επαγγελματικό μου κύκλο γνωριμιών».

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
Απόφοιτος Πληροφορικής

«Επέλεξα το IST για να σπουδάσω Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η δομή του προγράμματος και ο τρόπος διδασκαλίας σε συνδυασμό με την προώθηση μίας σύγχρονης οπτικής του επιχειρηματικού κόσμου, μου έδωσαν τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να ανταποκριθώ στις ανάγκες της Ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς. Παράλληλα, η μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και η αφοσίωση των καθηγητών μου βοήθησε άμεσα στην ανάπτυξη οράματος και προσδιορισμού των επαγγελματικών μου στόχων».

Κωνσταντίνος Σταματίου
Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων

«Η συνεργασία μου με το IST είναι πραγματικά απολαυστική καθώς το επίπεδο των φοιτητών είναι εξαιρετικά υψηλό, τα προγράμματα που προσφέρονται είναι σύγχρονα, συνεχώς εξελισσόμενα και πλήρη και η Διοίκηση έμπρακτα αποδεικνύει καθημερινά τη δέσμευσή της στο όραμα και το στόχο της καινοτόμας εκπαίδευσης. Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή και φιλόξενη και στη διάθεση των διδασκόντων βρίσκονται τα πιο εξελιγμένα οπτικοακουστικά μέσα για να ενισχύσουν το αποτέλεσμα. Στο IST γνώρισα ανθρώπους με κέφι, ευέλικτη και ευρεία οπτική, διάθεση και γνώσεις που σήμερα έχω τη χαρά να αποκαλώ συνεργάτες και φίλους.»

Κατερίνα Γκαγκάκη
Reputation Management & Communications Specialist - Executive Consultant

«H εκπαίδευση πρέπει είναι μια συνεχής προσπάθεια για την προσωπική βελτίωση και τηνεπαγγελματική ανέλιξη του ανθρώπου. Στο IST καθοδηγούν τους φοιτητές να ανακαλύψουν το πλήρες δυναμικό τους και τα ταλέντα τους.»

Δημήτρης Μητράκος
Ιδρυτής Yamas Drink

«Κάποιος μαθαίνει μόνο από την πράξη. Γι’ αυτό και το IST College μεταφέρει τη γνώση μέσα από καταξιωμένους επαγγελματίες και ειδικούς στον τομέα τους.»

Διομήδης Θεοχαρόπουλος
International Business Development Specialist

«Το IST College είναι ένας από τους παλαιότερους Εκπαιδευτικούς Ομίλους της χώρας, που ξεχωρίζει για την ποιότητα των υπηρεσιών του, τις συνεργασίες του και τους ανθρώπους του, κάτι που είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και εγώ γνωρίζοντάς τους από κοντά. Εύχομαι με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών λειτουργίας σας, να συνεχίσετε να παρέχετε στα παιδιά γνώσεις, κατάρτιση και δεξιότητες υψηλών προδιαγραφών.»

Έμη Ζησιοπούλου – Λιβανίου
Δημοσιογράφος

«30 χρόνια είναι ικανό χρονικό διάστημα για να αποδείξει ένας εκπαιδευτικός οργανισμός το σαφή προσανατολισμό του προς το μέλλον, την αφοσίωσή του στις αξίες μιας δια βίου μάθησης και πάνω από όλα την ικανότητά του να δημιουργεί επαγγελματίες που μπορούν να ανθίζουν στις συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος. Εύχομαι στο IST να μείνει πιστό στις αξίες του και να ξεχωρίζει πάντα για αυτές.»

Ράπτη Στέλλα
Εκδότρια των περιοδικών Madame Figaro, Shape, Mirror και Celebrity

Κάνε την Αίτησή σου Τώρα!

Θέλεις περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματά μας;

Επικοινώνησε μαζί μας για να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις

το πρόγραμμα που σου ταιριάζει!