Σεμινάριο σε τεχνολογίες δημιουργίας ιστοτόπου (website) με τη χρήση της πλατφόρμας WordPress

Σεμινάριο σε τεχνολογίες δημιουργίας ιστοτόπου (website) με τη χρήση της πλατφόρμας WordPress

Η καθημερινότητα μας στηρίζεται πλέον στο διαδίκτυο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επισκεπτόμαστε αρκετές σελίδες ανά ημέρα. Σελίδες ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, εκπαίδευσης αλλά και δημιουργικότητας. Οι σελίδες αυτές τις περισσότερες φορές αποτελούν την πρώτη επαφή με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεπώς είναι εξαιρετικά σημαντικό το τι έχουν μέσα και το πόσο καλά δομημένες είναι. Πως δημιουργούνται αυτές οι σελίδες;

Το WordPress είναι ένα CMS ( a.k.a. Content Management System ) το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να επεξεργαστούμε την δική μας ιστοσελίδα, blog, webpage. Στη σειρά σεμιναρίων “Swimming with WordPress” θα μπορέσετε να γνωρίσετε αυτό το web εργαλείο, να το δοκιμάσετε, να μάθετε για αυτό και να το επεξεργαστείτε με σκοπό την δημιουργία, επεξεργασία και συντήρηση της δικής σας ιστοσελίδας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Για να εγγραφείτε πατήστε στο σύνδεσμο: https://goo.gl/5qb9N5.

Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. 

Απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους (όλων των ειδικοτήτων),  ενώ τα σεμινάρια για το προχωρημένο τμήμα “Diving into WordPress” θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο IST College, Αίθουσα 211.