Σεμινάρια - Diplomas


Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τώρα περισσότερο από ποτέ, οφείλουν να είναι ικανές και ευέλικτες ώστε να προσαρμόζονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, να δρούν ακαριαία στις ευκαιρίες, να αντιδρούν στις μη ελεγχόμενες συνθήκες και στους αστάθμητους παράγοντες. Για τους λόγους αυτούς οφείλουν να δίνουν στρατηγικά, έμφαση στη Διοίκηση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού που επιτελεί τις δράσεις και τα οράματά τους. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η Δια Βίου εκπαίδευση και κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων και αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να επενδύσουν οι επιχειρήσεις στο προσωπικό τους.

Το IST διαθέτει σημαντικότατη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων τα οποία απευθύνονται σε στελέχη και εργαζομένους Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της Οικονομίας. Στόχος είναι, βάσει διεγνωσμένων αναγκών, να αντιμετωπίζονται ενδεχόμενα προβλήματα, αλλά κυρίως να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και την αποτελεσματική επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια είναι δυνατόν να επιδοτηθούν από τον Πόρο 0,24% του ΛΑΕΚ που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ.


Diplomas


Digital Marketing & Internet Law
Business Administration
Pharmacy Management

Diploma in Secretary Skills
Logistics and Supply Chain Management
Accounting

Diploma in Hospitality
Radio Producing & Broadcasting
Certificate στην Συμβουλευτική Ψυχολογία

Diploma in Shipping & Maritime

Diploma in Banking & Finance

Diploma in Corporate Public Relations

Κατηγορίες Σεμιναρίων


Communication Skills & Body Language
Γενικής Λογιστικής
Data Protection Officer

Softone ERP
Budgeting & Reporting
Εργατικά-Ασφαλιστικά

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Change Management
Conflict Management

Time & Stress Management
Certificate Επαγγελματικής Σεναριογραφίας
Project Management