Diploma in Digital Marketing & Graphic Design

Diploma in Digital Marketing & Graphic Design

Accredited by Digital Marketing Institute (DMI)

Περιγραφή

Το Diploma in Digital Marketing & Graphic Design εστιάζει στις βασικές στρατηγικές ψηφιακού marketing που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους σημερινούς διαδικτυακούς πελάτες. Το Diploma καλύπτει όλα τα βασικά ψηφιακά κανάλια και μέσα, όπως: SEO, PPC, Social Media, Content Marketing, Websites, Affiliate Marketing, Display Advertising and Email Marketing.

Tο πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε case studies, στις πιο σύγχρονες στρατηγικές του digital, social media & performance marketing μαζί με πρακτική εξάσκηση σε Η/Υ με workshops στα Labs του IST Studies. Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στα workshops και στις πρακτικές ασκήσεις μόνοι τους, αλλά και συνεργαζόμενοι σε ομάδες. Παράλληλα για πρώτη φορά παρουσιάζεται σε αντίστοιχο πρόγραμμα στην Ελλάδα, η νομοθεσία που διέπει το internet από εξειδικευμένη νομικό-συνεργάτη.

Οι συμμετέχοντες αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αποκτήσουν την πιστοποίηση του DMI, μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση ψηφιακού marketing που παρέχεται από το Digital Marketing Institute (DMI).

Όλα αυτά τα στοιχεία, οι διαδικασίες υλοποίησης του Diploma, η ποιότητα της ύλης και η επάρκεια των εισηγητών ώθησαν την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου να πιστοποιήσει το Diploma με τον ανώτερο βαθμό πιστοποίησης Quality Training Label επιπέδου Advance.

Παρουσίαση του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο κυρίως τεχνικών, μεθόδων και εργαλείων. Tο πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε case studies, στις πιο σύγχρονες στρατηγικές του digital, social media & performance marketing μαζί με πρακτική εξάσκηση σε Η/Υ με workshops στα Labs του IST College.

Με την απόκτηση του Diploma in Digital Marketing & Graphic Design οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 •    Να αναπτύσσουν στρατηγικές στα κοινωνικά δίκτυα (Social Media) για προσέλκυση νέων followers και να δημιουργούν εταιρικές σελίδες σε Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, TikTok, Snapchat με τεχνικές βελτιστοποίησης τους.

 •    Να εφαρμόζουν πρακτικές μεθόδους αποτελεσματικής προσέγγισης πελατών, μέσω των πιο πάνω κοινωνικών δικτύων.

 •    Να αξιοποιούν τη δυναμική του influencer marketing

 •    Να αναλύουν και να κατανοούν τις διάφορες μορφές διαφήμισης (κειμένου, εικόνας, video, event, post, κ.α) και πότε χρησιμοποιούμε την κάθε μια.

 •    Να δημιουργούν και βελτιστοποιούν διαφημιστικές καμπάνιες σε Google Ads, Facebook Ad Manager, LinkedIn & YouTube.

 •    Να εφαρμόζουν τεχνικές, οι οποίες θα ανεβάσουν μια ιστοσελίδα στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google.

 •    Να δημιουργούν στοιχεία ψηφιακής ηλεκτρονικής ταυτότητας

 •    Nα γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ιστοσελίδες και την οnline διαφήμιση

 •    Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το δικό τους ιστολόγιο (Βlog)

 •    Να αναλύουν τα στατιστικά στοιχεία, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση μιας ιστοσελίδας (Google Analytics, Tag Manager, Data Studio).

 •    Nα δημιουργούν αποτελεσματικές καμπάνιες email

 •    Να κατασκευάζουν και να διαφημίζουν ηλεκτρονικές επιχειρήσεις

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Η Διάρκεια του Σεμιναρίου είναι συνολικά 124 ώρες.

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DMI

  Το Diploma in Digital Marketing & Graphic Design είναι αναγνωρισμένο από το Digital Marketing Institute (DMI) δίνοντας έτσι την εγκυρότητα και την αξιοπιστία ενός από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστοποίησης δεξιοτήτων στο Digital Marketing.

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ACTA

  Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα QualityTrainingLabel επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Το Diploma in Digital Marketing & Graphic Design είναι αναγνωρισμένο από το Digital Marketing Institute (DMI) δίνοντας έτσι την εγκυρότητα και την αξιοπιστία ενός από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστοποίησης δεξιοτήτων στο Digital Marketing.

Το DMI θέτει τα παγκόσμια standards για τις πιστοποιήσεις ψηφιακού marketing. Στόχος του είναι να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων βοηθώντας άτομα από όλο τον κόσμο να βελτιώσουν τις ικανότητες τους και να ξεκινήσουν την καριέρα τους στο ψηφιακό marketing. Παράλληλα, προσφέρει μια ευκαιρία διαρκούς μετασχηματισμού, για άτομα που επιθυμούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων

 

 •    Οι συμμετέχοντες θα γίνουν DMI Power Members για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Θα έχουν πλήρη πρόσβαση στην πλατφόρμα του DMI και στο πλούσιο υλικό της που περιλαμβάνει: short courses, premium webinars, audio books, presentations, video interviews, tool-kits, audio case studies, και όχι μόνο!
 •    Oι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε μια διαδραστική πλατφόρμα όπου θα μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις με άτομα κοινού ενδιαφέροντος και να συζητήσουν θέματα σχετικά με το ψηφιακό marketing

 •    Τα άτομα θα έχουν πρόσβαση στο κέντρο ανάπτυξης σταδιοδρομίας μελών DMI, έχοντας την ευκαιρία να συνδεθούν επαγγελματικά με επιχειρήσει του κλάδου

Στατιστικά στοιχεία

Η πιστοποίηση του DMI ανοίγει έναν νέο κόσμο γνώσης, δύναμης, αυτοπεποίθησης και ικανότητας. Από την αρχή μέλημα του ήταν η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα αιχμής και η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι της DMI έχουν μεταμορφώσει την καριέρα τους και τις ψηφιακές τους ικανότητες με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

 •    Το 95% των πιστοποιημένων μελών του DMI εργάζονται

 •    Το 81% πήρε προαγωγή μετά την απόκτηση της πιστοποίησής του

 •    Το 88% των μελών DMI εργάζονται τώρα σε senior επίπεδο διοίκησης ευκαιρία διαρκούς μετασχηματισμού, για άτομα που επιθυμούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων

 •    Σε επαγγελματίες του Μarketing και της Επικοινωνίας για την εξειδίκευση στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας και την επαγγελματική τους εξέλιξη/ διεύρυνση στο κλάδο τους.
 •    Σε εργαζόμενους/στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχείρησή τους (στην Ελλάδα ή διεθνώς).
 •    Σε ελεύθερους επαγγελματίες για την ανάπτυξη του πελατολογίου τους.
 •    Σε φυσικά πρόσωπα, δημόσια πρόσωπα, καλλιτέχνες, πολιτευτές, για την ενίσχυση της εικόνας τους.
 •    Σε φοιτητές/απόφοιτους σχολών– ανεξαρτήτως ειδικότητας – για την ενίσχυση του βιογραφικού τους και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
 •    Σε νέους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επιχειρηματικά ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες με το Marketing και την επικοινωνία.
 •    Σε νέους επιχειρηματίες που αναζητούν αποτελεσματικούς και οικονομικούς τρόπους προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Χατζηϊωάννου Γιώργος
Εισηγητής Digital Marketingπιστοποιημένος σε Google AnalyticsGoogle AdWords Professional καθώς και Ρrofessional Internet Marketer από Web Ceo University. Με πολυετή εργασιακή εμπειρία στον προγραμματισμό ιστοσελίδων και σχεδιασμό online στρατηγικής για την προώθηση μεγάλων και μικρομεσαίων εταιριών.

Σαματά Λουκία
Η Σαματά Λουκία έχει σπουδές στα Οικονομικά ( Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο), MSc in e-Business and Digital Marketing και μεταπτυχιακό τίτλο (PMBA). Εργάζεται ως Digital & e-Commece Marketing Manager σε εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής και υγείας και είναι co-founder & CEO του Fertility Route, διαδικτυακή εταιρία ιατρικής& τουριστικής διαμεσολάβησης με εξειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Δρίβας Ιωάννης
Ο Ιωάννης Δρίβας είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Phil) στην Διαχείριση Συστημάτων Πληροφόρησης από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών & Τεχνολογίας Πληροφοριών του Linnaeus University της Σουηδίας (M.Phil in Information Systems | Department of Computer Science and Information Technology). Είναι μέλος του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενώ τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων χρήσης διαδικτύου (Web Mining & Analytics) καθώς και την Προγνωστική Μοντελοποίηση.

Κοντού Μάγγυ
Η Μάγκυ Κοντού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991 και είναι απόφοιτη του IST College. Είναι συνιδρύτρια και Lead Product & UI/UX Designer της εταιρίας SimpleApps. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο των mobile apps και του digital marketing, ενώ οι υπηρεσίες της έχουν διακριθεί σε πολλές διαγωνισμούς νεανικής επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και design. Eίναι συν-διοργανώτρια των Google Developers Group Athens (GDG Athens), Ambassador του προγράμματος Women Techmakers Greece της Google και εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα Digital Marketing, Grow with Google. Είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σε Computer Science και μεταπτυχιακού τίτλου σε Mobile Computing από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire (UH).

Δάγγα Βάγια
Η Βάγια Δάγγα δραστηριοποιείται στο χώρο του design και της διαφήμισης από το 2008. Εν μέρει digital marketing specialist, marketing strategist, art director, UX/UI designer και τεράστια οπαδός του data-driven business approach.
Σήμερα εργάζεται στη βιομηχανία τροφίμων ως Senior Group Marketing Manager και δραστηριοποιείται ως εξωτερικός συνεργάτης στο κομμάτι του marketing consulting. Είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σε Informatics and Mass Media (Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας), μεταπτυχιακού τίτλου σε Infographics Design από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire (UH) και τίτλων μετεκπαίδευσης σε UX/UI Design (Vakalo)

Ράπτη Στέλλα
Η Στέλλα Ράπτη έχει τεράστια εμπειρία στο χώρο των lifestyle και fashion εντύπων τα τελευταία 27 χρόνια. Ως εκδότρια από το 2015 έως το 2020 γυναικείων τίτλων print & digital στον Όμιλο Αττικών Εκδόσεων, επέβλεπε από το Α ως το Ω την παραγωγή των Madame Figaro, Maison Madame Figaro, Shape, Mirror, Celebrity και MissBloom Trendbook καθώς και των ψηφιακών μέσων missbloom.gr, yupiii.gr, shape.gr και madamefigaro.gr. Με επιτυχία σχεδίασε το περιεχόμενο των τίτλων, την στρατηγική τους σε επίπεδο marketing και sales αλλά και την παρουσία τους στις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Το Business of Fashion την συναρπάζει και το μεγάλο της πάθος είναι το fashion branding and consulting αναλαμβάνοντας την εξέλιξη δυναμικών εταιριών και ανεξάρτητων παραγωγών.

Βαρλά Αλεξάνδρα
Η Αλεξάνδρα Βαρλά είναι Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου “LLM in International Business Law” από το Queen Mary University of London. Ειδικεύεται στους τομείς της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και των Προσωπικών Δεδομένων.Η Αλεξάνδρα χειρίζεται υποθέσεις που άπτονται όλου του φάσματος του Εμπορικού Δικαίου και διαχειρίζεται, ειδικότερα, σύνθετα και εξειδικευμένα νομικά ζητήματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, στην ιδιαίτερη βιομηχανία της Μόδας. Έχει εκτενή εμπειρία στο νομικό πλαίσιο και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις διαδικτυακές συναλλαγές και τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, παρέχοντας εξειδικευμένες, πρακτικές συμβουλές για τη σύναψη συμβάσεων, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τη συμμόρφωση με το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Προσωπικών Δεδομένων, σε διαδικτυακό περιβάλλον. Η Αλεξάνδρα είναι διοργανώτρια του 1st και 2nd Fashion Law Conference “Fashioning the Law: Design – Protect – Trade – Mediate”.

Βιολάκης Πέτρος
Ο Δρ. Πέτρος Βιολάκης είναι Λέκτορας στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του South Wales, στην Ελλάδα (IST College), είναι εταίρος στο Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και παράλληλα Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στην Πολιτική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ (Ηνωμένο Βασίλειο), μεταπτυχιακού διπλώματος (MA) στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Ιντιανάπολις (ΗΠΑ), μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με κατεύθυνση Μάρκετινγκ και προπτυχιακού (BSc) στην Πληροφορική από το πανεπιστήμιο του Χερτφορντσαϊρ (Ηνωμένο Βασίλειο).

Introduction to Digital Marketing

Introduction – Terminology 

Digital Branding 

Omnichannel Marketing

 

Strategy & Planning

Digital Strategy

 

Social Media

Facebook

Tik Tok

Snapchat

Twitter 

Instagram

Pinterest

Brand Ambassadors, the ultimate post isolation marketing tool

Youtube

Google My Business

Linkedin

Slideshare

Social Media Ads

 

Copywriting

Blogging

Website Landing Pages

Copywriting for Search Engine Optimisation (SEO) and Search Advertising (PPC)

Off site  SEO

Internet Law – Copywriting – GDPR

 

Digital  Advertising

PPC

Display Advertising

Email Marketing

Mobile Marketing

Google Adwords

 

Eshop Planning & Optimization

Affiliate Marketing

AdSense

Tag Manager

Data Studio

Graphic Design

Digital Content Marketing

Conversion Rate Optimization

Responsive Design

A/B Testing

Google Optimize

Google Analytics

Google Analytics 4

Eshop Advertising

Κατασκευη e-shop με το SHOPIFY

Workshop Social Media Strategy

Πρόκειται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας digital στρατηγικής για μια εταιρία την οποία επιλέγει ο κάθε εκπαιδευόμενος στην αρχή του προγράμματος. Περιλαμβάνει την ανάλυση της αγοράς, το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών ψηφιακού marketing, την μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και την παρουσίαση της στη ομάδα των εισηγητών μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων του σεμιναρίου.

Η εργασία αυτή εκπονείται σε όλη τη διάρκεια του Diploma in Digital Marketing & Graphic Design με την καθοδήγηση ενός επιβλέποντα εισηγητή.
Το project αποτελεί το μέσο για την ολοκληρωμένη και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των 124 ωρών της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε: 

 •    Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας –
  Λ. Συγγρού 68
  (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
   
 •    Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
   
 •     Elearning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της υπερσύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
   
 •    Mixed: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.