Diploma in Hotel Management - Hospitality

Diploma in Hotel Management

Σκοπός του Προγράμματος

Η  σύγχρονη ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας , απαιτεί πλέον την εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης της επιχείρησης αλλά και την ανάπτυξη και τη διατήρηση ποιοτικής εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του πελάτη. Τα κύρια ζητήματα του ξενοδοχειακού κλάδου  και ,  οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών και τη διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών από τα τμήματα   του ξενοδοχείου  , πλην αυτών του επισιτισμού,  παρουσιάζονται στο σεμινάριο.

Στόχος του Diploma είναι να εφοδιάσει τους καταρτιζομένους με μια σειρά από δεξιότητες, τεχνικές και χαρακτηριστικά για μια επιτυχημένη, επαγγελματική πορεία στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

 •    Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εργάζονται στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας και θέλουν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις.
 •    Σε ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες μικρών ή μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την επιχείρηση τους.
 •    Σε αποφοίτους ΙΕΚ που θέλουν να αποκτήσουν μια εξειδίκευση
 •    Σε φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας

  Σε όλους  τους εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους στον κλάδο της φιλοξενίας που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις συνεχείς εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο κλάδο.  Στόχος με  την ολοκλήρωση του σεμιναρίου , με τις  πρακτικές Εφαρμογές και  τα Case Studies, οι συμμετέχοντες  να είναι σε θέση να  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του τρόπου λειτουργίας των τμημάτων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης  αλλά και ο εφοδιασμός τους με γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία της διοίκησης Ξενοδοχειακών μονάδων.

Κωνσταντίνος Θεοδωράκης

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο Management of Tourism. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και στις ένδο-εταιρικές εκπαιδεύσεις, σε θεματικά πεδία όπως: η Διοίκηση και Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Εξυπηρέτηση Πελατών Μονάδων Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής, Σχεδιασμός & Προώθηση Τουριστικών Πακέτων και η Xρήση Nέων Τεχνολογιών για την αναβάθμιση του Ανθρωπίνου Δυναμικού του τομέα του Τουρισμού.

ΜΕΡΟΣ 1 (60 ΩΡΕΣ):

Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας (Hospitality Management )

 • Γενικές Λειτουργίες, Οργανωτική Δομή Ξενοδοχειακής Μονάδας
 • Διοίκηση και οργάνωση τμήματος υποδοχής: Τμήμα υποδοχής, , Υποδοχή πελατών, Ρεσεψιόν, Τηλεφωνική Υπηρεσία, Τήρηση Λογαριασμών, Ταμείο, Μεταφορά αποσκευών, Booking Position Rooming List, Voucher, Τα στοιχεία του Voucher, Τύποι Voucher, Έντυπα υποδοχής, Υποχρεωτικά έντυπα, Προαιρετικά έντυπα , Αφίξεις, αναχωρήσεις, Εκτυπώσεις βιβλίου αστυνομίας, βιβλίου κίνησης πελατών, ταμειακής κατάστασης, ισοζυγίου και διαφόρων χρήσιμων εντύπων ,Παρακολούθηση ιστορικού αρχείου πελατών.
 • Τμήμα Κρατήσεων : Απευθείας κράτηση, Κράτηση μέσω τουριστικού γραφείου , Κρατήσεις μέσω Διαδικτύου, Κρατήσεις μέσω TOUR OPERATOR , Εγγυημένες κρατήσεις, Μη εγγυημένες κρατήσεις , Τύποι συμβολαίων, ALLOTMENT , έντυπα κρατήσεων του Tour Operator, BACK TO BACK, COMMITMENT, TIME SHARING (Χρονομεριστική Μίσθωση), Εισαγωγή νέων κρατήσεων, διορθώσεις ακυρώσεις κρατήσεων Πλάνο κρατήσεων Διαχείριση overbooking.
 • ΔΙΑΜΟΝΗ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (HOSPITALITY): Τύποι δωματίων, Ορολογία σχετιζόμενη με την κατάσταση των δωματίων , Συμφωνίες διαμονής, Διημέρευση (day use), NONSHOW, RELEASE PERIOD (Περίοδος αποδέσμευσης Καθορισμός χρονικού ορίου) , VIP, COMPLIMENTARY, INDIVIDUAL MAISON PASSANT ,Πρακτορειακός πελάτης, Πληρότητα. Συστήματα οργάνωσης και διαχείρισης της φιλοξενίας Μέθοδοι και διαδικασίες οργάνωσης θεμάτων διαμονής πελατών. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας ,Διαχείριση σχέσεων πελατών.
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΟΡΟΦΩΝ(HOUSEKEEPING): Διοίκηση και διαχείριση του τομέα δωματίων και των λοιπών κύριων και βοηθητικών χώρων των καταλυμάτων,Διαχείριση, κατανομή και αξιολόγηση απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού του Housekeeping, Διαχείριση σχέσεων και επαφών με τους πελάτες. Διαδικασίες σύνταξης προγραμμάτων εργασίας. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας.Διαχείριση τμήματος απολεσθέντων αντικειμένων. Οργάνωση και διαχείριση ιματισμού, εξοπλισμού και λοιπών υλικών. Οργάνωση και λειτουργία του τμήματος λινοθήκης. Εφαρμογή μεθόδων επιλογής για την αγορά και τη χρήση υλικών καθαριότητας. Συντήρηση και αντικατάσταση εξοπλισμού των δωματίων.Επιλογή, συντήρηση και αντικατάσταση υλικών διακόσμησης , Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Housekeeping.

ΜΕΡΟΣ 2 (60 ΩΡΕΣ)

Ι.Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη (Human Resources and Development)

 • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων τουριστικών επιχειρήσεων
 • Λειτουργική αλληλεξάρτηση και διασύνδεση των τμημάτων του ξενοδοχείου
 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού του Τομέα Υποδοχής, του Housekeeping
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων :Ανθρώπινοι Πόροι & Αναβάθμιση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
 • Προσδιοριστικοί Παράγοντες Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Δεξιότητες και ο Ρόλος της παροχής Υπηρεσιών (CapacityBuilding)
 • Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Δια Βίου Μάθηση
 • Κίνητρα & Ενεργοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Μάθηση & Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Θεωρητικό Υπόβαθρο και Στόχοι Συστήματος Αμοιβών ,Αμοιβές και Κίνητρα/Αντικίνητρα ,Παρακίνηση

ΙΙ.Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Ο ρόλος των πληροφοριακών ξενοδοχειακών προγραμμάτων (Η/Υ) και άλλων μέσων σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση του τομέα φιλοξενίαςΣυστήματα πληροφοριών, ανάλυση της σχέσης μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών και των οργανισμών, λήψη αποφάσεων. Ανάλυση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων στην υποστήριξη της επιχειρησιακής στρατηγικής. Decision Support Systems (DSS). Enterprise ResourcePlanning (ERP),Διοίκηση Πωλήσεων και Κρατήσεις μέσω Διαδικτύου (Sales Management & Online Reservations (e-Tourism) . Η χρήση του e-tourism στις εναλλασσόμενες απαιτήσεις των τουριστών και οι επιπτώσεις του στη τουριστική ζήτηση. Επίδραση στους προμηθευτές και μεσάζοντες. Στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στο Τμήμα Υποδοχής Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Πληροφοριακά Συστήματα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΗ επικοινωνία ως κοινωνικό φαινόμενο. Διοίκηση και Επικοινωνία. Γραπτή επιχειρησιακή επικοινωνία στα ξενοδοχεία. Προφορική επικοινωνία και επικοινωνία των ομάδων. Επιχειρησιακές εκθέσεις και αναφορές. Τεχνολογικός εξοπλισμός στη διάθεση της επικοινωνίας. Εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας Intranet. Τεχνολογία Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Εγγράφων(Electronic Data Interchange-EDI). Διαδραστικό σύστημα Extranet στις τουριστικές επιχειρήσεις. Συστήματα επικοινωνίας και διοίκησης σε τουριστικούς προορισμούς.(Destination Integrated Computer Information Reservation Management Systems). Eπιχειρησιακές επικοινωνίες και ηλεκτρονική μάθηση(e-learning), για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων). Επικοινωνία μέσω Application Service Providers. Ανάπτυξη και διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) και δυνατότητες επικοινωνίας μέσω Sales Manager.

ΙΙΙ.Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

(Total Quality Management in the Hospitality Industry)

 • Ιστορική αναδρομή. Βασικά συστατικά στοιχεία των κύριων διοικητικών μεθοδολογιών.
 • Ιστορική εξέλιξη της ΔΟΠ. Ορισμοί ποιότητας. Φιλοσοφία, αξιώματα, αρχές της ΔΟΠ.
 • Τα διδάγματα των πρωτοπόρων. Σύγκριση παραδοσιακής προσέγγισης και ΔΟΠ.
 • Θεωρία συστημάτων Συστήματα διοίκησης ποιότητας. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Προτυποποίηση – Πρότυπο ISO 9000 – Πιστοποίηση.
 • Βραβεία ποιότητας – Το Ευρωπαϊκό μοντέλο ποιότητας.
 • Ο κύκλος PDCA (Plan – Do – Check – Act)
 • Τα επτά εργαλεία ελέγχου της ποιότητας: Διαγράμματα ελέγχου. Διάγραμμα Pareto και διαγράμματα αιτίου αποτελέσματος. Ιστογράμματα. Διαγράμματα ροής. Διαγράμματα διασποράς
 • Βασικά συστατικά στοιχεία των κύριων διοικητικών μεθοδολογιών και διαγράμματα αιτίου αποτελέσματος.
 • Ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας – Το σπίτι της ποιότητας
 • Η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη. Η μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.
 • Άμεσες και έμμεσες μετρήσεις της ποιότητας. Κοστολόγηση της ποιότητας
 • Έλεγχος ανταγωνιστικότητας με τη χρήση δεικτών. Η μέθοδος των κρίσιμων συντελεστών επιτυχίας
 • Οργανωτική θεωρία και πολιτισμός ποιότητας
 • Πληροφοριακά συστήματα ποιότητας

ΙΙΙΙ.Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

(Crisis Management in the Hospitality Industry)

Περιγραφή: επιχειρησιακό περιβάλλον, ενδιαφερόμενοι, έκθεση στον κίνδυνο, ευπάθεια Αναγνώριση των πηγών των κινδύνων, Προσδιορισμός των αξιολογήσεων, διαμόρφωση κριτηρίων για αξιολόγηση κινδύνου Πιθανότητες ενδεχόμενου κινδύνου, Συνέπειες ενδεχόμενου κινδύνου, Επίπεδο κινδύνου, Επιλογή και τεκμηρίωση των μέτρων ελέγχου κινδύνων. Αξιολόγηση κινδύνου με βάση τα κριτήρια και οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων του κινδύνου

 • Συντονισμός προσπαθειών για τη διαχείριση του κινδύνου: Προετοιμασία σχεδίων και επιλογών για την αντιμετώπιση του κινδύνου, Δηλώσεις πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνου, Εύρεση πόρων για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της κρίσης, Επίβλεψη και αξιολόγηση κάθε βήματος, μέσα από την τεκμηρίωση της διαδικασίας

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε : 

 •    Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας –
  Λ.Συγγρού 68
    (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
   
 •    Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
   
 •     Elearning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της υπερσύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
   
 •    Mixed : Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά. 

Φόρμα Ενδιαφέροντος

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Η Διάρκεια του Σεμιναρίου είναι συνολικά 120 ώρες.

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του , τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα QualityTrainingLabel επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης