Diploma in Retail ManagementΠεριγραφή Προγράμματος


Το Λιανικό Εμπόριο αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας.
Από το μικρό οικογενειακό μαγαζί της γειτονιάς μέχρι τις μεγάλες Πολυεθνικές αλυσίδες όλοι προσπαθούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας.
Πόσο όμως γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι την διαδικασία που θα μεγιστοποιήσει τα κέρδη τους ?
Έχοντας εκπαιδεύσει τα στελέχη πολλών Ελληνικών Επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, διαπιστώνουμε καθημερινά το κενό που υπάρχει στην εξεύρεση Στελεχών με γνώσεις πρακτικές, δεξιότητες σε πολλά επίπεδα που θα μπορούν άμεσα να καλύψουν τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης λιανικού εμπορίου.

Γι’  αυτόν τον λόγο το IST College δημιούργησε και συνεχώς εξελίσσει και ανανεώνει το μοναδικό Diploma in Business Administration που έρχεται να καλύψει το κενό της πρακτικής, εξειδικευμένης και Πιστοποιημένης γνώσης που είναι συμβατή με τις ανάγκες της αγοράς.

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να ενισχύσουν την θέση τους στην επιχείρηση τους ούτως ώστε να εξελιχθούν αλλά και θα γεμίσει δεξιότητες και γνώσεις όλους όσοι θέλουν να εργαστούν στον χώρο του Λιανικού εμπορίου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει πρακτικές γνώσεις

 • Στις βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης μίας επιχείρησης Λιανικού εμπορίου (Management)
 • Να διαχειρίζονται και να αξιολογούν το Ανθρώπινο Δυναμικό (Human Recourses Management)
 • Να διαχειρίζονται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα Κρίσεις (Crisis Management)
 • Να φέρουν σε πέρας ολοκληρωμένα Project μέσα στην επιχείρηση (Project Management)
 • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους διαφημιστικούς πόρους της επιχείρησης (Marketing)
 • Να έχουν άνεση στην επικοινωνία (Communication Skills)
 • Να αναλύουν και να διαχειρίζονται την συμπεριφορά του καταναλωτή
 • Να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή σημείου & στησίματος καταστήματος Λιανικού Εμπορίου
 • Να μάθουν τις καλύτερες πρακτικές μεγιστοποίησης των πωλήσεων & της κερδοφορίας τους
 • Να διαχειρίζονται αντιρρήσεις – παράπονα & δυσαρέσκεια των πελατών
 • Να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με τους προμηθευτές τους
 • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την Οικονομική & Εμπορική Διαχείριση της επιχείρησης τους.
 • Να έχουν αυτονομία στον εφοδιασμό, τις παραγγελίες και την αποθήκευση των προϊόντων καθώς και όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας που τους αφορά.

  Όλα αυτά με πλήθος ασκήσεων, case studies και ανάλυσης παραδειγμάτων ανά κλάδο.

Όμως δεν σταματούν εδώ οι παροχές.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής αποκτάτε ατομικούς κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα, στην οποία έχετε διαθέσιμα και βιντεοσκοπημένα τα μαθήματα για να τα δείτε ακόμη και από το κινητό σας όσες φορές το επιθυμείτε μέχρι την αποφοίτηση σας, ενώ μπορείτε τα e-book με το υλικό και τις σημειώσεις να τα κατεβάσετε και να τα κρατήσετε και αφού αποφοιτήσετε.

Σε συνδυασμό με τα επαναληπτικά e-tests που έχουν φτιάξει οι εισηγητές καθώς και με την δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους και εκτός μαθήματος κάνουν το Diploma Business Administration του IST College το πληρέστερο, οικονομικότερο και πιο πρακτικό της αγοράς.

Όλα αυτά τα στοιχεία, οι διαδικασίες υλοποίησης του Diploma , η ποιότητα της ύλης και η επάρκεια των εισηγητών ώθησαν την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου να πιστοποιήσει το Diploma με τον ανώτερο βαθμό πιστοποίησης Quality Training Label επιπέδου Advance.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Diploma είναι 98 ώρες συν 40 ώρες προαιρετική εξειδίκευση ανά ειδικότητα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του , τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα QualityTrainingLabel επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

 


Σκοπός


Σκοπός του Diploma είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν το αντικείμενο του Λιανικού Εμπορίου


Απευθύνεται


Το Diploma απευθύνεται σε όλους όσοι εμπλέκονται με το Λιανικό Εμπόριο και την Διοίκηση Επιχειρήσεων Λιανικής ή όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ενταχθούν σ αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα χώρο.


Εισηγητές


Νίκου Αθανάσιος

Πτυχιούχος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, της Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας  (Σ.Δ.Ο.) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με μεταπτυχιακές σπουδές & ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει εργαστεί ως στέλεχος πρώτης γραμμής σε Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων & πολυεθνικών ομίλων καθώς επίσης ως διευθυντικό στέλεχος ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων & Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 2 (Κ.Δ.Β..Μ. 2) ενώ έχω διδάξει σε ιδιωτικά & δημόσια μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα & κέντρα κατάρτισης.

Είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στον:

 • Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
 • Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) &
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Έχει συμμετάσχει, ως Σύμβουλος, στον προγραμματισμό & υλοποίηση πολλών ευρωπαϊκών & εθνικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.


Συνοπτικό Πρόγραμμα


 • Η εξέλιξη του Λιανικού Εμπορίου (3 ώρες) 
 • Φιλοσοφία της Λιανεμπορικής Επιχείρησης (2 ώρα)
 • Επικοινωνία (3 ώρες)
 • Επιλογή & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού (2 ώρες)
 • Προγραμματισμός – Σχέδιο Εργασίας (2 ώρες) 
 • Η συμπεριφορά του καταναλωτή (4 ώρες)
 • Επιλογή σημείου & στήσιμο καταστήματος Λιανικού Εμπορίου (4 ώρες)
 • Παρουσίαση προϊόντων (2 ώρες)
 • Λιανικές Πωλήσεις (4 ώρες)
 • Τεχνικές Πωλήσεων στο χώρο του Λιανικού Εμπορίου (3 ώρες)
 • Προώθηση Λιανικών Πωλήσεων (2 ώρες)
 • Τεχνικές Αύξησης Κερδοφορίας (3 ώρες)
 • Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών στο Λιανεμπόριο (8 ώρες)
 • Αντίρρηση – Παράπονο – Δυσαρέσκεια (3 ώρες)
 • Χειρισμός Αντιρρήσεων Πελατών (2 ώρες)
 • Τεχνικές Διαπραγματεύσεων (3 ώρες)
 • Οικονομική & Εμπορική Διαχείριση (3 ώρες)
 • Φθορές – Κλοπές – Απώλειες (3 ώρες)
 • Μέτρα Πρόληψης Ελλειμμάτων (2 ώρες)
 • Ανεφοδιασμός επιχείρησης (3 ώρες)
 • Πηγές Ανεφοδιασμού (2 ώρες)
 • Διαχείριση Αποθεμάτων (3 ώρες)
 • Τεχνικές Δεξιότητες Διαχείρισης Προϊόντων (2 ώρες)
 • Διαδικασία Απόσυρσης Προϊόντων (3 ώρες)
 • Απογραφή (3 ώρες)
 • Ταμεία (4 ώρες)
 • Αίθουσα (4 ώρες)
 • Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (Private Label) & Προϊόντα Πρώτης Τιμής (first price) (3 ώρες)
 • Αποθήκη (1 ώρα)
 • Λειτουργία του τμήματος (2 ώρες)
 • Παραλαβή προϊόντων (2 ώρες)
 • Προώθηση προϊόντων (2 ώρες)
 • Διαφορές παραλαβής (1 ώρα)
 • Προώθηση προϊόντων προς το χώρο του καταστήματος (1 ώρα)
 • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ακατάλληλων & αλλοιωμένων προϊόντων (2 ώρες)
 • Απαιτούμενα μέσα εκτέλεσης της εργασίας (1 ώρες)
 • Ο ορθός τρόπος στησίματος & διαχείρισης του χώρου της Αποθήκης (1 ώρες)

Ασκήσεις

Μελέτη Περιπτώσεων

 • Προϊόντα Ψυγείου & Κατάψυξης (4 διδακτικές ώρες)
 • Τυροκομικά –Αλλαντικά (4 διδακτικές ώρες)
 • Φρούτα – Λαχανικά (4 διδακτικές ώρες)
 • Κρεοπωλείο (4 διδακτικές ώρες)
 • Ιχθυοπωλείο (4 διδακτικές ώρες)
 • Καφέ (4 διδακτικές ώρες)
 • Φούρνος (4 διδακτικές ώρες)
 • Ζαχαροπλαστείο (4 διδακτικές ώρες)
 • Κάβα (4 διδακτικές ώρες)
 • Έτοιμα Φαγητά (4 διδακτικές ώρες) 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες

 

ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
 • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
 • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
 • e- εξετάσεις & αξιολόγηση επίδοσης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ2 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με το Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL Επιπέδου ADVANCE 

 

                                                                              

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Tο πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζομένους επιχειρήσεων.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το σεμινάριο διεξάγετε στις ΝΕΕΣ μας εγκαταστάσεις δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ (Λ.Συγγρού 68)


Εκδήλωση ενδιαφέροντος