Double Diploma in Hotel Management & Food and Beverage ManagementΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 220 ώρες διδασκαλίας


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του , τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advance από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

 


Σκοπός


Η  σύγχρονη ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας , απαιτεί πλέον την εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης της επιχείρησης αλλά και την ανάπτυξη και τη διατήρηση ποιοτικής εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του πελάτη. Τα κύρια ζητήματα του ξενοδοχειακού κλάδου  και  οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών και τη διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών από τα τμήματα   του ξενοδοχείου και αυτών του επισιτισμού,  παρουσιάζονται στο πρόγραμμα.

Στόχος του Double Diploma είναι να εφοδιάσει τους καταρτιζομένους με μια σειρά από δεξιότητες, τεχνικές και χαρακτηριστικά για μια επιτυχημένη, επαγγελματική πορεία στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

Το τμήμα του επισιτισμού θεωρείται το πιο κερδοφόρο τμήμα μίας ξενοδοχειακής  της επιχείρησης και για αυτόν το λόγο δίδεται μεγάλο βάρος στην οργάνωση της λειτουργίας του. Το Food & Beverage Management είναι ουσιώδες µέρος των δραστηριοτήτων της ξενοδοχειακής Μονάδας. Στο σεμινάριο αναλύεται   ο τρόπος  τρόπο διοίκησης και λειτουργίας  των επισιτιστικών τμημάτων συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων Bar για τα οποία υπάρχει ξεχωριστή ενότητα , όπου εντοπίζονται τα μέσα και οι τρόποι  που χρησιμοποιούν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους


Απευθύνεται


 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εργάζονται στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας και θέλουν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις.
 • Σε ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες μικρών ή μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την επιχείρηση τους.
 • Σε αποφοίτους ΙΕΚ που θέλουν να αποκτήσουν μια εξειδίκευση
 • Σε φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας
 • Σε όλους  τους εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους στον κλάδο της φιλοξενίας που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις συνεχείς εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο κλάδο.  Στόχος με  την ολοκλήρωση του σεμιναρίου , με τις  πρακτικές Εφαρμογές και  τα Case Studies, οι συμμετέχοντες  να είναι σε θέση να  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του τρόπου λειτουργίας των τμημάτων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης  αλλά και ο εφοδιασμός τους με γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία της διοίκησης Ξενοδοχειακών μονάδων.

 • Στις επιχειρήσεις  φιλοξενίας και εστίασης  και ψυχαγωγίας – Bar ,  τους εργαζόμενους τους   αλλά και σε όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της εστίασης και της ψυχαγωγίας -Bar. Με πρακτικές Εφαρμογές και Case Studies οι συμμετέχοντες ,  με  την ολοκλήρωση του σεμιναρίου , θα μπορούν  να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός δυναμικού κλάδου, όπως αυτός της εστίασης και ψυχαγωγίας –bar .

Εισηγητές


 

Θεοδωράκης Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Θεοδωράκης είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχικές σπουδές στο Management of Tourism.Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και εργάζεται ως Τραπεζικό στέλεχος.


Συνοπτικό Πρόγραμμα


ΜΕΡΟΣ 1 (60 ΩΡΕΣ):
Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας (Hospitality Management )

 • Γενικές Λειτουργίες, Οργανωτική Δομή Ξενοδοχειακής Μονάδας
 • Διοίκηση και οργάνωση τμήματος υποδοχής: Τμήμα υποδοχής, , Υποδοχή πελατών, Ρεσεψιόν, Τηλεφωνική Υπηρεσία, Τήρηση Λογαριασμών, Ταμείο, Μεταφορά αποσκευών, Booking Position Rooming List, Voucher, Τα στοιχεία του Voucher, Τύποι Voucher, Έντυπα υποδοχής, Υποχρεωτικά έντυπα, Προαιρετικά έντυπα , Αφίξεις, αναχωρήσεις, Εκτυπώσεις βιβλίου αστυνομίας, βιβλίου κίνησης πελατών, ταμειακής κατάστασης, ισοζυγίου και διαφόρων χρήσιμων εντύπων ,Παρακολούθηση ιστορικού αρχείου πελατών.
 • Τμήμα Κρατήσεων : Απευθείας κράτηση, Κράτηση μέσω τουριστικού γραφείου , Κρατήσεις μέσω Διαδικτύου, Κρατήσεις μέσω TOUR OPERATOR , Εγγυημένες κρατήσεις, Μη εγγυημένες κρατήσεις , Τύποι συμβολαίων, ALLOTMENT , έντυπα κρατήσεων του Tour Operator, BACK TO BACK, COMMITMENT, TIME SHARING (Χρονομεριστική Μίσθωση), Εισαγωγή νέων κρατήσεων, διορθώσεις ακυρώσεις κρατήσεων Πλάνο κρατήσεων Διαχείριση overbooking.
 • ΔΙΑΜΟΝΗ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (HOSPITALITY): Τύποι δωματίων, Ορολογία σχετιζόμενη με την κατάσταση των δωματίων , Συμφωνίες διαμονής, Διημέρευση (day use), NONSHOW, RELEASE PERIOD (Περίοδος αποδέσμευσης Καθορισμός χρονικού ορίου) , VIP, COMPLIMENTARY, INDIVIDUAL MAISON PASSANT ,Πρακτορειακός πελάτης, Πληρότητα. Συστήματα οργάνωσης και διαχείρισης της φιλοξενίας Μέθοδοι και διαδικασίες οργάνωσης θεμάτων διαμονής πελατών. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας ,Διαχείριση σχέσεων πελατών.
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΟΡΟΦΩΝ(HOUSEKEEPING): Διοίκηση και διαχείριση του τομέα δωματίων και των λοιπών κύριων και βοηθητικών χώρων των καταλυμάτων,Διαχείριση, κατανομή και αξιολόγηση απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού του Housekeeping, Διαχείριση σχέσεων και επαφών με τους πελάτες. Διαδικασίες σύνταξης προγραμμάτων εργασίας. Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας.Διαχείριση τμήματος απολεσθέντων αντικειμένων. Οργάνωση και διαχείριση ιματισμού, εξοπλισμού και λοιπών υλικών. Οργάνωση και λειτουργία του τμήματος λινοθήκης. Εφαρμογή μεθόδων επιλογής για την αγορά και τη χρήση υλικών καθαριότητας. Συντήρηση και αντικατάσταση εξοπλισμού των δωματίων.Επιλογή, συντήρηση και αντικατάσταση υλικών διακόσμησης , Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Housekeeping.

ΜΕΡΟΣ 2 (60 ΩΡΕΣ)
Ι.Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη (Human Resources and Development)

 • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων τουριστικών επιχειρήσεων
 • Λειτουργική αλληλεξάρτηση και διασύνδεση των τμημάτων του ξενοδοχείου
 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού του Τομέα Υποδοχής, του Housekeeping
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων :Ανθρώπινοι Πόροι & Αναβάθμιση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
 • Προσδιοριστικοί Παράγοντες Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Δεξιότητες και ο Ρόλος της παροχής Υπηρεσιών (CapacityBuilding)
 • Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Δια Βίου Μάθηση
 • Κίνητρα & Ενεργοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Μάθηση & Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Θεωρητικό Υπόβαθρο και Στόχοι Συστήματος Αμοιβών ,Αμοιβές και Κίνητρα/Αντικίνητρα ,Παρακίνηση

 

ΙΙ.Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Ο ρόλος των πληροφοριακών ξενοδοχειακών προγραμμάτων (Η/Υ) και άλλων μέσων σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση του τομέα φιλοξενίας: Συστήματα πληροφοριών, ανάλυση της σχέσης μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών και των οργανισμών, λήψη αποφάσεων. Ανάλυση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων στην υποστήριξη της επιχειρησιακής στρατηγικής. Decision Support Systems (DSS). Enterprise ResourcePlanning (ERP),Διοίκηση Πωλήσεων και Κρατήσεις μέσω Διαδικτύου (Sales Management & Online Reservations (e-Tourism) . Η χρήση του e-tourism στις εναλλασσόμενες απαιτήσεις των τουριστών και οι επιπτώσεις του στη τουριστική ζήτηση. Επίδραση στους προμηθευτές και μεσάζοντες. Στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στο Τμήμα Υποδοχής Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Πληροφοριακά Συστήματα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η επικοινωνία ως κοινωνικό φαινόμενο. Διοίκηση και Επικοινωνία. Γραπτή επιχειρησιακή επικοινωνία στα ξενοδοχεία. Προφορική επικοινωνία και επικοινωνία των ομάδων. Επιχειρησιακές εκθέσεις και αναφορές. Τεχνολογικός εξοπλισμός στη διάθεση της επικοινωνίας. Εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας Intranet. Τεχνολογία Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Εγγράφων(Electronic Data Interchange-EDI). Διαδραστικό σύστημα Extranet στις τουριστικές επιχειρήσεις. Συστήματα επικοινωνίας και διοίκησης σε τουριστικούς προορισμούς.(Destination Integrated Computer Information Reservation Management Systems). Eπιχειρησιακές επικοινωνίες και ηλεκτρονική μάθηση(e-learning), για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων). Επικοινωνία μέσω Application Service Providers. Ανάπτυξη και διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) και δυνατότητες επικοινωνίας μέσω Sales Manager.

 

ΙΙΙ.Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

(Total Quality Management in the Hospitality Industry)

 • Ιστορική αναδρομή. Βασικά συστατικά στοιχεία των κύριων διοικητικών μεθοδολογιών.
 • Ιστορική εξέλιξη της ΔΟΠ. Ορισμοί ποιότητας. Φιλοσοφία, αξιώματα, αρχές της ΔΟΠ.
 • Τα διδάγματα των πρωτοπόρων. Σύγκριση παραδοσιακής προσέγγισης και ΔΟΠ.
 • Θεωρία συστημάτων Συστήματα διοίκησης ποιότητας. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Προτυποποίηση – Πρότυπο ISO 9000 – Πιστοποίηση.
 • Βραβεία ποιότητας – Το Ευρωπαϊκό μοντέλο ποιότητας.
 • Ο κύκλος PDCA (Plan – Do – Check – Act)
 • Τα επτά εργαλεία ελέγχου της ποιότητας: Διαγράμματα ελέγχου. Διάγραμμα Pareto και διαγράμματα αιτίου αποτελέσματος. Ιστογράμματα. Διαγράμματα ροής. Διαγράμματα διασποράς
 • Βασικά συστατικά στοιχεία των κύριων διοικητικών μεθοδολογιών και διαγράμματα αιτίου αποτελέσματος.
 • Ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας – Το σπίτι της ποιότητας
 • Η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη. Η μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων.
 • Άμεσες και έμμεσες μετρήσεις της ποιότητας. Κοστολόγηση της ποιότητας
 • Έλεγχος ανταγωνιστικότητας με τη χρήση δεικτών. Η μέθοδος των κρίσιμων συντελεστών επιτυχίας
 • Οργανωτική θεωρία και πολιτισμός ποιότητας
 • Πληροφοριακά συστήματα ποιότητας

 

ΙΙΙΙ.Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

(Crisis Management in the Hospitality Industry)

Περιγραφή: επιχειρησιακό περιβάλλον, ενδιαφερόμενοι, έκθεση στον κίνδυνο, ευπάθεια Αναγνώριση των πηγών των κινδύνων, Προσδιορισμός των αξιολογήσεων, διαμόρφωση κριτηρίων για αξιολόγηση κινδύνου Πιθανότητες ενδεχόμενου κινδύνου, Συνέπειες ενδεχόμενου κινδύνου, Επίπεδο κινδύνου, Επιλογή και τεκμηρίωση των μέτρων ελέγχου κινδύνων. Αξιολόγηση κινδύνου με βάση τα κριτήρια και οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων του κινδύνου

 

 • Συντονισμός προσπαθειών για τη διαχείριση του κινδύνου: Προετοιμασία σχεδίων και επιλογών για την αντιμετώπιση του κινδύνου, Δηλώσεις πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνου, Εύρεση πόρων για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της κρίσης, Επίβλεψη και αξιολόγηση κάθε βήματος, μέσα από την τεκμηρίωση της διαδικασίας

 ΜΕΡΟΣ 1 (50 ΩΡΕΣ):
Εισαγωγή στo F & B ( F & B Introduction )

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT) :
 • ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : Εστιατόρια, Μαγειρεία, Αποθήκες, Μπαρ ,Banquets – αίθουσες εκδηλώσεων.
 • Οι μορφές των εστιατορικών επιχειρήσεων και η οργάνωσή τους
 • ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μέθοδοι και τεχνικές οργάνωσης και ελέγχου του τομέα μαζικής παραγωγής και εστίασης 

 • Συστήματα παραγωγής και διάθεσης εδεσμάτων,
 • Ανάλυση συστημάτων παραγωγής φαγητών
 • Υγιεινή τροφίμων, εξοπλισμού, προσωπικού,
 • Τρόποι εξασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας των εστιατορικών επιχειρήσεων
 • Εφοδιασμός και αποθήκευση των τροφίμων,
 • Προτυποποίηση συνταγών παραγωγής και σερβιρίσματος ,
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (π.χ. HACCP και ISO)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (hotels bar management)

 • οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Μπαρ
 • Ιδιαιτερότητες διοίκησης προσωπικού των τμημάτων Μπαρ
 • Εξυπηρέτηση πελατών και προώθηση πωλήσεων Μπαρ
 • οικονομική εκμετάλλευση και διαχείριση του μπαρ με μέσα σύγχρονης τεχνολογίας
 • ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας του μπαρ.
 • Είδη κρασιού και τα ελληνικά και ξένα κρασιά στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

ΜΕΡΟΣ 2 (50 ΩΡΕΣ):

Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη (Human Resources and Development)

 • Ιδιαιτερότητες διοίκησης προσωπικού των επισιτιστικών τμημάτων
 • Προγραμματισμός για το ανθρώπινο δυναμικό
 • Οργάνωση προσωπικού για μαζική παραγωγή
 • Αξιολόγηση της επαγγελματικής απόδοσης
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων προώθησης των πωλήσεων

EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ – LOGISTICS

 • Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες : Τι είναι τα Logistics; – Τα Logistics ως μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Διαχείριση και Επεξεργασία Παραγγελιών : Οι τεχνικές λεπτομέρειες, τιμή, η προθεσμία παράδοσης, όροι πληρωμής, φόρων κλπ. ,Έλεγχος της διαθεσιμότητας του υλικού σε απόθεμα – Ροή πληροφοριών -Βασικοί δείκτες της επεξεργασίας των παραγγελιών – Μεθοδολογίες παραγγελιοληψίας. Συστήματα Διαχείρισης Παραγγελιών
 • Αποθήκευση – Οι λειτουργίες της Αποθήκης : Location System, Γενικά Θέματα και Κριτήρια Σχεδιασμού Υπολογισμός ύψους αποθήκης, Επιλογή Αποθηκευτικού συστήματος ,Υπολογισμός αποθηκευτικού module ,Σχεδιασμός ροής των υλικών ,Πλέγμα διαδρόμων ,Μηχανολογικός εξοπλισμός , Εξοπλισμός αποθήκης, Αποθηκευτικά συστήματα, Διαχείριση Αποθήκης, Αξιοποίηση και Προσβασιμότητα, Δραστηριότητες (παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και προετοιμασίας παραγγελιών)
 • Διαχείριση αποθεμάτων (Inventory Control) : Διατήρηση Αποθεμάτων – Καταγραφή και Προγραμματισμός Απαιτήσεων – Ταξινόμηση ABC Analysis – Διαχείριση επιστροφών- Διαδικασία Απογραφών -Φυσικός Έλεγχος και απογραφές.

Μάρκετινγκ Επισιτιστικών τμημάτων (F & B Marketing )

 

 • Ποιότητα Υπηρεσιών
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • F&B μάρκετινγκ : ανάλυση του ανταγωνισμού, μελέτη σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς, κατάρτιση σχεδίου μάρκετινγκ.

Μάνατζμεντ Επισιτιστικών Υπηρεσιών (F& B Management)

 

 • Food and Beverage Manager
 • Διοίκηση Λειτουργιών F & B (Operations Management)
 • Στρατηγική στον Τουρισμό και στην Φιλοξενία (Strategic Management in the Tourism Industry)
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources Management)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)
 • Διοίκηση Πωλήσεων (Sales Management )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με το Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL Επιπέδου ADVANCE 

 

                                                                                    

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24 %

Το Double Diploma  μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.

ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
 • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
 • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
 • e- εξετάσεις & αξιολόγηση επίδοσης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ2 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το σεμινάριο διεξάγεται στις ΝΕΕΣ μας εγκαταστάσεις δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ (Λ.Συγγρού 68)


Εκδήλωση ενδιαφέροντος