Σεμινάρια


Communication Skills & Body Language
Γενικής Λογιστικής
Data Protection Officer

Softone ERP
Budgeting & Reporting
Εργατικά-Ασφαλιστικά

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
Change Management
Conflict Management

Time & Stress Management
Certificate Επαγγελματικής Σεναριογραφίας