Σεμινάριο Budgeting & ReportingΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι 12 ώρες.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%


Σκοπός


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια του Προϋπολογισμού και του Συστήματος Αναφορών. Μέσα από την θεωρητική γνώση αλλά και από πρακτικά παραδείγματα οι συμμετέχοντες είτε είναι γνώστες οικονομικών είτε όχι, θα μπορούν να αποκτήσουν αυτονομία.


Απευθύνεται


Σε Επιχειρηματίες, Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές, Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους και Στελέχη Λογιστηρίων, Υπεύθυνους Λογιστικών Γραφείων, οι οποίοι θέλουν να μάθουν πώς οργανώνεται μία επιχείρηση, ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό (BUDGET), μέχρι την βήμα προς βήμα οργάνωση του συστήματος REPORTING.


Εισηγητές


Ο Νικόλαος Μπέλεσης είναι διδάκτωρ λογιστικής του πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστικής και εργάζεται ως Audit Manager στην εταιρία Ορκωτών Λογιστών Moore Stephens. Ειδικεύετε στον λογιστικό έλεγχο ναυτιλιακών επιχειρήσεων έχοντας προϋπηρεσία στον κλάδο άνω των δέκα ετών. Επίσης ασχολείται με την ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της λογιστικής συγγράφοντας άρθρα και συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια.


Συνοπτικό Πρόγραμμα


 • Budgeting: Σκοπός και Χρησιμότητα
 • Πως χρησιμοποιείται ο Προϋπολογισμός για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας και την αξιολόγηση στελεχών.
 • Ανάλυση με βάση δείκτες αποδοτικότητας
 • Οι έννοιες του Περιθωρίου Συνεισφοράς (Contribution Margin), EBITDA και νεκρού σημείου

——————————————————————————————————

 • Διεργασία του Budgeting: Βήματα, μεθοδολογία σύνδεσης με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό
 • Η πρόβλεψη των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και κανάλι.
 • Η στοχοθέτηση των πωλήσεων ανά προϊόν και πελάτη
 • Υπολογισμός όλων των κατηγοριών εξόδων
 • Δάνεια (Συμβάσεις Δανείων, Επιτόκια, Πρόγραμμα Αποπληρωμής, Εξασφαλίσεις)
 • Οι προβλέψεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Ανάλυσης

Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής) με βάση τον προϋπολογισμό

 • Ετοιμασία ταμειακού προγράμματος (Cash Flow) και υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης και πιθανή ανάγκη χρηματοδότησης

——————————————————————————————————-

 • Ανάλυση Αποκλίσεων (Τιμής και Αποδοτικότητας)
 • Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών

——————————————————————————————————

 • Ανάλυση ευαισθησίας
 • Ανάλυση Σεναρίων

——————————————————————————————————

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Η σύνταξη του Προϋπολογισμού Επενδύσεων
 • Cash Flow, Report επενδύσεων (CAPEX)
 • Υπολογισμός Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (ΜΣΚΚ – WACC)

——————————————————————————————————

 • Φόρμες σε Excel για:
  • Σύνταξη προϋπολογισμών
  • Αξιολόγηση επενδύσεων
  • Ανάλυση σεναρίων
  • Ανάλυση ευαισθησίας

Τόπος Διεξαγωγής


Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, διεθνών προδιαγραφών, του IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο. ή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας.


Εκδήλωση ενδιαφέροντος