Σεμινάριο Γενικής ΛογιστικήςΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια του Σεμιναρίου είναι συνολικά 12 ώρες.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%


Σκοπός


Εισαγωγή και εις βάθος ανάλυση στις έννοιες της Γενικής Λογιστικής και εμβάθυνση μέσα από Πρακτικά Παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με την Λογιστική και την χρησιμότητά της και θα είναι σε θέση να κατανοούν αλλά και να καταρτίζουν Οικονομικές Καταστάσεις βάσει των Ε.Λ.Π.


Απευθύνεται


Σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων, που σχετίζονται με την Γενική Λογιστική, συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες που θα ήθελαν μία εις βάθος γνώση της Λογιστικής και των Εννοιών της.


Εισηγητές


Eξειδικευμένοι εισηγητές από τον Οργανισμό IST College. Όλοι οι εισηγητές είναι έμπειροι στην εκπαίδευση ενηλίκων και καταξιωμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους.


Συνοπτικό Πρόγραμμα


 • Βασικές Αρχές, Έννοια και Σκοπός της Λογιστικής
 • Οι οικονομικές μονάδες και οι διακρίσεις τους
 • Παρουσίαση των βασικών αρχών και του κύριου περιεχομένου των Ε.Λ.Π
 • Ανάλυση Έννοιας επιταγής, συναλλαγματικής, γραμματίου
 • Κατηγορίες και Ομάδες Λογαριασμών
 • Ενεργητικό, Παθητικό και Καθαρή Θέση και υποκατηγορίες τους
 • Ημερολόγια και Ισοζύγια Λογιστικής
 • Στοιχεία του Ισολογισμού
 • Κεφάλαιο Κίνησης
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Η έννοια των απογραφών και η συσχέτισή τους με τις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Ανάλυση όλων των λογιστικών Υποσυστημάτων (Μητρώο Παγίων, Πελάτες, Προμηθευτές, Επιταγές, Βιβλίο Αποθήκης)
 • Πρακτικά Παραδείγματα Εγγραφών και Κατάρτισης Ισοζυγίου και Ισολογισμού
 • Διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών βάση ΕΛΠ/ΕΓΛ
 • Στοιχεία του Ισολογισμού
 • Ανάλυση του Λογιστικού Σχεδίου
 • Λογιστική Οδηγία και Εγκύκλιος εφαρμογής Ε.Λ.Π

Τόπος Διεξαγωγής


Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, διεθνών προδιαγραφών, του IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο. ή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας.


Εκδήλωση ενδιαφέροντος