Σεμινάριο Softone ERPΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι 30 ώρες.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%.


Σκοπός


Το πρόγραμμα Softone ERP όντας ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο εύχρηστα προγράμματα της αγοράς, με εκατοντάδες επιχειρήσεις να το χρησιμοποιούν, σκοπό έχει να δώσει στους συμμετέχοντες την πρακτική γνώση που απαιτείται ώστε να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και αποτελεσματικά το cloud αυτό πρόγραμμα. Η διδασκαλία γίνεται σε υπολογιστή πάνω στο κανονικό πρόγραμμα της εταιρείας.


Απευθύνεται


Απευθύνεται σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, σε εργαζόμενους σε λογιστήρια, επαγγελματίες μηχανογράφους, στελέχη υποστήριξης προγραμμάτων, πωλητές software, στελέχη ERP, Στελέχη εμπορικής και ταμειακής διαχείρισης,αλλά και σε διοικητικούς υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με το συγκεκριμένο αντικείμενο.


Εισηγητές


Χαλάς Κωνσταντίνος

Πιστοποιημένος εισηγητής EPR από την Softone, Μηχανογράφος με μεγάλη εργασιακή και διδακτική εμπειρία σε εργαζόμενους και στελέχη.

Μαρέντης Γιώργος

Πιστοποιημένος εισηγητής EPR από την Softone, Μηχανογράφος με μεγάλη εργασιακή και διδακτική εμπειρία σε εργαζόμενους και στελέχη.


Συνοπτικό Πρόγραμμα


 • Άνοιγμα εταιρίας, παραμετροποίηση αρχείων, άνοιγμα χρήσης
 • Άνοιγμα προμηθευτών, τρίτων , πιστωτών
 • Άνοιγμα πελατών
 • Άνοιγμα ειδών αποθήκης
 • Άνοιγμα πωλητών, καθορισμός στόχων, παρακολούθηση προόδου
 • Παραστατικά διακίνησης : Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πιστωτικά, Ακυρωτικά κτλ.
 • Παραστατικά διακίνησης : Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Πιστωτικά, Ακυρωτικά κτλ.
 • Παραστατικά ταμειακής διαχείρισης: Αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών,
 • αποδείξεις είσπραξης, λιανική πώληση κτλ
 • Κύκλωμα αξιογράφων: Επιταγές, γραμμάτια, υποσχετικές κτλ
 • Απογραφή αποθήκης – πελατών, προμηθευτών, κλεισίματα
 • Ισοζύγιο – καρτέλες αποθήκης, πελατών – προμηθευτών
 • Ταμειακές ροές, παρακολούθηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων, ενηλικίωση υπολοίπου
 • Διαδικασία δημιουργίας αρχείου ΜΥΦ, ηλεκτρονική αποστολή του
 • Ειδικές συναλλαγές πελατων, προμηθευτών, πιστωτών
 • Εκτυπώσεις πιστωτών, χρεωστών
 • Άνοιγμα εταιρίας, χρήσης, καθορισμός βασικών παραμέτρων και αρχείων
 • Μητρώο παγίων, υπολογισμός αποσβέσεων
 • Άνοιγμα ενδεικτικών λογαριασμών στο λογιστικό σχέδιο
 • Δημιουργία λογιστικών εγγραφών, απλών και σύνθετων
 • Δημιουργία πρότυπων άρθρων ,Τακτοποίηση και διόρθωση λογιστικών άρθρων
 • Γενικά και αναλυτικά καθολικά, καρτέλες λογαριασμών
 • Συμφωνίες λογιστικής με εμπορική διαχείριση
 • Σύνταξη προσωρινών, προσαρμοσμένου και οριστικών ισοζυγίων
 • Εργασίες τέλους χρήσεως- κλεισίματα και ισολογισμός ,
 • Γέέφυρες μεταξύ λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης
 • Οριστικοποίηση εγγραφών, θεωρημένα ισοζύγια
 • Παράμετροι εσόδων-εξόδων , στήλες βιβλίου
 • Λογαριασμοί εσόδων-εξόδων
 • Κινήσεις εσόδων εξόδων
 • Εκτυπώσεις Εσόδων-εξόδων

Τόπος Διεξαγωγής


Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, διεθνών προδιαγραφών, του IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο. ή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας.


Εκδήλωση ενδιαφέροντος