Σεμινάριο Secretary SkillsΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 32 ώρες


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το Σεμινάριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.


Σκοπός


Το σεμινάριο στοχεύει στην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης αλλά και συμμετεχόντων που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό  και να στραφούν προς το ενδιαφέρον αυτό αντικείμενο.

Μέσα από την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν όλη την θεωρητική γνώση που χρειάζεται μία γραμματέας για να μπορέσει να καλλιεργήσει δεξιότητες που είναι απολύτως απαραίτητες στο σημερινό απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.
Παράλληλα θα εξασκηθούν πρακτικά σε ατομικό υπολογιστή και θα μάθουν όλες εκείνες τις εφαρμογές που είναι απαραίτητες σήμερα που όλα ψηφιοποιούνται καθώς επίσης και εντελώς ΔΩΡΕΑΝ θα παρακολουθήσουν μέσα από τον Υπολογιστή ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης Τυφλού Συστήματος Πληκτρολόγησης.


Απευθύνεται


Το σεμινάριο απευθύνεται σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών έμπειρες ή μη

 Σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, γραμματείς ιατρείων αλλά και σε όσους επιθυμούν  ν αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.


ΕισηγητέςΜπαλτούνα Δήμητρα

Η Δήμητρα Μπαλτούνα είναι επαγγελματίας Εταιρικής Επικοινωνίας με πολυετή εμπειρία στο πεδίο της Στρατηγικής Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων κι εξειδικευμένη στους τομείς Διοίκησης, Event Management, ΜΜΕ & Marketing. Έχει εργαστεί στον κλάδο του πολιτισμού, της άθλησης και της υγείας, της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, της δημοσιογραφίας κι έχει έντονη εθελοντική δράση.Συνοπτικό Πρόγραμμα


 • Γνωριμία – Ερωτηματολόγιο
 • Επαγγελματικό Περίγραμμα & Επίπεδα Επαγγελματικής Ιεραρχίας
 • Θεσμοθέτηση του επαγγέλματος
 • Δεοντολογία & Ηθική
 • Ο ρόλος, τα καθήκοντα
  Τομείς υποστήριξης
 • Δεξιότητες, Ικανότητες
  Τι θα σε κάνει να ξεχωρίσεις
   Η αναγκαιότητα της κριτικής σκέψης
   Το μοντέλο A.F.I.E.
   Η γραμματέας ως η κορυφή της ανάποδης πυραμίδας
 • Αρχές Διοίκησης Οργανισμών
  Η αρχή του διαχωρισμού των ρόλων
  Η αρχή της ενότητας της εξουσίας
  Η αρχή της ατομικής ευθύνης
  Η αρχή της αντιστοιχίας εξουσίας κι ευθύνης
  Η αρχή της αξιοκρατικής μεταχείρισης του προσωπικού
  Η αρχή της συμμετοχής του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων
 • Open Management
 • Ο Διευθυντής ως διαχειριστής εξελισσόμενου έργου
 • Η συνεργασία της Γραμματέως με τον Προϊστάμενο της
  Τύποι προϊσταμένων
  Ο προϊστάμενος σας κι εσείς
  Διαχείριση προϊσταμένου
  Βελτίωση προγραμματισμού προϊσταμένου
  The boss behind the boss
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  Η γραμματέας ως διαχειρίστρια ανθρώπων
  Η γραμματέας και οι άλλοι εργαζόμενοι
  Οι άλλοι εργαζόμενοι κι εσείς
 • Διαχείριση εσωτερικής κρίσης
  Διαχείριση διαφωνιών & συγκρούσεων
  Διαπραγματευτικές λύσεις
   Διαχείριση ψιθύρων και διαδόσεων
  Διαχείριση εμπιστευτικότητας  πληροφοριών
 • Διαχείριση χρόνου
  Στόχοι
  Καθημερινή ρουτίνα
  Σημαντικά κι επείγοντα
  Η ορθή διαχείριση τεσσάρων ειδών εργασίας
  Διαχείριση χρόνου και τεχνολογίας
  Βασικοί κανόνες
  Πότε και πως λέμε Όχι
 • Οργάνωση και Διαχείριση Συναντήσεων – Εκδηλώσεων, Οργάνωση συσκέψεων
  Είδη συναντήσεων
  Προετοιμασία
  Βασικές εργασίες συνάντησης
  Καταγραφή πρακτικών
 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Αξιολόγηση αναγκών
 • Επισκόπηση γενικού περιβάλλοντος
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Επικοινωνία

          Τρόποι και είδη επικοινωνίας

          Βασικές αρχές επικοινωνίας

          Τα 7 C’s της αποτελεσματικής επικοινωνίας

          Επιχειρησιακή επικοινωνία

          Έντυπη επικοινωνία

          Τηλεφωνική επικοινωνία

          Ηλεκτρονική επικοινωνία

          Γλώσσα του σώματος

          Τα ναι και τα όχι της επικοινωνίας

 • Υποδοχή επισκεπτών
 • Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων
 • Διαχείριση στρες
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Νευρογλωσσικός προγραμματισμός
 • Οργάνωση Γραφείου

Ορισμός – Σκοπός – Έννοια
Δραστηριότητες
Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 
Η θεωρία O.O.D.A.
Κατηγοριοποίηση εργασιών
Μηχανοργάνωση
Συντονισμός με άλλες μονάδες

 • Ορθολογική οργάνωση χώρου

Οριοθέτηση σύγχρονου γραφείου
Σχεδιασμός χώρων εργασίας
Διάταξη – αξιοποίηση χώρου – Εργονομία
Επίπλωση – Εξοπλισμός – Αυτοματισμός γραφείου
Σχεδιασμός διαφυγής – διάσωσης κι εξόδων κινδύνου
Προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας

 • Μελέτη σκοπιμότητας

 

 

 • Αρχειοθέτηση

Έννοια αρχείου

Συστήματα αρχειοθέτησης

Δημιουργία αρχείου

Προτεινόμενα αρχεία επιχείρησης

Ταξινόμηση – Ταξιθέτηση

Κανόνες αρχειοθέτησης

Εκκαθάριση αρχείου

Αρχείο εμπιστευτικών πληροφοριών

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

 • Διαχείριση αποθεμάτων

Είδη αποθεμάτων

Κόστος διαχείρισης

Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων

 • Νέα εργαλεία διοίκησης και προγραμματισμού

Τύποι διαγραμμάτων

 • Χρήση G-MAIL & GOOGLE CALENDAR
 • Χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης
 • Χρήση Eργαλείων Μετάφρασης: SYSTRAN – GOOGLE TRANSLATE -WORLD LINGO TRANSLATE
 • Online υπηρεσία μετατροπής αρχείων
 • Κρυπτογράφηση Αρχείων & Φακέλων
 • Μεταφορά μεγάλων αρχείων με WETRANSFER & DROPBOX
 • Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε, απομακρυσμένη πρόσβαση και Online Office,Τηλεδιασκέψεις
 • Skype – Team Viewer – Google Drive
 • Χρήση κωδικών (passwords) και Ηλεκτρονική υπογραφή
 • Χρήση Μηχανών Αναζήτησης
 • Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης (10 μαθήματα)
 • Αλληλογραφία

     Βασικές αρχές γραπτής επικοινωνίας
     Αλληλογραφία
     Διακρίσεις αλληλογραφίας
     Εμπορική αλληλογραφία
     Email

 • Σύνταξη επαγγελματικών επιστολών

     Παραγωγή επικοινωνιακού λόγου
     Είδη επιστολών
     Τα μέρη της επιστολής

 • Δημοσιογραφική γραφή

      Δελτίο Τύπου

 • Δημιουργική γραφή

      Οι Σαράντα κανόνες καλής γραφής


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, διεθνών προδιαγραφών,
 του IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 

Το υλικό δίνεται μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, στην οποία ο σπουδαστής αποκτά ατομικούς κωδικούς, με την ολοκλήρωση της εγγραφής του.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες

 


Εκδήλωση ενδιαφέροντος