Σεμινάριο MS ProjectΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζομένους επιχειρήσεων.


Σκοπός


Το ανθρώπινο δυναμικό που θα παρακολουθήσει το σεμινάριο θα εκπαιδευτεί στο πρόγραμμα Microsoft Project, τόσο με σύντομες ασκήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όσο και με τη βοήθεια ενός πλήρους έργου, την πορεία του οποίου τους ζητείται να απεικονίσουν.

Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με το σεμινάριο Project Management


Απευθύνεται


Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς τεχνικής εταιρίας με βασική γνώση του MS Project, οι οποίοι επιθυμούν να το χρησιμοποιούν με επιτυχία στα έργα που αναλαμβάνουν.


ΕισηγητέςΘεοφανίδου Κατερίνα

Η Κατερίνα Θεοφανίδου είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος..
Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ, πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK e.V.) και πιστοποιημένη Project Management Associate IPMA-D.Συνοπτικό Πρόγραμμα


Εισαγωγή στο MS Project

 • Περιγραφή του MS Project
 • Πώς αξιοποιείται στη Διοίκηση Έργων

Βασική ορολογία Project Management

 • Προδιαγραφές έργου – Χρόνος – Κόστος
 • Το αντικείμενο του έργου (S.M.A.R.T.) – Objectives Plan
 • Από τι κρίνεται η επιτυχία ενός έργου

Χρονικός προγραμματισμός έργων

 • Gantt chart
 • Δραστηριότητες, Ενέργειες
 • Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων
 • Ορόσημα – Πλάνο οροσήμων
 • Προγραμματισμός έργου βάσει έναρξης ή βάσει λήξης;
 • Work Breakdown Structure (WBS)
 • Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής – CPM
 • Τρόποι μείωσης της διάρκειας του έργου

Διαχείριση πόρων

 • Κατηγορίες πόρων
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση ημερολογίων και ωραρίων προσωπικού
 • Διαχείριση και βέλτιστη αξιοποίηση πόρων
 • Resource Plan
 • Over-allocation ανθρώπινων και υλικών πόρων
 • Προϋπολογισμός έργου – Cost Plan
 • Παρακολούθηση κόστους

Περισσότερα για το MS Project

 • Άλλοι τρόποι παρουσίασης – Views
 • Παρακολούθηση planned – revised – actual
 • Σημεία Αναφοράς (Baseline)
 • Αναφορές προόδου έργου
 • Αναφορές στη Διοίκηση

Τα ανωτέρω θα διδαχθούν με πρακτικά παραδείγματα, με ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας και με απεικόνιση εικονικού έργου στο MS Project.

Αποτελέσματα της εκπαίδευσης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα:

 • γνωρίζουν τις βασικότερες έννοιες και ορολογία του Project Management
 • μπορούν να χρησιμοποιούν το MS Project ως εργαλείο διαχείρισης έργων

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, διεθνών προδιαγραφών,
 του IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Το υλικό δίνεται μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, στην οποία ο σπουδαστής αποκτά ατομικούς κωδικούς, με την ολοκλήρωση της εγγραφής του.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος