Σεμινάριο Data Protection OfficerΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια του Σεμιναρίου είναι συνολικά 40 ώρες.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Tο πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%.


Σκοπός


Σκοπός του σεμιναρίου που διοργανώνει το IST College και η DPO Training είναι η απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τον DPO. Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατανοήσουν βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων και να λειτουργούν ως DPO σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανόνες επαγγελματικού ήθους, εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.


Απευθύνεται


Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επαγγελματικές Ομάδες: Διοικητικά Στελέχη, Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών , Δικηγόρους κ.α. με σχετική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας πληροφοριών και νομικά θέματα προστασίας δεδομένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τρόπο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν ν αποκτήσουν εξειδίκευση πάνω στα θέματα προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων.

Φορείς : Νοσοκομεία και Διαγνωστικά κέντρα , Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ξενοδοχεία, Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι, Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτήρια κ.α.


Εισηγητές


 • Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Ιγγλεζάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ.
 • Λάππα Εύη (Δικηγόρος – Νομική Σύμβουλος – Εκπαιδεύτρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 • Παπαθανασίου Αναστάσιος (Εμπειρογνώμονας στην διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο και στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο)
 • Γερμανός Γεώργιος (Ορισμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας για την Ελλάδα στον τομέα των επιθέσεων ενάντια σε Πληροφοριακά Συστήματα)
 • Αποστολίδης Γεώργιος (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων σε αντικείμενα ασφάλειας μεταξύ άλλων προστασίας ασφάλειας δομών ζωτικής σημασίας και φυσικής ασφάλειας εγκαταστάσεων.

Συνοπτικό Πρόγραμμα


 • Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων
 • Ασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια
 • Ιδιωτικότητα εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού
 • Γνωστοποιήσεις παραβιάσεων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
 • Εισαγωγή στον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679)
 • Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Αρμοδιότητες Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Εκτίμηση Αντίκτυπου – Μεθοδολογίες
 • Διαδικασίες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
 • Οδηγίες για τη διαχείριση και γνωστοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων
 • Θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Συστήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security)–Πρότυπο ISO 27001/2013
 • Κώδικες Υλοποίησης Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Κώδικες Πρακτικής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που Βρίσκονται σε Δημόσιες Υποδομές Cloud που Λειτουργούν ως Επεξεργαστές Προσωπικών Δεδομένων
 • Επιχειρησιακή Συνέχεια
 • Εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Ετοιμότητας των Συστημάτων Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
 • Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Μελέτη Αντικτύπου της Ιδιωτικότητας
 • Πλαίσιο Ιδιωτικότητας
 • Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
 • Φύλαξη φυσικών αρχείων με ασφάλεια

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, διεθνών προδιαγραφών, του IST College, Πειραιώς 72, Μοσχάτο. ή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Σε όλους τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα δοθεί ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο «Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) – Εισαγωγή στο Νέο Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

ΜΗΤΡΩΟ DPO

 

Οι πιστοποιημένοι DPO μπορούν να εγγράφονται στo μητρώo πιστοποιημένων DPO της ACTA

 


Εκδήλωση ενδιαφέροντος