Σεμινάριο ManagementΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 16 ώρες


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το Σεμινάριο μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24% για στελέχη που θα το παρακολουθήσουν μέσω της εταιρείας τους.


Σκοπός


Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στις σύγχρονες αρχές του management σχετικά με την οργάνωση,  ανάλυση καταστάσεων, έλεγχο παραγωγικότητας, διοίκηση δια στόχων, τεχνικές λήψης αποφάσεων κ.α. για να βελτιώσουν την διοίκηση ομάδων ώστε να συνεισφέρουν στην καινοτομία και δημιουργικότητα της επιχείρησης.         


Απευθύνεται


Το σεμινάριο θα ωφελήσει κάθε στέλεχος ή επιχειρηματία που διαχειρίζεται ανθρώπους σε μια επιχείρηση.Ειδικότερα απευθύνεται σε: Νέους managers χωρίς εμπειρία Διοίκησης, προϊσταμένους τμημάτων, διευθυντές Τμημάτων, Υπεύθυνους Προσωπικού.


Εισηγητές
Συνοπτικό Πρόγραμμα


Α. Εισαγωγή στο management (4 ώρες)

            Προγραμματισμός

            Οργάνωση

            Ο ρόλος των ομάδων

            Management και Leadership

Β.    Ανάλυση καταστάσεων (4 ώρες)

            Τεχνικές ανάλυσης

            Λήψη αποφάσεων

            Διοίκηση δια στόχων

Γ.   Έλεγχος παραγωγικότητας (4 ώρες)

            Η διαδικασία

            Λήψη αποφάσεων

            Βελτίωση

Δ.   Βελτίωση Δημιουργικότητας (4 ώρες)

            Διοίκηση και Κίνητρα Ανάπτυξης Προσωπικού

            Καινοτομία και management


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Το σεμινάριο διεξάγετε στις ΝΕΕΣ μας εγκαταστάσεις δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ (Λ.Συγγρού 68)

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

  • Προγραμματισμένο τμήμα
  • E-learning
  • Ενδοεπιχειρησιακό
  • Tailor Made για εταιρείες

 


Εκδήλωση ενδιαφέροντος