Σεμινάριο Risk ManagementΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί ως και 100% από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζομένους επιχειρήσεων.


Σκοπός


Στα πλαίσια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

 • Να αναγνωρίζουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι ενός έργου και ποια πρέπει να είναι συμπεριφορά των πρόσωπων-επιχειρήσεων έναντι των κινδύνων.
  • Να κατανοήσουν τι είναι η «Διαχείριση Κινδύνου Έργων» – Risk Management και ποια η σημασία της για την υλοποίηση επιτυχημένων έργων.
  • Να μάθουν τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνικές για να προετοιμάσουν ένα σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων και να είναι σε θέση να κάνουν προσδιορισμό και ανάλυση των κινδύνων κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.
  • Να εξοικειωθούν με σχέδια διαχείρισης κινδύνων σε βιομηχανικά-κατασκευαστικά έργα, μέσα από παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων που θα γίνουν διαδραστικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει όλους εκείνους τους παρά- γοντες που διαμορφώνουν τους κινδύνους, τις επικρατούσες μεθοδολογίες μέτρησης αυτών, καθώς και τις πρακτικές βελτιστοποίησης της σχέσης μεταξύ κινδύνου και απόδοσης.


Απευθύνεται


Απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη που εμπλέκονται στη Διαχείριση Κινδύνων και Επιχειρησιακής Συνέχειας, σε Υπευθύνους Συστημάτων, Υπευθύνους Ασφάλειας, Υπευθύνους Οικονομικών, σε Εσωτερικούς Επιθεωρητές και γενικά σε κάθε Στέλεχος που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις σύγχρονες Πρακτικές και Μεθοδολογίες Διαχείρισης Κινδύνων και Επιχειρησιακής Συνέχειας.


ΕισηγητέςΚρύπας Θωμάς

O κ.Θωμάς Κρύπας είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Branding & Technology, Marketing και Στρατηγικής. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της καινοτόμου εταιρίας συμβούλων FEEL the CHANGE group. Δημιουργός της εφαρμογής feelthecity k touristo. Συνιδρυτής και δημιουργός των ηλεκτρονικών περιοδικών magmen και niewsandviews. Ειδικεύεται σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, International Marketing, Eργασιακή Ψυχολογία, Δημόσιες Σχέσεις, NLP, την CISCO Academy κ.α. Είναι εταιρικό μέλος της ΕΕΔΕ, του ΙΠΕ, του ADNLP, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί για γνωστές στήλες περιοδικών επιχειρηματικότητας.


Συνοπτικό Πρόγραμμα


 • Εισαγωγή στην Έννοια του Κίνδυνου
 • Εισαγωγή στη Μέθοδο Μέτρησης Κινδύνου Value at Risk (VaR)
 • Υπολογισμός VaR με Αναλυτικές Μεθόδους
 • Υπολογισμός VaR με Μεθόδους Προσομοίωσης
 • Υλοποίηση της Μεθόδου VaR
 • Διαχείριση Κινδύνου
 • Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk)
 • Κατηγορίες Κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των Στρατηγικών, Οικονομικών, Επιχειρησιακών και Οργανωσιακών, με Παραδείγματα, Εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές
 • Προσομοίωση Καταστάσεων Κρίσης – Stress Testing

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Το σεμινάριο διεξάγετε στις ΝΕΕΣ μας εγκαταστάσεις δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ (Λ.Συγγρού 68)

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 

 

Το υλικό δίνεται μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, στην οποία ο σπουδαστής αποκτά ατομικούς κωδικούς, με την ολοκλήρωση της εγγραφής του.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος