Σημαντική συνεργασία Β.Ε.Π. με το IST COLLEGE για τη σύνδεση επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης

Σημαντική συνεργασία Β.Ε.Π. με το IST COLLEGE για τη σύνδεση επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης

Μια νέα συνεργασία που φέρνει πιο κοντά την επιχειρηματικότητα με την εκπαίδευση ξεκίνησε με την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΒΕΠ) και του IST COLLEGE, στις 16 Απριλίου 2018.

Σκοπός αυτής της συμφωνίας είναι η βελτίωση του κλίματος επιχειρηματικότητας μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις που απαντούν στις ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες κοινής δράσης του BEΠ και του IST COLLEGE, είναι οι ακόλουθοι:
• Επιμόρφωση, για παροχή πιστοποιημένων και μη προγραμμάτων σε ελληνικές επιχειρήσεις.
• Διοργάνωση ημερίδων με στόχο τη διάχυση της γνώσης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, για θέματα σημαντικά και επίκαιρα.
• Διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών επιδοτούμενων προγραμμάτων.
• Κοινές έρευνες για θέματα επιχειρηματικότητας.

Η πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο φορέων αντανακλά την ανάγκη διαρκούς και ολοκληρωμένης γνώσης για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στον επιχειρηματικό κλάδο με άμεσο στόχο την ενίσχυση του μέσω της εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

  Τέλος, μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα μέλη του ΒΕΠ  και οι οικογένειες τους θα έχουν προνομιακή τιμολογιακή πολιτική στα προγράμματα του IST COLLEGE.