Συνεχίζονται οι εγγραφές στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του IST College και ολοκληρώνονται στις 8 Φεβρουαρίου.

Συνεχίζονται οι εγγραφές στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του IST College και ολοκληρώνονται στις 8 Φεβρουαρίου.

Ο όμιλος ΣΒΙΕ / IST COLLEGE, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματία:

– Μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαία  
  πανεπιστήμια του εξωτερικού.

– Εξειδικευμένα καινοτόμα σεμινάρια. 

– Επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της υγείας.

Για όλους τους επισκέπτες της έκθεσης Υποτροφία 25% ανεξαρτήτως προγράμματος επιλογής:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ESDES Master of International Business Administration αποτελεί έναν συνδυασμό Θεωρητικής Γνώσης και Πρακτικής Άσκησης διδασκόμενη από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του επιχειρηματικού κλάδου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και δυνατότητα καλλιέργειας των προσωπικών δεξιοτήτων Management.

Λεπτομέρειες του προγράμματος μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Κάντε αίτηση και διασφαλίστε τη θέση σας στο Master of International Business Administration!

Το πρόγραμμα εστιάζει στα τεχνικά θέματα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτρεπτικότητα των προσπαθειών διείσδυσης από αναρμόδιους και κύριο στόχο τη διασφάλιση από εξωτερικές επιθέσεις. Θα έχετε την ευκαιρία να κατανοήσετε και να μπορέσετε να υλοποιήσετε τις απαιτήσεις διαχείρισης ενός πληροφοριακού συστήματος με μεθόδους αποτροπεπτικότητας των επιθέσεων και ανίχνευσής τους. Επίσης, θα ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις προστασίας του με ενδεδειγμένες αντιδράσεις σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες προσβάσεων.

Λεπτομέρειες του προγράμματος μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Κάντε αίτηση και διασφαλίστε τη θέση σας στο MSc Computer Systems Security!

Αν η επιθυμία σας είναι να ασχοληθείτε με την πληροφορική και τα πληροφοριακά συστήματα, ή διαφορετικά εάν η πληροφορική σας ταιριάζει, τότε το πρόγραμμα «MSc Computing and Information Systems» είναι ιδανικό για την επιτυχημένη προσωπική σας ανάπτυξη. Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πληροφορικής είναι σχεδιασμένο για άτομα με σχετικά μικρή εμπειρία ή και χωρίς εμπειρία και ακόμη χωρίς ειδικά προσόντα στην πληροφορική και την τεχνολογία πληροφορικής.

Λεπτομέρειες του προγράμματος μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Κάντε αίτηση και διασφαλίστε τη θέση σας στο MSc Computing and Information Systems!