Executive MBA

Executive MBA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

16 μήνες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2021

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Part Time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Tο Εxecutive ΜΒΑ που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το IDRAC Business Schoοl είναι σχεδιασμένο για φιλόδοξους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μεταβαλλόμενου παγκοσμιοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, για να πάνε την καριέρα τους σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο.

Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να διευρύνετε τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες, μέσα από ένα σύγχρονο και ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, παρέχοντας σφαιρική γνώση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ενισχύοντας ταυτόχρονα την προσωπική σας βελτίωση και ανάπτυξη για να πετύχετε τους στόχους σας.

Στόχοι

1.

Στην κατανόηση και στην εκμάθηση σε βάθος, των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου Business Management

2.

Στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αποτελεσματική λειτουργία στο μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο επαγγελματικό περιβάλλον

3.

Στην ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων καθώς και στην ενίσχυση της ικανότητας λήψης στρατηγικών αποφάσεων

4.

Στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της ικανότητας αποτελεσματικής συνεργασίας

5.

Στην αξιοποίηση της εργασιακής εμπειρίας και στην ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων

6.

Στη σύνδεσή του με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στην πράξη χωρίς να παραβλέπει τη θεωρία

Γιατί να επιλέξετε το Executive ΜΒΑ στο IST;

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το Εxecutive ΜΒA αναπτύσσεται σε τρεις αλληλένδετες και μεθοδικά διαρθρωμένες φάσεις:

ΦΑΣΗ Α’: Σειρά μαθημάτων που καλύπτουν ένα σύνολο θεμάτων στα οποία αναλύονται οι κύριες λειτουργίες μιας επιχείρησης και η απαιτούμενη διαχείριση των υλικών και των άυλων πόρων που διαθέτει, ώστε να επιτύχει τους στόχους και την αποστολή της.

ΦΑΣΗ Β’: Η φάση αυτή εστιάζει στην προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη (Personal Development)

ΦΑΣΗ Γ’: Διπλωματική εργασία για ενίσχυση και αξιοποίηση της απόκτησης γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων (Professional Thesis)

ΦΑΣΗ Α’

 • Life Cycle Management & Business Model
 • Corporate Strategy 1: Entrepreneurship
 • Project Management (PMI)
 • Business Plan
 • LAW – Intellectual Property
 • Design Thinking & Innovation Process
 • Marketing Management
 • Sales Management
 • Purchasing & Supply Chain Management
 • Strategic Human Resources Management
 • Loyalty, Satisfaction & Customer Experience
 • Operation Management
 • Information Systems Management
 • Corporate Finance 1
 • International Marketing & Development
 • Management Control & Value Creation
 • Digital Business & Strategy
 • Change Management & Organisational Resilience
 • Corporate Strategy 2: Redesigning Business Model
 • Crisis Management
 • Sustainable Development & CSR
 • Corporate Finance 2: LBO, Mergers & Acquisitions

ΦΑΣΗ Β’

 • Interpersonal Skills
 • Personal Development, Resilience & Leadership

ΦΑΣΗ Γ’

 • Learning from Research (Preparing for Professional Dissertation)
 • Professional Dissertation
 • Year 1
 • Year 2
 • Year 3

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει στόχο να κατανοήσεις τη φύση και το εύρος των μορφών και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και να εξοικειωθείς με το σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Θα μάθεις επίσης για τις πολυπλοκότητες και τις κατηγορίες που πλαισιώνουν τη σύγχρονη επιχείρηση και το περιβάλλον της καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα Business Communication Skills στοχεύει στην αναγνώριση της σημασίας του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού πλαισίου επικοινωνίας για την οικοδόμηση βιώσιμων σχέσεων και την παροχή αξίας στους καταναλωτές. Θα μάθεις πώς να επικοινωνείς αποτελεσματικά σε μια επιχείρηση και σε ένα εργασιακό περιβάλλον, μέσω της κατανόησης των θεμελιωδών δεξιοτήτων της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη θεμελιώδη σημασία της κατανόησης των οικονομικών, η οποία καλύπτει τόσο τις μικροοικονομικές όσο και τις μακροοικονομικές έννοιες και θεωρίες, που θα σου επιτρέψουν να εφαρμόσεις σε επιχειρηματικό πλαίσιο. Πρωταρχική έμφαση δίνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων με τις οποίες θα αναλύονται τα τρέχοντα οικονομικά ζητήματα με έμφαση στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην αναγνώριση της σημασίας και της εξέλιξης της ανάλυσης δεδομένων και των «μεγάλων δεδομένων» στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να σκιαγραφήσει τα «μεγάλα δεδομένα» και τις χρήσεις της ανάλυσης δεδομένων στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων. Για να περιγράψουμε τις διάφορες πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, θα διερευνήσουμε την καταλληλόλητα των διαθέσιμων εργαλείων και θα ερμηνεύσουμε παραδείγματα δεδομένων που χρησιμοποιούν το Microsoft Excel σε επιχειρηματικό πλαίσιο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην αναγνώριση της σημασίας του ρόλου του μάρκετινγκ ως μέσω επιτυχίας και επίτευξης αποτελεσμάτων για την επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα μάθεις για τις διαφορετικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και θα μελετήσεις πώς η εκτίμηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και του περιβάλλοντος μάρκετινγκ μπορεί να επιτρέψει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα έχεις αποκτήσει γνώση των διαφόρων εργαλείων που διατίθενται στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα και θα είσαι σε θέση να αναγνωρίζεις τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιείς δημιουργικά και αποτελεσματικά σε επιχειρησιακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων κερδοσκοπικών και μη –Κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια σαφή εικόνα για την ενδιαφέρουσα και διαφορετική φύση των σύγχρονων εκδηλώσεων και φεστιβάλ (π.χ. πολιτιστικών φεστιβάλ). Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των συστατικών στοιχείων που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό εκδηλώσεων καθώς και η ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης εκδήλωσης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να θέσεις τις βάσεις του βιώσιμου σχεδιασμού και να αξιολογείς κριτικά τη συμβολή της φιλοξενίας, του τουρισμού και των εκδηλώσεων στους ευρύτερους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των εννοιών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωσιακής επιτυχίας σε επίπεδο τμήματος και ομάδας. Άλλα θέματα που θα εξεταστούν, περιλαμβάνουν την επιλογή προσωπικού, την αποζημίωση των εργαζομένων, την εκπαίδευση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων (soft skills) και την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το Work Based Project σου παρέχει τη δυνατότητα να ειδικευτείς, να εμπλακείς και να εκπονήσεις ένα ερευνητικό έργο μικρής κλίμακας. Το έργο που αναλαμβάνεται σε αυτήν την ενότητα πρέπει να υποστηρίζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και να προωθεί την επαγγελματική μάθηση. Όλες οι προσεγγίσεις απαιτούν την επίδειξη προηγμένης προσωπικής μελέτης σε ένα θέμα, το οποίο θα έχει εγκριθεί και θα εποπτεύεται από έναν σχετικό επιβλέποντα. Θα αναπτύξεις γνώσεις σχετικά με την τρέχουσα έρευνα και τις εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα σου επιτρέψει, επίσης, να αποκτήσεις γνώση και κατανόηση των καθιερωμένων αρχών της έρευνας στους θεματικούς τομείς του προγράμματος και του τρόπου με τον οποίο αυτές οι αρχές και η έρευνα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται με πρακτικό τρόπο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του Work Based Project θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην κατανόηση της σπουδαιότητας της ανάπτυξης και της σωστής λειτουργίας των αξιοθέατων για τους τουριστικούς προορισμούς. Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των αξιοθέατων είναι πολλές φορές ιδιαίτερα και απαιτούν συγκεκριμένο και πολύπλευρο τρόπο διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η διατήρηση της έλξης του κοινού όσο και η ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των υπηρεσιών σε διαφορετικούς τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στόχος είναι η σε βάθος κατανόηση του αντικτύπου της εμπειρίας των πελατών σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, να μπορείς να διαχειριστείς τις επιπτώσεις των κοινωνικών μέσων και να είσαι σε θέση να αναλύεις τα σχόλια και τις τάσεις των πελατών.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το Work Based Project στοχεύει να σου παρέχει το πλαίσιο να ειδικευτείς, να εμπλακείς και να εκπονήσεις ένα ερευνητικό έργο μικρής κλίμακας. Το έργο που αναλαμβάνεται σε αυτήν την ενότητα πρέπει να υποστηρίζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και να προωθεί την επαγγελματική μάθηση. Όλες οι προσεγγίσεις απαιτούν την επίδειξη προηγμένης προσωπικής μελέτης σε ένα θέμα, το οποίο θα έχει εγκριθεί και θα εποπτεύεται από έναν σχετικό επιβλέποντα. Θα αναπτύξεις γνώσεις σχετικά με την τρέχουσα έρευνα και τις εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα σου επιτρέψει, επίσης, να αποκτήσεις γνώση και κατανόηση των καθιερωμένων αρχών της έρευνας στους θεματικούς τομείς του προγράμματος και του τρόπου με τον οποίο αυτές οι αρχές και η έρευνα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται με πρακτικό τρόπο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει και αναλύει την εξέλιξη της στρατηγικής, ως ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής σκέψης και της συμπεριφοράς των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος θα σου προσφέρουν τη γνώση που συνδέεται άμεσα με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σου. Oι ενότητες που θα παρουσιαστούν έχουν σκοπό να σε βοηθήσουν να γνωρίσεις τις διαδικασίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν και επιτυγχάνουν τους στόχους τους και αναλύουν τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της εφαρμογής της στρατηγικής, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα θα σε βοηθήσει να εμβαθύνεις στον τομέα των τροφίμων και ποτών, ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τομείς για την κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων, διεθνώς. Ως φοιτητής του προγράμματος θα κατανοήσεις σε βάθος τη λειτουργία των εκθέσεων, εκδηλώσεων και φεστιβάλ τροφίμων και ποτών και τη συμβολή τους στη βιομηχανία των ταξιδιών και του τουρισμού. Θα σου επιτρέψει να εξοικειωθείς με τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου και τον αντίκτυπο που έχει στις τοπικές οικονομίες. Η εκπαίδευση συνδυάζει τη βιωματική εκπαίδευση μέσω ανάλυσης και παρακολούθησης πραγματικών εκδηλώσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος, θα είσαι σε θέση:

Διπλωματική Εργασία

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείσαι να υλοποιήσεις τη Διπλωματική σου Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει και που έχει σχέση με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα τρία χρόνια των σπουδών. Στόχος είναι να εφαρμόσεις και να συνδυάσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BA (Hons) in Hospitality, Tourism & Event Management. Η όλη διαδικασία της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα σε βοηθήσει να επεκτείνεις, να στηρίξεις και να ενισχύσεις τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με επιχειρήσεις και απαιτεί τη θεωρητική έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση του ρόλου του Marketing στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια σταδιακή προσέγγιση στη φύση του στρατηγικού marketing που συμβάλλει στην επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Θα γνωρίσεις τις ευρύτερες πτυχές του στρατηγικού μάρκετινγκ που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να εντοπίσει και να αναλύσει μερικά από τα βασικά σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με τον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στα θέματα που θεωρούνται τα από τα πιο σημαντικά για τον κλάδο του τουρισμού όπως: Τεχνολογία, Παγκόσμιες ξενοδοχειακές Αλυσίδες, Πολιτισμός και Φιλοξενία, Βιωσιμότητα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Νέες Τάσεις στο σχεδιασμό ξενοδοχείων

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Διπλωματική Εργασία

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείσαι να υλοποιήσεις τη Διπλωματική σου Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει και που έχει σχέση με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα τρία χρόνια των σπουδών. Στόχος είναι να εφαρμόσεις και να συνδυάσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BA (Hons) in Hospitality, Tourism & Event Management. Η όλη διαδικασία της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα σε βοηθήσει να επεκτείνεις, να στηρίξεις και να ενισχύσεις τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με επιχειρήσεις και απαιτεί τη θεωρητική έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει και αναλύει την εξέλιξη της στρατηγικής, ως ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής σκέψης και της συμπεριφοράς των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος θα σου προσφέρουν τη γνώση που συνδέεται άμεσα με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σου. Oι ενότητες που θα παρουσιαστούν έχουν σκοπό να σε βοηθήσουν να γνωρίσεις τις διαδικασίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν και επιτυγχάνουν τους στόχους τους και αναλύουν τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της εφαρμογής της στρατηγικής, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα θα σε βοηθήσει να εμβαθύνεις στον τομέα των τροφίμων και ποτών, ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τομείς για την κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων, διεθνώς. Ως φοιτητής του προγράμματος θα κατανοήσεις σε βάθος τη λειτουργία των εκθέσεων, εκδηλώσεων και φεστιβάλ τροφίμων και ποτών και τη συμβολή τους στη βιομηχανία των ταξιδιών και του τουρισμού. Θα σου επιτρέψει να εξοικειωθείς με τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου και τον αντίκτυπο που έχει στις τοπικές οικονομίες. Η εκπαίδευση συνδυάζει τη βιωματική εκπαίδευση μέσω ανάλυσης και παρακολούθησης πραγματικών εκδηλώσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος, θα είσαι σε θέση:

Διπλωματική Εργασία

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείσαι να υλοποιήσεις τη Διπλωματική σου Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει και που έχει σχέση με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα τρία χρόνια των σπουδών. Στόχος είναι να εφαρμόσεις και να συνδυάσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BA (Hons) in Hospitality, Tourism & Event Management. Η όλη διαδικασία της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα σε βοηθήσει να επεκτείνεις, να στηρίξεις και να ενισχύσεις τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με επιχειρήσεις και απαιτεί τη θεωρητική έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση του ρόλου του Marketing στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια σταδιακή προσέγγιση στη φύση του στρατηγικού marketing που συμβάλλει στην επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Θα γνωρίσεις τις ευρύτερες πτυχές του στρατηγικού μάρκετινγκ που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να εντοπίσει και να αναλύσει μερικά από τα βασικά σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με τον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στα θέματα που θεωρούνται τα από τα πιο σημαντικά για τον κλάδο του τουρισμού όπως: Τεχνολογία, Παγκόσμιες ξενοδοχειακές Αλυσίδες, Πολιτισμός και Φιλοξενία, Βιωσιμότητα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Νέες Τάσεις στο σχεδιασμό ξενοδοχείων

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Διπλωματική Εργασία

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείσαι να υλοποιήσεις τη Διπλωματική σου Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει και που έχει σχέση με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα τρία χρόνια των σπουδών. Στόχος είναι να εφαρμόσεις και να συνδυάσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BA (Hons) in Hospitality, Tourism & Event Management. Η όλη διαδικασία της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα σε βοηθήσει να επεκτείνεις, να στηρίξεις και να ενισχύσεις τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με επιχειρήσεις και απαιτεί τη θεωρητική έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το Executive ΜΒΑ που προφέρει το IST College σε συνεργασία με το ΙDRAC Business School σας προσφέρει όλες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντάς σας επίσης σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, σε τομείς όπως:

Επίσης, ως απόφοιτος του προγράμματος Executive ΜΒΑ θα διαθέτετε όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα για να εξελιχθείτε ιεραρχικά στην επιχείρηση που ήδη εργάζεστε, ενώ θα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε, να οργανώσετε και να διοικήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Οι απόφοιτοί μας κατέχουν ανώτερες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες, εταιρίες συμβούλων, ιδρύματα ερευνών, μεγάλες οργανώσεις FMCG, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ και πολλοί διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις.

Το IST College, πιστό στη φιλοσοφία του, ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την επιχειρηματικότητα σε όλα του τα προγράμματα. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το μεγαλύτερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), προσφέροντας πολλές ευκαιρίες δικτύωσης στους φοιτητές και αποφοίτους μας καθώς και σύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης μέσω σύγχρονης, ευέλικτης και δυναμικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την δια ζώσης εκπαίδευση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
Online συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Ε–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικό σας χρόνο με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της εύχρηστης και σύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια κ.λ.π.) από Ιδρύματα Εσωτερικού ή/και του Εξωτερικού και τουλάχιστον 3 έτη εργασιακής εμπειρίας ή τουλάχιστον 8 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέση ευθύνης.

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST
 • Κάρτα που εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα, με κολλέγιο, καταστήματα διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας