Executive MBA

Executive MBA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

16 μήνες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Part Time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Tο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Εxecutive ΜΒΑ” που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το IDRAC Business Schoοl είναι σχεδιασμένο για φιλόδοξους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε όλους τους βασικούς τομείς τoυ μάνατζμεντ, να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να κατανοήσουν σε βάθος τα πολύπλοκα και πολυδιάστατα επιχειρηματικά ζητήματα.

Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες, μέσα από ένα σύγχρονο και ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, παρέχοντας σφαιρική γνώση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ενισχύοντας ταυτόχρονα την προσωπική τους βελτίωση και ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος που επιτυγχάνονται με την φοίτηση στο “Εxecutive ΜΒΑ” είναι:

1.

Η κατανόηση και η εκμάθηση σε βάθος, των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου Management

2.

Η αξιοποίηση της εργασιακής εμπειρίας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων.

3.

Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική συνεργασία με πελάτες, συνεργάτες και προϊσταμένους.

4.

Η ανάπτυξη δημιουργικής, αναλυτικής και κριτικής σκέψης για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και η ενίσχυση της ικανότητας λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.

5.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης σύνθετων προβλημάτων που αφορούν τον εργασιακό χώρο.

6.

Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, ως μάνατζερ, που αποτελεί τη βάση μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας.

7.

Η υποστήριξη της ανάπτυξης της επιχείρησής σας.

Γιατί να επιλέξετε το Executive ΜΒΑ στο IST;

Η παρακολούθηση του προγράμματος “Εxecutive MBA” στο IST College προσφέρει μία σειρά από πλεονεκτήματα όπως τα εξής:

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το Εxecutive ΜΒA αναπτύσσεται σε τρεις αλληλένδετες και μεθοδικά διαρθρωμένες φάσεις:

ΦΑΣΗ Α’: Σειρά μαθημάτων που καλύπτουν ένα σύνολο θεμάτων στα οποία αναλύονται οι κύριες λειτουργίες μιας επιχείρησης και η απαιτούμενη διαχείριση των υλικών και των άυλων πόρων που διαθέτει, ώστε να επιτύχει τους στόχους και την αποστολή της.

ΦΑΣΗ Β’: Η φάση αυτή εστιάζει στην προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη (Personal Development)

ΦΑΣΗ Γ’: Διπλωματική εργασία για ενίσχυση και αξιοποίηση της απόκτησης γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων (Professional Thesis)

ΦΑΣΗ Α’

 • Life Cycle Management & Business Model
 • Corporate Strategy 1: Entrepreneurship
 • Project Management (PMI)
 • Business Plan
 • LAW – Intellectual Property
 • Design Thinking & Innovation Process
 • Marketing Management
 • Sales Management
 • Purchasing & Supply Chain Management
 • Strategic Human Resources Management
 • Loyalty, Satisfaction & Customer Experience
 • Operation Management
 • Information Systems Management
 • Corporate Finance 1
 • International Marketing & Development
 • Management Control & Value Creation
 • Digital Business & Strategy
 • Change Management & Organisational Resilience
 • Corporate Strategy 2: Redesigning Business Model
 • Crisis Management
 • Sustainable Development & CSR
 • Corporate Finance 2: LBO, Mergers & Acquisitions

ΦΑΣΗ Β’

 • Interpersonal Skills
 • Personal Development, Resilience & Leadership

ΦΑΣΗ Γ’

 • Learning from Research (Preparing for Professional Dissertation)
 • Professional Dissertation

Επαγγελματικές Προοπτικές

Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών “Executive ΜΒΑ” του IDRAC Business School αποτελεί ένα σημαντικό ακαδημαϊκό προσόν που θα ενισχύσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας σας σε διευθυντικούς ρόλους και σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων. Επίσης, είναι σημαντικό ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών σας γίνεστε μέλος του δικτύου αποφοίτων όχι μόνο του IST College αλλά και του IDRAC Business School, μιας κοινότητας που αποτελείται από περισσότερους από 30.000 αποφοίτους.

Έτσι, με την αποφοίτησή σας αποκτάτε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, σε τομείς όπως:

Επίσης, ως απόφοιτος του προγράμματος Executive ΜΒΑ θα διαθέτετε όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα για να εξελιχθείτε ιεραρχικά στην επιχείρηση που ήδη εργάζεστε, ενώ θα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε, να οργανώσετε και να διοικήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Οι απόφοιτοί μας κατέχουν ανώτερες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες, εταιρίες συμβούλων, ιδρύματα ερευνών, μεγάλες επιχειρήσεις FMCG, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ και πολλοί διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις.

Το IST College, πιστό στη φιλοσοφία του, ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την επιχειρηματικότητα σε όλα του τα προγράμματα. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το μεγαλύτερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), προσφέροντας πολλές ευκαιρίες δικτύωσης στους φοιτητές και αποφοίτους μας καθώς και σύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης μέσω σύγχρονης, ευέλικτης και δυναμικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την δια ζώσης εκπαίδευση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
Online συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Ε–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικό σας χρόνο με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της εύχρηστης και σύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια κ.λ.π.) από Ιδρύματα Εσωτερικού ή/και του Εξωτερικού και τουλάχιστον 3 έτη εργασιακής εμπειρίας ή τουλάχιστον 8 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέση ευθύνης.

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST
 • Κάρτα που εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα, με κολλέγιο, καταστήματα διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

SHARE ON

Tο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Εxecutive ΜΒΑ” που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το IDRAC Business Schoοl είναι σχεδιασμένο για φιλόδοξους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε όλους τους βασικούς τομείς τoυ μάνατζμεντ, να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να κατανοήσουν σε βάθος τα πολύπλοκα και πολυδιάστατα επιχειρηματικά ζητήματα.

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας