Διάρκεια Σπουδών

16 μήνες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Part-time

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Hybrid

Έναρξη Προγράμματος

Οκτώβριος 2024

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή

O κάτοχος ενός ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αναγνωρίζεται αναμφισβήτητα ως κάτοχος εξαιρετικής γνώσης και ικανότητας. Το Executive MBA που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το College de Paris αποτελεί μια κορυφαία εκπαιδευτική επιλογή, σχεδιασμένη για στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενισχύσουν τις διοικητικές τους δεξιότητες και να αναπτύξουν μια ευρύτερη κατανόηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Μέσω ενός συνδυασμού θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικών περιπτώσεων μελέτης και διαδραστικών εισηγήσεων, το πρόγραμμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία που συμβάλει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

To πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το College de Paris, έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Γαλλία και με παρουσία σε 20 χώρες διεθνώς.

Στόχοι

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Executive MBA είναι να παρέχει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση και τη στρατηγική κατεύθυνση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος που επιτυγχάνονται μέσω του εξειδικευμένου σχεδιασμού του είναι:

 • Η ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων για αποτελεσματική διοίκηση
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων στη διαχείριση έργων και στο σχεδιασμό στρατηγικών μάρκετινγκ
 • H κατανόηση των βασικών αρχών της οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης καθώς και της εφαρμογής τους στη λήψη αποφάσεων
 • Η ενίσχυση της ικανότητας στην αντιμετώπιση κινδύνων και η ανάπτυξη στρατηγικών που προωθούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης
 • Η προώθηση της στρατηγικής σκέψης και η κατανόηση τη σημασίας της για την επιχειρηματική επιτυχία
 • Η ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ψηφιακής στρατηγικής στη γενικότερη επιχειρηματική στρατηγική
 • Η αναγνώρισης και εκμετάλλευση ευκαιριών για καινοτομία και νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες
 • H γνώση των σύγχρονων τάσεων, των προκλήσεων και των εργαλείων που επηρεάζουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον
 • H κατανόηση των διαδικασιών και των τεχνικών για την ψηφιακή μεταμόρφωση επιχειρήσεων και την προσαρμογή στο ψηφιακό περιβάλλον
 • Η κατανόηση των νομικών ζητημάτων που αφορούν στην ψηφιακή εποχή και στη διαχείριση δεδομένων.

Το πρόγραμμα σας προσφέρει μια μοναδική προοπτική, καθώς:

 

 • Προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Βελτιώνει την ικανότητα για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην προσωπική ανάπτυξη.
 • Εμπλουτίζει την υφιστάμενη εργασιακή σας εμπειρία με καινούργιες τεχνικές και πρακτικές διοίκησης.
 • Ανανεώνει και ενισχύει τις υφιστάμενες γνώσεις σας.
 • Εστιάζει στην εφαρμογή, χωρίς να παραβλέπει τη θεωρητική βάση.
 • Είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και στις επιχειρηματικές ανάγκες.
 • Διαθέτει ένα εξαιρετικά έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό που συνδυάζει βαθιές γνώσεις με πλούσια εργασιακή και διδακτική πείρα.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε πέντε θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες της σύγχρονης επιχείρησης.

 • Corporate Strategic Management
 • Performance Management and Evaluation
 • Corporate Social Responsibility
 • Digital Business Strategy
 • Project Management
 • Strategic Marketing
 • Management
 • Financial Management
 • Entrepreneurship
 • Digital Marketing
 • Digital Transformation
 • Business Intelligence
 • Management
 • Information Systems
 • Legal Issues in the
 • Digital Age
 • Data Analytics
 • Management Theories and Implementation
 • Financial Markets for Executives
 • Risk Management
 • Sustainable Development Strategies
 • Labor Law
 • Challenges in HR Management
 • Empowering Leadership Skills
 • Change Management

Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη

Το Executive MBA προσφέρει πολλαπλά οφέλη που συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών:

Επίσης, ως απόφοιτος του προγράμματος Executive ΜΒΑ θα διαθέτετε όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα για να εξελιχθείτε ιεραρχικά στην επιχείρηση που ήδη εργάζεστε, ενώ θα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε, να οργανώσετε και να διοικήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Οι απόφοιτοί μας κατέχουν ανώτερες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες, εταιρίες συμβούλων, ιδρύματα ερευνών, μεγάλες επιχειρήσεις FMCG, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ και πολλοί διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις.

Το IST College, πιστό στη φιλοσοφία του, ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την επιχειρηματικότητα σε όλα του τα προγράμματα. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το μεγαλύτερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), προσφέροντας πολλές ευκαιρίες δικτύωσης στους φοιτητές και αποφοίτους μας καθώς και σύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Εxecutive MBA θα:

Τα παραπάνω οφέλη καθιστούν το Executive MBA ένα ισχυρό εργαλείο για την επαγγελματική σας ανάπτυξη, προσφέροντάς σας τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση για να επιτύχετε στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο και να ξεχωρίσετε ως ένα άρτια εξειδικευμένο στέλεχος.

 • Τα μαθήματα διεξάγονται στα ελληνικά.
 • Η διδασκαλία είναι διαδραστική και συμμετοχική.
 • Εφαρμόζονται πραγματικές μελέτες περιπτώσεων για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων.
 • Αναγνωρίζονται και αναλύονται οι ανάγκες των φοιτητών βασιζόμενες στην επαγγελματική τους εμπειρία.
 • Η δομή του προγράμματος επιτρέπει σε συμμετέχοντες με διαφορετικό επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο να εμβαθύνουν στις αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από ακαδημαϊκούς και έμπειρα στελέχη της αγοράς με εξειδίκευση στους τομείς τους.
 • Το πρόγραμμα προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ένα σύγχρονο, εξελισσόμενο, αποτελεσματικό και επιτυχημένο στέλεχος
 • Η διδασκαλία διεξάγεται part-time, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να συνδυάζουν την εκπαίδευση με την εργασία τους και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις
 • Διοργανώνονται ειδικά sessions και εκδηλώσεις με Guest Speakers με καταξιωμένα ανώτατα στελέχη από την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα προσφέρονται ευκαιρίες για δικτύωση (Networking).

Το Executive MBA προσφέρει στους αποφοίτους σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη βελτίωση και εξέλιξη της καριέρας τους σε τομείς όπως:

Περισσότερες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης μέσω σύγχρονης, ευέλικτης και δυναμικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την δια ζώσης εκπαίδευση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Ε–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικό σας χρόνο με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της εύχρηστης και σύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
 • Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Το Εxecutive MBA απευθύνεται σε:

 

 • Πτυχιούχους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανωτάτου επιπέδου (ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) ή αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού.
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν αποδεδειγμένη οκταετή,τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία ή θέση ευθύνης.

Για περισσότερα από 30 χρόνια το ΙST College παραμένει στο επίκεντρο παρακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της αγοράς σε θέματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των στελεχών και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το IST προσφέρει σε συνεργασία με το College De Paris ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, το οποίο απολαμβάνει ευρεία αναγνώριση από τις επιχειρήσεις για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και την πρακτική του εφαρμογή.

Με την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Executive MBA, οι φοιτητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Η πραγματική αξία του προγράμματος αναδεικνύεται μετά την ολοκλήρωσή του, καθώς η εξέλιξη της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων αποτελεί την καλύτερη αναγνώριση της επένδυσης που έχουν κάνει.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: