Πρόγραμμα Υποτροφιών & Κόστος Σπουδών

Πρόγραμμα Υποτροφιών/ΕΚΕ

Το IST College έχει αναπτύξει, από την αρχή της λειτουργίας του, ένα πρόγραμμα υποτροφιών και βραβείων, επιθυμώντας να στηρίξει τους φοιτητές που ξεχωρίζουν με τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις ή που χρειάζονται οικονομική υποστήριξη για να παρακολουθήσουν κάποιο από τα προγράμματά του.

Παράλληλα, το IST College πιστεύει ότι, διαχρονικά, είναι επιβεβλημένη η επένδυση στο σημαντικότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων που είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους. Για τον λόγο αυτό και με σκοπό την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων, το IST College προσφέρει, σε μια κοινή πρωτοβουλία με επιχειρήσεις και φορείς, υποτροφίες σε στελέχη επιχειρήσεων προκειμένου να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα της επιλογής τους ή άλλα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

Τέλος, είναι τιμή για το IST College το γεγονός ότι σημαντικά κοινωφελή και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, της χώρας, το εμπιστεύτηκαν και συνεργάστηκαν με το κολλέγιο για την παροχή υποτροφιών.

To Πρόγραμμα Υποτροφιών του IST College ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, βάσει των συνεργειών και συνεργασιών που το κολλέγιο αναπτύσσει με σημαντικούς φορείς, επιχειρήσεις και ιδρύματα της χώρας. Έτσι, πέραν της επιδότησης στα ετήσια δίδακτρα, βάσει της ατομικής ή/και οικογενειακής οικονομικής κατάστασης του φοιτητή ή/και του εκπαιδευτικού του προφίλ, καθώς και των υποτροφιών που κατ’ έτος προστίθενται στο χαρτοφυλάκιό του, το πρόγραμμα υποτροφιών του IST College έχει, ενδεικτικά, προσφέρει:

Χορήγηση Υποτροφιών σε συνεργασία με τα «Ella Resorts»

Τα Ella Resorts, η ξενοδοχειακή πλατφόρμα της HIG Capital, μίας ηγετικής εταιρείας διαχειριστής κεφαλαίων σε Η.Π.Α. και Ευρώπη, με ενεργητικό πάνω από 52 δισ. δολάρια, έχει ήδη επενδύσει στην Ελλάδα, σε 7 πολυτελής ξενοδοχειακές μονάδες, σε Ρόδο, Κέρκυρα & Κρήτη. Ταυτόχρονα επενδύει στην τουριστική εκπαίδευση και στο ανθρώπινο κεφάλαιο τα οποία θεωρεί βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και επιτυχίας. Με γνώμονα τα παραπάνω τα Ella Resorts προσφέρουν τρεις (3) υποτροφίες, πλήρους φοίτησης, για το τριετές προπτυχιακό πρόγραμμα (Bachelors) «BA (Hons) International Tourism & Hospitality» του IST College, σε συνεργασία με το Wrexham Glyndwr University

Αφορά σε υποτροφίες πλήρους φοίτησης, προσφορά της ναυτιλιακής εταιρείας «Navarone S.A.», για μεταπτυχιακές σπουδές στο IST College, που απευθύνονται σε πτυχιούχους Ανωτάτων Ελληνικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του εξωτερικού με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Χορήγηση Υποτροφιών σε συνεργασία με την «EUROPEAN NAVIGATION INC»

Αφορά σε υποτροφίες πλήρους φοίτησης, προσφορά της ναυτιλιακής εταιρείας «European Navigation Inc», για μεταπτυχιακές σπουδές στο IST College, που απευθύνονται σε πτυχιούχους Ανωτάτων Ελληνικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του εξωτερικού με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Χορήγηση Υποτροφιών σε συνεργασία με την «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου

Με αρωγό την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» προσφέρεται η ευκαιρία σε νέους ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν αλλά βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία να βρουν τον σκοπό ζωής τους, μέσα από υποτροφίες πλήρους φοίτησης, που απευθύνονται σε μαθητές Γ’ Λυκείου με κριτήρια αριστείας αλλά και οικονομικό-κοινωνικά.

Χορήγηση Υποτροφιών σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Σε μια κοινή πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων, το IST College και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), δημιούργησαν ένα πρόγραμμα υποτροφιών που ξεπερνά σε αξία τις 200.000 ευρώ και προσφέρουν υποτροφίες σε στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα της επιλογής τους.

Χορήγηση Υποτροφίας «Γ. Κασσιμάτη» σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.).

Πρόκειται για υποτροφία, πλήρους φοίτησης, δείγμα μνήμης και τιμής του αείμνηστου Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., Γεωργίου Κασιμάτη, του μακροβιότερου Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Η προσφερόμενη υποτροφία απευθύνεται σε «Πειραιωτόπουλα», παιδιά μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και αφορά σε μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στην Πληροφορική (MBA και ΜSc).

Χορήγηση Υποτροφιών στις διοργανώσεις “Crowdhackathon”

Το IST College, σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Τ.Ε. (Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) , την Εθνική Τράπεζα, την Crowd Policy και άλλους φορείς, ως θερμός υποστηρικτής πρωτοβουλιών και ιδεών με προσανατολισμό στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στη διασύνδεση, κυρίως όταν αυτές προέρχονται από νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες και νέες εταιρείες, προσφέρει στις διοργανώσεις των Crowdhackathons («Μαραθωνίων» ανάπτυξης εφαρμογών, υπηρεσιών, νέων ιδεών κ.a.), υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα, στις νικήτριες ομάδες. Έτσι, ως τώρα έχει στηρίξει σειρά διοργανώσεων και ενδεικτικά αναφέρονται: Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών για τον Τουρισμό με θέμα: “SETE Tourism Crowdhackathon, Innovating with Open Data”, Μαραθώνιοs με θέμα τις οικονομικές συναλλαγές : NBG I-BANK #FINTECH CROWDHACKATHON

Χορήγηση Υποτροφιών στo Πρόγραμμα της Equal Society “Σπουδάζω με Υποτροφία»

To IST College στηρίζει το, επί σειρά ετών, πρόγραμμα της Equal Society «Σπουδάζω με υποτροφία» προσφέροντας, υποτροφίες πλήρους φοίτησης σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Χορήγηση Υποτροφιών σε Αποφοίτους του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού)

Πρόκειται για υποτροφίες, μεταπτυχιακού επιπέδου (ΜΒΑ) πλήρους φοίτησης που προσφέρονται στους αποφοίτους του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών- Κολλέγιο Ψυχικού)

Χορήγηση Υποτροφιών Σε Νικητές του Φοιτητικού Διαγωνισμού «ECONOMIA»

To IST College στηρίζει τον θεσμό του Φοιτητικού Διαγωνισμού ECONOMIA, που διεξάγεται επί σειρά ετών, από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ και κάθε χρόνο προσφέρει υποτροφίες πλήρους φοίτησης σε έναν από τους 3 πρώτους φοιτητές-νικητές του Διαγωνισμού, ο οποίος κάθε φορά επικεντρώνεται και σε ένα διαφορετικό θέμα που αφορά σε κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Χορήγηση Υποτροφίας στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής για το πρόγραμμα «BTEC Δίπλωμα στην Ψυχοθεραπευτική Συμβουλευτική»

Το IST College στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής για τη διοργάνωση διήμερου συνεδρίου της στις εγκαταστάσεις του, χορήγησε υποτροφία πλήρους φοίτησης για το διετές πρόγραμμα «BTEC Δίπλωμα στη Ψυχοθεραπευτική Συμβουλευτική».

Το IST College, συμμετέχοντας στον «7ο Διάπλου της Axion Hellas» και υποστηρίζοντας τις εκπαιδευτικές της δράσεις που μεταξύ άλλων έχουν ως στόχο την προσφορά υπηρεσιών στους κατοίκους απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, στέκεται αρωγός και προσέφερε για την στήριξη των μαθητών Γ’ Λυκείου στις περιοχές που καλύπτει ο “7ος Διάπλους Axion Hellas” (Αστυπάλαια, Τήλο, Χάλκη και Καστελόριζο), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Υποτροφίες συνολικής αξίας 35.000 ευρώ για Προπτυχιακά προγράμματα καθώς και για προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

Για μία από τις υποτροφίες το Kallichoron-Art Boutique Hotel, προσφέρει συμπληρωματική κάλυψη εξόδων διαβίωσης, εις μνήμη «Γεωργίου Παλατιανού», μέσω του προγράμματος “Kallichoron Room2Give”, ενώ ο/η υπότροφος θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα να κάνει την πρακτική του/της άσκηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μέσω του Kallichoron Internship Scheme.

Tο IST College σε συνεργασία με το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ και στο πλαίσιο συμφωνίας διετούς συνεργασίας για θέματα που αφορούν κυρίως στις δράσεις του Μουσείου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς του, προσφέρουν μεταξύ άλλων, προπτυχιακές υποτροφίες απευθυνόμενες σε παιδιά εργαζομένων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) και συνταξιούχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που είναι απόφοιτοι της Γ’ Λυκείου.
Το IST College ανταποκρινόμενο στην πρόταση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Γιώργου Πατούλη, για τη στήριξη των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) και οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω της έντονης οικονομικής δυσπραγίας, προσέφερε με την υποστήριξη του «αδελφού» ιδρύματος ΣΒΙΕ, 50 πλήρεις υποτροφίες φοίτησης σε κοινωνικά & οικονομικά ευάλωτους δημότες της Αττικής σε οποιαδήποτε ειδικότητα επιλογής τους.

Κόστος σπουδών

Δίδακτρα και Εγγραφή

Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα στο IST College θα πρέπει να καταβάλετε ετήσια δίδακτρα που περιλαμβάνουν και το δικαίωμα ετήσιας εγγραφής στο συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Για το ακριβές ποσό των ετησίων διδάκτρων καθώς και του δικαιώματος ετήσιας εγγραφής στο συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα, συμβουλευτείτε το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του IST College.

Με την καταβολή των ετησίων διδάκτρων:

 • Εγγράφεστε στα μητρώα του συνεργαζόμενου με το IST College εκπαιδευτικού ιδρύματος (πχ Swansea University, Wrexham University, Lyon Catholic University – UCLy, IDRAC Business School, College de Paris)
 • Εγγράφεστε και παρακολουθείτε τα μαθήματα από τις αρχές Οκτωβρίου έως και το τέλος Μαϊου
 • Συμμετέχετε στις εξετάσεις Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου
 • Οι εργασίες σας εποπτεύονται προσωπικά από μέλη του διδακτικού προσωπικού
 • Μπορείτε να παρακολουθείτε ενισχυτικά μαθήματα σε διάφορα αντικείμενα της ειδικότητάς σας
 • Συμμετέχετε στις δραστηριότητες της Εβδομάδας Εισαγωγής (On Boarding)
 • Έχετε πρόσβαση σε πηγές μελέτης και έρευνας μέσω της δυναμική εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College και του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
 • Έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης βιντεοσκοπημένων μαθημάτων (On Demand) στους δικούς σας χρόνους και ρυθμούς μέσω της σύγχρονής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College.
 • Έχετε πρόσβαση στα εργαστήρια υπολογιστών κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
 • Μπορείτε να συμμετέχετε στις παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το IST College
 • Σας εκδίδονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών, οι ταυτότητες, οι βεβαιώσεις και ο τίτλος σπουδών σας
 • Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μαθήματα Αγγλικής γλώσσας
 • Συμμετέχετε σε σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από το IST College
 • Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε χωρίς επιπλέον κόστος ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης (Diploma)

Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα για την αγορά βιβλίων και συγγραμμάτων, για φωτοαντίγραφα και για τη συμμετοχή σας σε εκδρομές ή άλλες εκδηλώσεις.

Σε περίπτωση που αποτύχετε σε ένα ετήσιο ή εξαμηνιαίο μάθημα και χρειασθεί να επανεγγραφείτε, θα πρέπει να καταβάλετε δίδακτρα, για το κάθε μάθημα. Επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να ζητήσετε από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του IST College ή τον Σύμβουλο Σπουδών σας.

Τα ετήσια δίδακτρα σπουδών θα πρέπει να τα καταβάλετε εφάπαξ ή να διακανονίσετε την τμηματική πληρωμή τους, την ημέρα της εγγραφής σας, σε συνεννόηση με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του IST College.

Testimonials