Προωθούμε την Επιχειρηματικότητα  Ενθαρρύνουμε την Καινοτομία !

Στο IST College προσφέρουμε στους φοιτητές μας τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και μαθησιακή εμπειρία για τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους ώστε να προσαρμοστούν σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία και αγορά εργασίας.

Με κύριο γνώμονα τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος, διευρύνουμε τους ορίζοντές των φοιτητών μας και συμβάλλουμε στην ενίσχυση των προοπτικών σταδιοδρομίας τους.

Στο IST College επίκεντρο είναι ο φοιτητής!


«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

 

Το πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Με Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου έχει στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες όλες τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους κάνουν ικανούς να εφαρμόζουν το Αξιολογικό Πρότυπο για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας (ΑΠΠΨΥ) στη Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας.

 

Δήλωσε Συμμετοχή εδώ

Γιατί στο IST;

Σπουδάζεις στο εξωτερικό από την Ελλάδα…


Παίρνεις πτυχίο από κορυφαία πανεπιστήμια…


Προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της ελληνικής & διεθνούς αγοράς…


Ακαδημαϊκά τμήματα στελεχωμένα με καταξιωμένους καθηγητές…