Συνεχίζουμε On Line

BRAND YOUR FUTURE

30 χρόνια συνεργαζόμαστε με κορυφαία Πανεπιστήμια και προσφέρουμε Βachelors και Μasters με φοίτηση εξολοκλήρου στην Ελλάδα.

To IST

Προωθούμε την Επιχειρηματικότητα Ενθαρρύνουμε την Καινοτομία !

Στο IST College προσφέρουμε στους φοιτητές μας τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και μαθησιακή εμπειρία για τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους ώστε να προσαρμοστούν σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία και αγορά εργασίας.

Με κύριο γνώμονα τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος, διευρύνουμε τους ορίζοντές των φοιτητών μας και συμβάλλουμε στην ενίσχυση των προοπτικών σταδιοδρομίας τους.

Στο IST College επίκεντρο είναι ο φοιτητής!

Bachelor Computer Science

Accredited by BCS, The Chartered Institute for IT

Το πρόγραμμα BSc Computer Science είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τριετούς διάρκειας το οποίο παρέχει το κατάλληλο υπόβαθρο θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, ώστε να είσαι σε θέση να αναπτύξεις τεχνικές δυνατότητες και δεξιότητες, σχετικές με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων.