Διάρκεια Σπουδών

8 ώρες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Online & On demand

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Hybrid

Έναρξη Προγράμματος

Χ

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την αξία της ύπαρξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, για τον εαυτό σας και τους άλλους. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα εξελίξετε τις δεξιότητες που διαθέτετε στους τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης και της καθοδήγησης των ομάδων μπορεί να διαχειρίζεστε. Επίσης, θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της εργασίας σας και την ταχύτερη επίτευξη των στόχων σας.

Η ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στις σύγχρονες επιχειρήσεις αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας και ανάπτυξης και για το λόγο αυτό δίνεται μεγάλο βάρος. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα καλφθούν όλες οι παράμετροι για την ενίσχυση του EQ των εργαζομένων με την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την επιχείρηση χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ανάλογα με την εργασιακή σας θέση, θα μπορείτε:

Ως υφιστάμενοι να κατανοείτε την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας.

Ως προϊστάμενοι να επιλέγετε την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις τεχνικές του επηρεασμού της.

Στην εξυπηρέτηση πελατών να αντιλαμβάνεστε και να υιοθετείτε την κατάλληλη συμπεριφορά προς τους πελάτες σας.

Απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ομάδες, διαπραγματεύονται Προμηθευτές η Πελάτες η και εργάζονται σε τμήματα που συναλλάσσονται με μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Επίσης σε όσους επιθυμούν να διερευνήσουν την συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων με τους οποίους εργάζονται, συναλλάσσονται η και σπουδάζουν μαζί. Σε προϊσταμένους και υπεύθυνους ομάδων οι οποίοι θα ήθελαν να ανακαλύψουν σύγχρονους και εξελισσόμενους τρόπους επιρροής και καθοδήγησης των ομάδων τους.

Εισηγητές

Σε στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ομάδες, διαπραγματεύονται Προμηθευτές η Πελάτες η και εργάζονται σε τμήματα που συναλλάσσονται με μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Επίσης σε όσους επιθυμούν να διερευνήσουν την συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων με τους οποίους εργάζονται, συναλλάσσονται η και σπουδάζουν μαζί. Σε προϊσταμένους και υπεύθυνους ομάδων οι οποίοι θα ήθελαν να ανακαλύψουν σύγχρονους και εξελισσόμενους τρόπους επιρροής και καθοδήγησης των ομάδων τους.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με:

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
  • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
  • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: