Επιχειρηματικότητα και Απασχολησιμότητα

Σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Αγορά Έργασίας

Πρόγραμμα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (J.O.P)

Προτεραιότητα στην Έπαγγελματική σας Αποκατάσταση

Το IST έχει ως κύριο μέλημα τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσω μίας σειράς προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που συνδυάζουν τη θεωρία με τη διεθνή μεθοδολογία και πρακτική ενώ, ταυτόχρονα, απαντούν και είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της ελληνικής πραγματικότητας και της διεθνούς αγοράς εργασίας.
Στο IST όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα σχεδιάζονται, υλοποιούνται και υποστηρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν άμεσα και με σαφήνεια τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων βοηθώντας σας να αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να ανταποκρίνεστε στις σημερινές, συνεχώς μεταβαλλόμενες, συνθήκες εργασίας.
Η προετοιμασία σου για διείσδυση στην αγορά εργασίας γίνεται μεθοδικά και σταδιακά, μέσα από ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες στόχο έχουν τον επαγγελματικό σου προσανατολισμό και την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτεις για να εξασφαλίσεις την επαγγελματική σου αποκατάσταση και να γίνεις ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας.
Το σύνολο των ενεργειών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου που αποσκοπεί στην ενίσχυση των προοπτικών σταδιοδρομίας σου περιλαμβάνει:

Πρακτική Άσκηση

Εκτός από τις εργασίες και την έρευνα σε πραγματικές συνθήκες που εκπονείς, έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις σε μακράς ή βραχείας διάρκειας προγράμματα άμισθης ή έμμισθης πρακτικής άσκησης στον τομέα της εξειδίκευσής σου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στους οποίους παρουσιάζονται οι αντίστοιχες κενές θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένα προγράμματα σπουδών προβλέπεται υποχρεωτική πρακτική άσκηση (placement) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με τους οποίους το IST έχει αναπτύξει στενή συνεργασία.

Ανάπτυξη Έπαγγελματικών & Προσωπικών Δεξιοτήτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις σε σειρά παράλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σου. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν τη μορφή σεμιναρίων (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνική συνεντεύξεων κλπ), καθώς και ημερίδων και συνεδρίων (για διάφορα επιστημονικά θέματα ή/και θέματα επικαιρότητας).
Στις δραστηριότητες αυτές, εκτός από το επιστημονικό προσωπικό του IST, συμμετέχουν ενεργά καθηγητές και έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι συμβάλλουν στη διεύρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον συνεχή προβληματισμό σου για σύγχρονα επιστημονικά και κοινωνικά ζητήματα.

Συμβουλευτική για Συνέχιση των Σπουδών

Η ευκολία της επαγγελματικής σου αποκατάστασης πολλές φορές κρίνεται και από την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
Μπορείς να επιλέξεις κάποιο από τα επιτυχημένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει στο IST ή να αναζητήσεις κάποιο άλλο πρόγραμμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Το IST σε υποστηρίζει στην όλη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν την επιλογή του προγράμματος – Πανεπιστημίου, τη συμπλήρωση των αιτήσεων και την καθοδήγηση ως προς την πιστοποίηση των γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα.

 

 

 

Σειρά Διαλέξεων και Παρουσιάσεων «Business Voice»

Σε τακτά χρονικά διαστήματα του ακαδημαϊκού έτους διοργανώνεται στο IST σειρά διαλέξεων και παρουσιάσεων με γενικό τίτλο «Business Voice». Οι καλεσμένοι-εισηγητές, υψηλόβαθμα και καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, μέσα από τις παρουσιάσεις τους, σε κατατοπίζουν για θέματα τα οποία αφορούν στις εταιρείες τις οποίες εκπροσωπούν, για θέματα επικαιρότητας, αλλά και για παραδείγματα περιπτώσεων που έχουν αντιμετωπίσει, δίνοντάς σου την ευκαιρία να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου και να ανταλλάξεις απόψεις για θέματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες όλων των κλάδων της οικονομίας.

Έκπαιδευτικές Έπισκέψεις «IST on Site»

H συγκεκριμένη διοργάνωση αφορά σε σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων των φοιτητών του IST σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο πλαίσιο των οποίων σου δίνεται η δυνατότητα να ξεναγηθείς στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του οργανισμού και να έρθεις σε επαφή με στελέχη τους, αποκομίζοντας γνώση και αντίληψη για το εργασιακό περιβάλλον, τις επιμέρους λειτουργίες μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, αναπτύσσοντας παράλληλα, ένα δίκτυο επαφών.

Διαγωνισμός επιχειρηματικότητας  Crazy Business Ideas

Ο Διαγωνισμός του IST College, Crazy Business Ideas, έχει ως στόχο την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων και λειτουργεί υποστηρίζοντας στην πράξη τη νεανική επιχειρηματικότητα, τις καινοτόμες ιδέες και γενικότερα τη νέα γενιά.