Διάρκεια Σπουδών

132 ώρες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Online & On demand

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Remote

Έναρξη Προγράμματος

9 Φεβρουαρίου 2024

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή

Το ανθρώπινο δυναμικό διαδραματίζει το βασικότερο ρόλο στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. To Diploma in Human Resources Management, πιστοποιημένο πρόγραμμα από το Chartered Management Institute (CMI), τον πιο έγκριτο εκπαιδευτικό οργανισμό μάνατζμεντ σε όλη την Ευρώπη, με περισσότερα από 180.000 μέλη, θ α σας μυήσει στις βασικές σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Θα αποκτήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να εξετάζετε και να διερευνάτε πώς μπορούν να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη σημασία που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στη λειτουργία, αλλά και την κερδοφορία των επιχειρήσεων και είναι σχεδιασμένο για να δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται και να καινοτομούν στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων αναγκών και προκλήσεων από την άποψη της απόκτησης, ανάπτυξης και διατήρησης ταλέντων. Το περιεχόμενο του καλύπτει, από τα θεμέλια της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και τη λήψη αποφάσεων, μέχρι θέματα ηγεσίας, δημιουργίας ομάδων και coaching και είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια 360º άποψη για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Πιστοποίηση από το Chartered Management Institute (CMI)

Το Chartered Management Institute (CMI) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύθηκε το 1948 και προσφέρει μια πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, εκδηλώσεις και ευκαιρίες δικτύωσης και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες να ενισχύσουν τις προοπτικές καριέρας τους, να τους εμπνεύσει ώστε να απελευθερώσουν τις δυνατότητές τους και να γίνουν εξειδικευμένοι, σίγουροι και επιτυχημένοι μάνατζερς και ηγέτες.

Οι συμμετέχοντες αφού ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων, θα αποκτήσουν πιστοποιητικό από το CMI και θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του CMI αποκτώντας πρόσβαση σε πλούσιο υλικό σχετικό με το management.

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του Diploma in Human Resources Management είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις, την κατανόηση και τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους σημερινούς επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και να τους καταστήσει ικανούς να συνεισφέρουν αποτελεσματικά σε δυναμικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 • Nα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και τον τρόπο με τον οποίο μετασχηματίζονται οι κύριοι ρόλοι της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης ικανοτήτων που εξασφαλίζει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους
 • Nα κατανοήσουν το φάσμα των διαδικασιών για την προσέλκυση, την ένταξη, την ανάπτυξη, τη δέσμευση και τη διατήρηση εργαζομένων υψηλών επιδόσεων
 • Να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική διαδικασία επιλογής εργαζομένων, που διαθέτουν τις ικανότητες που απαιτούνται για να βοηθήσουν τον οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του
 • Nα αποκτήσουν εργαλεία και να εφαρμόσουν τεχνικές που εστιάζουν στην ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών απόδοσης τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο
 • Να κατανοήσουν τις διάφορες πτυχές του σχεδιασμού εκπαίδευσης και ανάπτυξης για την κάλυψη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται όχι μόνο για την εκτέλεση της τρέχουσας εργασίας αλλά επίσης για την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών του οργανισμού
 • Να εντοπίσουν τις κρίσιμες θέσεις εντός της επιχείρησης και να αναπτύξουν σχέδιο δράσης για τα άτομα που θα αναλάβουν αυτές τις θέσεις
 • Να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να αποδίδουν αποτελεσματικά στο ρόλο τους
 • Να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για να αναπτύξουν αποτελεσματικά προγράμματα αποζημιώσεων και παροχών
 • Nα κατανοήσουν τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού
 • Nα κατανοήσουν τη στρατηγική αξίας των HRIS (Πληροφοριακά Συστήματα HR) και των HR Metrics (Δείκτες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού) και του τρόπου με τον οποίο συμβάλλουν στην οργανωτική επιτυχία.

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη
 • Σε Managers που έχουν την ευθύνη ανάπτυξης μιας ομάδας
 • Σε συμβούλους επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων/ Επιχειρηματίες
 • Διευθυντές ή Προϊστάμενους διαφόρων Τμημάτων μίας Επιχείρησης
 • Σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν δική τους εταιρεία συμβούλων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γερές βάσεις στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και επιδιώκουν να βελτιώσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας τους
 • Σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις εργασιακές σχέσεις, να βελτιώσουν την εταιρική κουλτούρα και να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Οφέλη Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τεχνικές και πρακτικές γνώσεις, άμεσα εφαρμόσιμες στην εργασιακή και επιχειρηματική δραστηριότητά τους.

 • Nα επεκτείνετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού
 • Να αναπτύξετε και να διαχειρίζεστε την απόδοση των εργαζομένων
 • Να δημιουργείτε στρατηγικές μάθησης και ανάπτυξης και να αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα τους
 • Να διαχειρίζεστε τις διαδικασίες πρόσληψης, επιλογής και εισαγωγής
 • Να αναπτύξετε τεχνικές και μεθόδους εφαρμογής συστημάτων παρακίνησης και αμοιβών
 • Nα αναπτύξτε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να προσδιορίσετε και να εφαρμόσετε μετρήσεις ανθρώπινου δυναμικού που βοηθούν τον οργανισμό σας να επιτύχει τους στόχους του
 • Nα αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το χώρο εργασίας
 • Να παρακινείτε και να διαχειρίζεστε σχέσεις με αυτοπεποίθηση
 • Καλύτερες και αποτελεσματικότερες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού
 • Εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής απασχόλησης και σχεδιασμού παροχών
 • Διατήρηση κορυφαίων ταλέντων στην αγορά
 • Ισχυρό δέσιμο μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
 • Οικονομική διαχείριση προς όφελος του οργανισμού
 • Δημιουργία ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος και ανάπτυξης των εργαζομένων
 • Ηγετικά προσόντα και διοικητικές δεξιότητες
 • Αυτοπεποίθηση στη λήψη αποφάσεων
 • Μεγάλη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Προσοχή στη λεπτομέρειες
 • Εφαρμογή νέων ιδεών, μεθόδων και τρόπου σκέψης

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με:

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Εισηγητές

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και μεγάλη διδακτική εμπειρία καθιστώντας το Πρόγραμμα μοναδικό στην παροχή εξειδικευμένων και πρακτικών γνώσεων.

Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού από ηγετικές θέσεις σε παγκόσμιες εταιρείες Fortune 500, ο Πέτρος Αναγνώστου είναι ένας καταξιωμένος επαγγελματίας στο χώρο του Talent Science και Executive Coaching. Έχει αφιερώσει ολόκληρη την καριέρα του στην ανάπτυξη στελεχών και ανθρώπων. Πολυμαθής και πολυταξιδεμένος, έχει ζήσει σε πολλές χώρες και έχει έρθει σε επαφή με πολλούς πολιτισμούς και διάφορους τρόπους ζωής, που του έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτύξει μία παγκόσμια ματιά και μία διεθνή νοοτροπία. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά στις Η.Π.Α., σε συνδυασμό με τις προηγμένες επαγγελματικές του δεξιότητες, του επέτρεψαν να βοηθήσει ανθρώπους να σημειώσουν επαγγελματική και προσωπική πρόοδο και να μεταμορφώσουν τις ζωές τους. Με τη φιλοδοξία να αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα στον απαιτητικό χώρο του Executive Coaching και Leadership Development, ίδρυσε την Talentum Mundi™, μια εταιρεία της οποίας το όραμα είναι να προσφέρει στην κοινωνία μέσω προγραμμάτων, περιεχομένου και πρωτοβουλιών που δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

Ο Μαυρίδης Παύλος σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκτώντας πτυχίο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) από το Πανεπιστήμιο του Keele και μεταπτυχιακό στο Marketing από το Πανεπιστήμιο του Birmingham.

Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για μια τριετία διδάσκοντας Οργανωσιακή Συμπεριφορά στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Tourism Hospitality. Παράλληλα ήταν συνεργάτης της ΕΕΔΕ τουλάχιστον για μια δεκαετία αναλαμβάνοντας εισηγήσεις για όλα τα modules του HR.

Εργασιακά ανδρώθηκε στη βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ αναλαμβάνοντας το «κτίσιμο» του HR Department, κατακτώντας βραβεία και διακρίσεις για τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και για τη δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας. Συγκεκριμένα, το HR Department της ΚΡΙ ΚΡΙ βραβεύτηκε ως καλύτερο τμήμα το 2009, ενώ η σερραϊκή εταιρεία βραβεύτηκε το 2007 και το 2011 ως 1η βιομηχανία τροφίμων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στο διαγωνισμό Great Place to Work. Οι διακρίσεις ολοκληρώθηκαν με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μετά την καταστροφική πυρκαγιά το 2014, καθώς και της πανδημίας προσφέροντας υπηρεσίες well being και work life balance στο προσωπικό.

Σήμερα ο κ. Μαυρίδης, έχοντας αποκτήσει πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία για όλα τα modules του βιομηχανικού HR, με εξειδίκευση στο recruitment και στο talent management, διεξάγοντας πάνω από 2500 χιλιάδες συνεντεύξεις και αξιοποιώντας εργαλεία όπως rotation και project based program, ξεκίνησε διδακτορικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και δραστηριοποιείται ως εξωτερικός συνεργάτης (HR Business Partner), σε εταιρείες της Βορείου Ελλάδος, αφιερώνοντας τον περισσότερο

χρόνο του στη Φάρμα Κουκάκη, προκειμένου να υλοποιήσει αυτό που αγαπάει περισσότερο και γνωρίζει καλύτερα, δηλαδή τη δημιουργία ενός best workplace!

Ο Θάνος Μυτιληναίος είναι πτυχιούχος Οικονομικού με Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε πάνω στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικής στελέχωσης και διαχείρισης σταδιοδρομίας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, συμμετείχε ενεργά στο έργο δημιουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και στη συνέχεια εργάστηκε σε διάφορα έργα στελέχωσης, αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Τα τελευταία 13 χρόνια διετέλεσε Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στον Όμιλο της Ευρωκλινικής Αθηνών και στις φαρμακοβιομηχανίες DEMO και FAMAR.

Η Βίκη Χαρίτου είναι στέλεχος Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Business Coach.

Με μεταπτυχιακές σπουδές στο Finance αλλά πλούσια μετεκπαίδευση στη διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρώπων έχει πάνω από 22 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε πολυεθνικά και απαιτητικά περιβάλλοντα, έχοντας αναλάβει διάφορες θέσεις εργασίας με επίκεντρο την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην Αξioλόγηση και Διαχείριση της απόδοσης, την Οργανωσιακή Ανάπτυξη, την Προσέλκυση και Διαχείριση Ταλέντων κ.λπ

Είναι εισηγήτρια σεμιναρίων και υπεύθυνη ομάδων ανάπτυξης του προσωπικού με πλούσια εμπειρία στον τραπεζικό και τουριστικό κλάδο, τις συμβουλευτικές εταιρείες και τις ΜΚΟ.

Η Βίκη πιστεύει ακράδαντα στην αξία της συνεχούς προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης του ανθρώπου και διενεργεί σεμινάρια εκπαίδευσης και καθοδήγησης τόσο στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Ο Κωνσταντίνος Μπέλσης γεννήθηκε στην Αθήνα όπου είναι και μόνιμος κάτοικος. Διαθέτει πτυχία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και στη Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού. Είναι κάτοχος τίτλου MBA από το Πανεπιστήμιο του Leicester – Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα είναι κάτοχος τίτλων σπουδών και σεμιναρίων που αφορούν Leadership, Marketing, Human Resources Μanagement, Sales Techniques, Crisis Management και Negotiation μεταξύ άλλων. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια στον τομέα των πωλήσεων και έχει εργαστεί τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε τομείς καταναλωτικών αγαθών, υγείας και αυτ/νίας. Έχει διατελέσει από θέσεις Product Μanager, Marketing Manager, Human Resources Manager, Business Excellence Manager καθώς και Director. Για περισσότερα από δέκα έτη

απασχολείται στο φαρμακευτικό κλάδο. Από τη θέση του Διευθυντή της Libytec Φαρμακευτικής που κατέχει αυτή τη στιγμή ηγείται μιας ομάδας εργαζομένων που απασχολούνται στα τμήματα Marketing και Πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φαρμακευτικό κλάδο έχει συνεργαστεί με εξέχοντες key opinion leaders, key prescribers και διοικητικά στελέχη διαφόρων, οργανισμών υγείας (Νοσοκομεία, κλπ) με πολλές διακρίσεις. Διδάσκει τεχνικές επικοινωνίας και πωλήσεων βασισμένων σε διεθνή μεθοδολογία και εργαλεία μέσω των οποίων επιτυγχάνονται σημαντικά αποτελέσματα και οδηγούν το προσωπικό να πετύχει υψηλές βαθμολογίες. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής και τα τελευταία 10 χρόνια χρησιμοποιεί την εμπειρία και τις γνώσεις που διαθέτει δίνοντας έμφαση στο μεγαλύτερο κεφάλαιο των εταιρειών που είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Έχει συνεργαστεί με αξιόλογα Ιδρύματα και Οργανισμούς όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), την ΕΕΦΑΜ, την ΠΕΦ, ΕΕΔΕ, MSL Advisors, London UK καθώς και κολλέγια του εξωτερικού.

Σύμβουλος μελέτης και εφαρμογής Συστημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης επιχειρήσεων, Ανάπτυξης Στελεχών σε θέματα Ηγεσίας και Μanagement καθώς και Εxecutive Coach & OD consultant. Η προηγούμενη εμπειρία του περιλαμβάνει θέσεις συμβούλου και εκπαιδευτή στελεχών σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού σε συνεργασία με οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Πρόσφατα διετέλεσε Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Brink’s Hellas. Υπηρέτησε επίσης ως επικεφαλής Ανθρωπίνου Δυναμικού στην DSGi South East Europe (καταστήματα Κωτσόβολος), ως επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού και Logistics στην «Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε» η οποία είχε αναλάβει για λογαριασμό της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» την παραγωγή της ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης τους και ως Περιφερειακού Διευθυντή Πωλήσεων και στη συνέχεια Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού & Εκπαίδευσης στην αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ΝΙΚΗ Α.Ε.(Super Market Μαρινόπουλος) Ο Δημήτρης είναι κάτοχος MSc Food Science & Management από το Queen Elizabeth College, University of London , BSC στην χημεία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και κάτοχος «Diploma in Executive Coaching and Organizational Development Consulting» από την Impact pcs. Είναι επίσης πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων .

Η Αλεξάνδρα Βαρλά είναι Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου “LLM in International Business Law” από το Queen Mary University of London. Ειδικεύεται στους τομείς της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και των Προσωπικών Δεδομένων. Η Αλεξάνδρα χειρίζεται υποθέσεις που άπτονται όλου του φάσματος του Εμπορικού Δικαίου και διαχειρίζεται, ειδικότερα, σύνθετα και εξειδικευμένα νομικά ζητήματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, στην ιδιαίτερη βιομηχανία της Μόδας. Έχει εκτενή εμπειρία στο νομικό πλαίσιο και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις διαδικτυακές συναλλαγές και τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, παρέχοντας εξειδικευμένες, πρακτικές συμβουλές για τη σύναψη συμβάσεων, τα ηλεκτρονικά

τιμολόγια και τη συμμόρφωση με το Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Προσωπικών Δεδομένων, σε διαδικτυακό περιβάλλον. Η Αλεξάνδρα είναι διοργανώτρια του 1st και 2nd Fashion Law Conference “Fashioning the Law: Design – Protect – Trade – Mediate

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρεις Φάσεις που περιλαμβάνουν συνολικά έντεκα (11) ενότητες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί να καλύψουν όλες τις κύριες λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού:

Πιστοποίηση ACTA

Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα QualityTrainingLabel επιπέδου Expert από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: