Διάρκεια Σπουδών

16 μήνες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Part-Time

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Hybrid

Έναρξη Προγράμματος

Οκτώβριος 2024

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Global MBA απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια διεθνή προοπτική και να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες στον επιχειρηματικό κόσμο. Το πρόγραμμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καλύπτοντας βασικούς τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ, οι επιχειρησιακές λειτουργίες και η στρατηγική. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές και να εξετάσουν παγκόσμιες τάσεις και στρατηγικές. Το πρόγραμμα ενισχύει τις ηγετικές ικανότητες και τις στρατηγικές δεξιότητες των φοιτητών, προετοιμάζοντάς τους για ανώτερες θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες και διεθνείς οργανισμούς. Είναι δε σχεδιασμένο για να προσφέρεται με ευέλικτο τρόπο, επιτρέποντας στους φοιτητές να προσαρμόσουν τις σπουδές τους στις επαγγελματικές και προσωπικές τους υποχρεώσεις.

To πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το College de Paris, έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Γαλλία και με παρουσία σε 20 χώρες διεθνώς.

Δομή & Σχεδιασμός Προγράμματος

Μαθήματα:
Strategic Management
Performance Control
Business Ethics
Digital Business

Μαθήματα:
Project Management
Marketing Strategy & Operation
Financial Management
Entrepreneurship

Μαθήματα:
Digital Marketing
Digital Transformation
Business Intelligence
Management of IT
Digital Law
Web Design & Development

Μαθήματα:
Change Management & Knowledge
Market Finance
Risk Management
Sustainable Strategies

Μαθήματα:
Business Law
HR Management
Impact Leadership
Leading Change

Στόχοι του Προγράμματος

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Global MBA είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρηματικού κόσμου με τις κατάλληλες και εξειδικευμένες γνώσεις με επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση.

 • Η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και η κατανόηση σε βάθος των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου management.  
 • Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων μέσω της αξιοποίησης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων.  
 • Η εξοικείωση με τα ηθικά πρότυπα συμπεριφοράς στο παγκόσμιο επιχειρηματικό πεδίο.  
 • Η ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με την κατανόηση του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας αποτελεσματικής συνεργασίας με ανθρώπους από διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές και της διοίκησης διεθνών ομάδων.  
 • Η προώθηση της καινοτόμου σκέψης και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών και η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης και σχεδιασμού στρατηγικών που θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στην επιτυχία σε ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.  
 • Η εκπαίδευση στη διαχείριση των αλλαγών και της προσαρμογής σε νέες καταστάσεις.  
 • Η κατανόηση της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρηματικές στρατηγικές και η εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών. 

Γιατί να το επιλέξετε:

Η επιλογή φοίτησης στο πρόγραμμα Global MBA προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα που μπορούν να ενισχύσουν το προσωπικό σας προφίλ και την επαγγελματική σας σταδιοδρομία με επιτυχία καθώς:  

 • Προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.  
 • Αναπτύσσει σε βάθος γνώσεις στη θεωρία ηγεσίας και διοικητικές δεξιότητες, προετοιμάζοντάς σας για ανώτατες θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες και διεθνείς οργανισμούς.  
 • Ενισχύει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων, καθιστώντας σας ικανούς να αντιμετωπίσετε πολύπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις με αυτοπεποίθηση.  
 • Εμπλουτίζει την υφιστάμενη εργασιακή σας εμπειρία με καινούργιες τεχνικές και πρακτικές διοίκησης.  
 • Ανανεώνει και ενισχύει τις υφιστάμενες γνώσεις σας.  
 • Εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή, χωρίς να παραβλέπει τη θεωρητική βάση.  
 • Είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και στις επιχειρηματικές ανάγκες.  
 • Διαθέτει ένα εξαιρετικά έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό που συνδυάζει βαθιές ακαδημαϊκές γνώσεις με πλούσια εργασιακή και διδακτική πείρα. 

Επαγγελματική & Προσωπική Ανάπτυξη

To Global MBA σας προσφέρει την ευκαιρία να αναπτυχθείτε επαγγελματικά και προσωπικά, προετοιμάζοντάς σας για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο. Στα προσόντα και στις ικανότητες που θα αποκτήσετε μέσα από το πρόγραμμα είναι μεταξύ άλλων:  

 • Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων  
 • Ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης Eνίσχυση ηγετικών δεξιότητων  
 • Ενίσχυση της ικανότητας για τη λήψη αποφάσεων  
 • Ενίσχυση προσωπικής και επαγγελματικής αυτοπεποίθησης 
 •  Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης 

Oφέλη για τους Φοιτητές

 • Αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες που θα σας επιτρέπουν να δραστηριοποιηθείτε και να επιτύχετε σε διεθνείς αγορές.  
 • Αναπτύξτε την ικανότητα να συνεργάζεστε αποτελεσματικά με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.  
 • Αποκτήστε βαθιά κατανόηση σε τομείς όπως η στρατηγική, η χρηματοοικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ και η επιχειρηματικότητα.  
 • Εκπαιδευτείτε να αναλάβετε ηγετικούς ρόλους και να λαμβάνετε στρατηγικές αποφάσεις.  
 • Βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στη διαχείριση ομάδων και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.  
 • Μάθετε να αναλύετε οικονομικά δεδομένα και το επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και να σχεδιάζετε στρατηγικές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας.  
 • Αναπτύξετε τη δυνατότητα να προωθήσετε την καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση στην επιχείρησή σας. 

Περισσότερες Πληροφορίες

 • Τα μαθήματα διεξάγονται στα ελληνικά.  
 • Η διδασκαλία είναι διαδραστική και συμμετοχική.  
 • Εφαρμόζονται πραγματικές μελέτες περιπτώσεων για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων.  
 • Αναγνωρίζονται και αναλύονται οι ανάγκες των φοιτητών βασιζόμενες στην επαγγελματική τους εμπειρία.  
 • Η δομή του προγράμματος επιτρέπει σε συμμετέχοντες με διαφορετικό επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο να εμβαθύνουν στις αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων.  
 • Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από ακαδημαϊκούς και έμπειρα στελέχη της αγοράς με εξειδίκευση στους τομείς τους.  
 • Το πρόγραμμα προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ένα σύγχρονο, εξελισσόμενο, αποτελεσματικό και επιτυχημένο στέλεχος. 
 •  Η διδασκαλία διεξάγεται part-time, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να συνδυάζουν την εκπαίδευση με την εργασία τους και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις.  
 • Διοργανώνονται ειδικά sessions και εκδηλώσεις με Guest Speakers καταξιωμένα ανώτατα στελέχη από την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα προσφέρονται ευκαιρίες για δικτύωση (Networking). 

Το Global MBA απευθύνεται σε:  

 • Πτυχιούχους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανωτάτου επιπέδου (ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) ή αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού.  
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή θέση ευθύνης. 

Οι απόφοιτοι του Global MBA αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους σε όλο το φάσμα των τομέων των οργανισμών και των επιχειρήσεων όπως:  

 • Marketing Management  
 • Operations Management  
 • Business Development Μanagement  
 • Financial Management  
 • Human Resources Management 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: