Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Ο διαγωνισμός Crazy Business Ideas είναι ανοικτός στο κοινό κι έτσι μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν μία καινοτόμο ιδέα, ενήλικες και ανήλικοι (με την απαραίτητη συναίνεση).

Περιγραφή Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός Crazy Business Ideas είναι ανοικτός στο κοινό κι έτσι μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν μία καινοτόμο ιδέα, ενήλικες και ανήλικοι (με την απαραίτητη συναίνεση). Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, ο μέγιστος αριθμός ατόμων, ανά ομάδα, είναι τέσσερα (4). Κάθε συμμετέχων (άτομο ή ομάδα) επιτρέπεται να συμμετάσχει με μία ή περισσότερες ιδέες. Επιτρέπεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υποψηφίων που είχαν διαγωνιστεί στο «CRAZY BUSINESS IDEAS» προηγούμενων ετών, όχι όμως με την ίδια ιδέα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει την ιδέα του μέσω landing page εντός του website www.ist.edu.gr, υποβάλλοντας ένα μικρό κείμενο με την περιγραφή της ιδέας, μαζί με μία φωτογραφία ή video της ιδέας συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών του στοιχείων (ονοματεπώνυμο, e-mail και ηλικία) και (εάν είναι ανήλικος) την γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων του/ της.

Η αξιολόγηση των ιδεών γίνεται από Επιτροπή επιλεγμένων επιχειρηματιών, καθηγητών, και προσωπικοτήτων.

Οι 10 ομάδες / υποψήφιοι που θα προκριθούν, θα κληθούν να προετοιμάσουν, υπό την καθοδήγηση του IST College και με τη βοήθεια και τις συμβουλές ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς (mentors), το Business Plan για την ιδέα τους και στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε ένα ‘’Επιχειρηματικό Μαραθώνιο’’ (Crazy Business Ideas Fest), όπου θα γίνουν οι παρουσιάσεις των ιδεών, βάσει των Business Plans, αλλά και networking.

Οι σύντομες παρουσιάσεις της ιδέας για κάθε μία από τις 10 ομάδες θα γίνουν ενώπιον της κριτικής επιτροπής και του κοινού που θα παρακολουθεί την εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του IST.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα διοργανώσουμε ανοιχτό Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας .

Στόχοι Διαγωνισμού Crazy Business Ideas – 2023

Ο Διαγωνισμός του IST College, Crazy Business Ideas, έχει ως στόχο την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων και λειτουργεί υποστηρίζοντας στην πράξη, τη νεανική επιχειρηματικότητα, τις καινοτόμες ιδέες και γενικότερα τη νέα γενιά. Με αυτή την προϋπόθεση, σκοπός είναι να δημιουργηθούν κίνητρα και προϋποθέσεις για νέους ανθρώπους που θα επιλέξουν συνειδητά να δραστηριοποιηθούν, μέσα από τις πρώτες επιχειρηματικές τους προσπάθειες.

Επομένως, ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι συνέργειες και οι συνεργασίες που αφενός θα θέσουν τις βάσεις για ένα “οικοσύστημα” καλλιέργειας και υποστήριξης της πρωτοβουλίας, αφετέρου θα προσδώσουν αντισταθμιστικά οφέλη σε όλους τους υποστηρικτές και αρωγούς της δράσης μέσα από την διαδραστική και «διαφοροποιημένη» επικοινωνία με το ευρύ νεανικό κοινό.

Χρονοδιάγραμμα διαγωνισμού 2024

11 Δεκεμβρίου 2023 (Δευτέρα)

Έναρξη Διαγωνισμού: 19 Ιανουαρίου 2024 (Παρασκευή)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ιδεών: 19 Μαρτίου 2024 (Τρίτη)

Αξιολόγηση και Επιλογή Επικρατέστερων Ιδεών: 20 Μαρτίου έως 05 Απριλίου 2024

Ανακοίνωση 10 επικρατέστερων ιδεών: 10 Απριλίου 2024 (Τετάρτη)

Crazy Business Ideas Fest: 29 Απριλίου 2024 (Μ.Δευτέρα)

Βραβεία Διαγωνισμού 2024

 Τα βραβεία του Διαγωνισμού της φετινής χρονιάς είναι τα εξής:

Nικητής 1ου βραβείου:

  • 3.000€ αρχικό κεφάλαιο για να μετατρέψει την ιδέα του σε επιχείρηση (κεφάλαιο σποράς).
  • Μία (1) πλήρης υποτροφία για πρόγραμμα Diploma της επιλογής του

 Νικητής 2ου βραβείου:

  • Μία (1) πλήρης υποτροφία* για προπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του

Νικητής 3ου βραβείου:

  • Μία (1) πλήρης υποτροφία* για μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του

* Η υποτροφία θα καλύπτει πλήρως τα δίδακτρα, με εξαίρεση των πνευματικών δικαιωμάτων προς το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο.  Σε περίπτωση που ο 2ος και 3ος νικητής είναι ομαδική και όχι ατομική συμμετοχή, η υποτροφία για το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αντιστοίχως, θα αποδοθεί σε όλα τα μέλη της ομάδας κατανεμημένη σε ποσοστό έκπτωσης, αναλόγως των ατόμων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν πηγή γνώσης, αλλά και δεξαμενή άντλησης ιδεών, οφείλουν λοιπόν να υιοθετήσουν μία νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία, με θεμέλιο τη σύγχρονη γνώση και τη συνεχή επιμόρφωση των νέων, καλλιεργώντας το επιχειρηματικό πνεύμα, προωθώντας την καινοτομία και ανοίγοντας νέους ορίζοντες.

To IST College αφουγκράζεται τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας κατανοώντας ότι οι σημερινές συνθήκες απαιτούν την ανάπτυξη στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Έτσι, υιοθετεί το καινοτόμο μοντέλο σπουδών το οποίο ονομάζεται «business facing». Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία των πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται το IST College (Catholic University of Lyon, Glyndwr University, IDRAC κλπ) έχουν επενδύσει ουσιαστικά και έχουν διακριθεί για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στους νέους και για την σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η δράση αυτή, σχεδιάστηκε με γνώμονα τα προαναφερθέντα, έχοντας ως στόχο να παροτρύνει νέους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα να σκεφτούν μία καινοτόμο ιδέα και να τολμήσουν να την μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη, δίνοντας έτσι έδαφος στη νεανική- νεοφυή επιχειρηματικότητα να ανθίσει.

Η δράση έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπεί στη δημιουργία οικονομικού κέρδους.  Αντίθετα, όπως αναφέρεται παραπάνω και προκειμένου οι συμμετέχοντες να διευκολυνθούν και να καθοδηγηθούν σωστά για την προετοιμασία της συμμετοχής τους,  το IST College προσφέρει δωρεάν υποστηρικτικές δράσεις, όπως τα σεμινάρια κατάρτισης επιχειρηματικού πλάνου καθώς και το χρηματικό βραβείο και τις υποτροφίες.

Οι απαιτούμενοι πόροι για τη διεξαγωγή και την προβολή του διαγωνισμού, θα καλυφθούν από το IST College και από δυνητικούς χορηγούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος και των συνεχών επαφών μεταξύ του IST College και πλήθους εταιρειών- επιχειρήσεων, οι χορηγίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη. Μόλις οριστικοποιηθούν οι χορηγίες, θα γνωστοποιηθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με την εμπλοκή ενός μεγάλου αριθμού νέων που είτε ως συμμετέχοντες, είτε ως παρατηρητές, παρακινούνται να σκέφτονται και να λειτουργούν επιχειρηματικά.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους νέους να έχουν την εμπειρία μίας «εικονικής επιχειρηματικής πραγματικότητας» που όμως μπορεί να γίνει, εάν το επιθυμούν, πράξη, εφόσον οι νέοι αναζητούν λύσεις και διεξόδους στην ανάπτυξη, προώθηση και υλοποίηση της πρότασής τους μέσα από το επιχειρηματικό τους πλάνο. Κι επειδή σκοπός του διαγωνισμού είναι να παροτρύνει τη νέα γενιά να τολμήσει να κάνει τις ιδέες της πράξη, το IST College, τους παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο, πέραν της ευκαιρίας που δίνεται στους νέους να κάνουν επαφές με καταξιωμένους επιχειρηματίες, ανοίγοντας έτσι ένα δίαυλο επικοινωνίας με τον επιχειρηματικό κόσμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, το IST College καθοδηγεί τα νέα παιδιά στα πρώτα τους βήματα, προσφέροντας συμβουλές, φέρνοντάς τα σε επαφή με αρμόδιες υπηρεσίες, σχεδιάζοντας μαζί τους ενέργειες προβολής και προώθησης, κλπ.

Ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, το IST διαθέτει τόσο την εμπειρία, όσο και την τεχνογνωσία να διοργανώσει και να υποστηρίξει ένα διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, ο οποίος και θα επιθυμούσαμε να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 2023,  διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία κατά τα τέσσερα προηγούμενα έτη, με τη συμβολή καταξιωμένων ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών ως μέλη της κριτικής επιτροπής καθώς και με τη συμμετοχή ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και γνώση της αγοράς. Επιπλέον, το 2011, 2012 ,2013 και 2014, το Crazy Business Ideas τέλεσε υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά αλλά και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, γεγονός που προσέδωσε κύρος στο διαγωνισμό και συνετέλεσε αδιαμφισβήτητα στην ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία του συγκριτικά με το 2011, πρώτη χρονιά διεξαγωγής του.

Επιπρόσθετα, το IST College διαθέτει σημαντική εμπειρία όσον αφορά στη διοργάνωση διαγωνισμών και σημαντικών εκδηλώσεων, εφόσον επί σειρά ετών διοργανώνει διάφορες ενέργειες όπως:

-Η σειρά διαλέξεων και παρουσιάσεων “Business Voice” που αφορά σε ομιλίες που δίνουν καλεσμένοι – σημαντικά στελέχη επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της οικονομίας, με σκοπό να κατατοπίσουν τους φοιτητές σε θέματα τα οποία αφορούν στις εταιρείες στις οποίες απασχολούνται και εκπροσωπούν.

-Η διοργάνωση “IST on Site” που αφορά σε σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων των φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές ξεναγούνται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και έρχονται σε επαφή με στελέχη της, αποκομίζοντας γνώση και αντίληψη για το εργασιακό περιβάλλον.

Τέλος, το γεγονός ότι το IST College διαθέτει γενικότερα τον μηχανισμό, την εμπειρία και την τεχνογνωσία να υποστηρίζει και να υλοποιεί μεγάλα projects και εκδηλώσεις διαφαίνεται και από το ότι το IST College επί σειρά ετών, έχει αναλάβει και υλοποιήσει, είτε ως leader είτε ως partner σε διεθνείς συνέργειες, προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία τις περισσότερες φορές είχαν εκπαιδευτική ή ερευνητική διάσταση και αφορούσαν τους νέους.

Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή του IST College σε προγράμματα PETRA II , Leonardo Da Vinci, Lingua, Tempus-Jep, Recite II, Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, πρόγραμμα του CEDEFOP κ.λ.π.

Κριτήρια Αξιολόγησης Crazy Business Ideas

Επιχειρηματικά Πλάνα (πίνακας 1) Βαθμολογία/Βαρύτητα

Κριτική Επιτροπή (Επιχειρηματικά πλάνα)

Βαθμός υλοποίησης ιδέας 20%

Ρεαλιστικότητα 10%

Ευκαιρία/κενό στην αγορά 10%

Ποιότητα/αρτιότητα επιχειρηματικού πλάνου 30%

Απόδοση 10%

Δομή 10%

Οικονομικά μεγέθη 10%

Καινοτομία 20%

Όραμα 10%

Διαφοροποίηση ιδέας 10%

Παρουσίαση 30%

Σύνολο 100%

Τα κριτήρια της ποιότητας της παρουσίασης και ουσιαστικά της ικανότητας κάθε ομάδας να εξηγήσει, να προωθήσει και να «πουλήσει» την ιδέα της, θα έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην τελική αξιολόγηση της επιτροπής.

Από τις 10 ιδέες που θα παρουσιαστούν, θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες (1ος, 2ος και 3ος νικητής). Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από την αξιολόγηση με βάση το βαθμό υλοποίησης ιδέας, την ποιότητα/αρτιότητα επιχειρηματικού πλάνου και την καινοτομία (πίνακας 1).

Τέλος, οι 3 ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία, θα λάβουν και τη σχετική βράβευση από το IST College, σε εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του IST.