MSc in Computing

MSc in Computing

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 έτος

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά, Αγγλικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Το MSc Computing σας παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας και να αποκτήσετε την τεχνογνωσία της επιστήμης των υπολογιστών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει, στους πτυχιούχους όλων των σχολών αλλά και σε πτυχιούχους πληροφορικής που απέκτησαν το πτυχίο τους αρκετά χρόνια πριν, την ευκαιρία να γίνουν κορυφαίοι επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής, εκπαιδευόμενοι με βάση σύγχρονα, διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα.

Μέσα από την πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση σε πραγματικά case studies και την εφαρμογή διεθνών εκπαιδευτικών πρακτικών δίνεται έμφαση σε σύγχρονα αντικείμενα της πληροφορικής όπως: η ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού, λογισμικού κινητών συσκευών, βάσεων δεδομένων, δικτύων και ασφάλειας συστημάτων. Η εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε την νέα γνώση και να χρησιμοποιήσετε τις καινούργιες σας δεξιότητες στη λύση πραγματικών προβλημάτων.

Τα μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν σχεδιασθεί με στόχο την άμεση απασχολησιμότητα. Το πρόγραμμα MSc Computing είναι μια πραγματική πρόκληση αφού σας εφοδιάζει με το κατάλληλο μείγμα των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που χρειάζεται σήμερα ο επαγγελματικός χώρος της πληροφορικής.

To πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Glyndwr University, το οποίο κατέχει την 1η θέση στην ικανοποίηση των φοιτητών του, στην Αγγλία και την Ουαλία.

Στόχοι

1.

Να σας παρέχει εξειδικευμένες, τεχνικές δεξιότητες στους τομείς της δικτύωσης, της ανάπτυξης ιστοσελίδων και κινητών συσκευών καθώς και θεμάτων στην ασφάλεια πληροφορικής

2.

Να αναπτύξετε μια προηγμένη κατανόηση και ικανότητα με το υλικό και το λογισμικό που είναι διαθέσιμα ή / και απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη χρήση συστημάτων υπολογιστών

3.

Να αποκτήσετε κριτική άποψη και να είστε ικανοί να μεταδώσετε τα αποτελέσματα της δικής σας ερευνητικής προσπάθειας

4.

Να αποκτήσετε την απαιτούμενη βάση για περαιτέρω έρευνα ή / και επαγγελματική ανάπτυξη

5.

Να παρέχει, σε όλους όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον κόσμο της πληροφορικής, μια ευρεία, ολοκληρωμένη κατανόηση των βασικών πτυχών της

6.

Να σας παρέχει τις πιο ενημερωμένες γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής που θα επιτρέψουν την επιτυχημένη επαγγελματική ανάπτυξή σας

7.

Να σας παρέχει μια ενθαρρυντική και απολαυστική, υψηλού επιπέδου, μαθησιακή εμπειρία που αναπτύσσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και που ταυτόχρονα καλλιεργεί τις ικανότητες και τις δεξιότητές σας σε διάφορες πτυχές της διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων

Γιατί να επιλέξετε το ΜSc in Computing στο IST;

Δομή Προγράμματος Σπουδών

MODULES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει στόχο να καλλιεργήσει τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες για να διασφαλιστεί ότι η κατάλληλη εργασία και τα πρότυπα επιτυγχάνονται και διατηρούνται σε όλο το επιλεγμένο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό, θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού και ανάλυσης πληροφοριών επαγγελματικού επιπέδου, καθώς και τη διασφάλιση ότι θα είστε ικανοί στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δικών σας ερευνητικών δεξιοτήτων καθώς και ότι θα είστε σε θέση να αυτοαξιολογήσετε την εργασία σας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό αποτελεί την εισαγωγή στην ουσιαστική ορολογία δικτύωσης, στα πρότυπα και στα πρωτόκολλα, στα τοπικά δίκτυα (LAN), στα δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs) καθώς και στα μοντέλα διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων (OSI) και TCP/IP.

Θα αναπτύξετε μια πρακτική γνώση της λειτουργίας των εργαλείων δικτύωσης και του υλικού και λογισμικού δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων, των διακοπτών και των δρομολογητών – και της διαμόρφωσής τους αλλά και τοπολογίες επιπέδου 2 και 3 καθώς και τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων. Θα εξετάσετε επίσης τα οφέλη που προκύπτουν από την τεχνική εισαγωγή στο αντικείμενο των δικτύων και την προσπάθεια που απαιτείται για την ομαλή μετάβαση των εργαλείων δικτύωσης στο χώρο εργασίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό θα σας προσφέρει διεξοδική γνώση στις θεωρίες και στην εφαρμογή βασικών εννοιών προγραμματισμού υπολογιστών όπως αλγόριθμοι, αφηρημένοι τύποι δεδομένων, υποκείμενες δομές δεδομένων αλλά και την ενσωμάτωσή τους για την παραγωγή αποτελεσματικού κώδικα. Θα αναπτύξετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είστε σε θέση να αναλύσετε προβλήματα και στη συνέχεια να σχεδιάσετε, να εφαρμόσετε και να αναλύσετε αποτελεσματικές αλγοριθμικές λύσεις χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, θα εξοικειωθείτε με τις επιπτώσεις των αλγοριθμικών λύσεων όσον αφορά την υπολογιστική τους πολυπλοκότητα (χώρος, χρόνος και λογική) και θα αναπτύξετε μια λειτουργική γνώση βέλτιστων λύσεων σε προβλήματα. Αυτές θα αναπτυχθούν με τη χρήση αντικειμενοστραφών μεθοδολογιών με σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξετάζει το ρόλο των συστημάτων βάσεων δεδομένων στη διαχείριση πληροφοριών αλλά και των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Το μάθημα στοχεύει στο να παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία ενός σχεσιακού συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας εμπορικό διαθέσιμο λογισμικό βάσης δεδομένων. Το μάθημα αποσκοπεί στην επέκταση των γνώσεών σας σχετικά με το σύστημα βάσεων δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων, εισάγοντάς σας σε μια σειρά προηγμένων θεμάτων και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης δεδομένων και της ανάλυσης δεδομένων, εξατομικευμένων δεδομένων και άλλων προηγμένων θεμάτων βάσεων δεδομένων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση των κινδύνων ασφαλείας που σχετίζονται με τα πληροφοριακά αγαθά και στα προγράμματα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να τα προστατεύουν από απειλές. Πρωταρχική έμφαση δίνεται στον εντοπισμό των κινδύνων για την ασφάλεια πληροφοριών, στην εφαρμογή μέτρων περιορισμού και διαχείρισης των κινδύνων, στην εκτίμηση της βέλτιστης τεχνολογίας ασφάλειας και στην κριτική κατανόηση των πολιτικών, των προτύπων και των πρακτικών ασφαλείας. Καλύπτονται επίσης νομικά, ηθικά και επαγγελματικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα θα σας προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να εντοπίζετε, να εξετάζετε κριτικά και να είστε σε θέση να συζητήσετε μια σειρά από τρέχοντα και μελλοντικά τεχνικά και κοινωνικά ζητήματα στον τομέα της πληροφορικής, της μηχανικής και της τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα είστε σε θέση να αναπτύξετε την κριτική σας ικανότητα σχετικά με τις επιπτώσεις της τρέχουσας και αναδυόμενης έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής.

Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος θα αποκτήσετε ευρεία γνώση των ερευνητικών τομέων της πληροφορικής, της μηχανικής και της εφαρμογής τους στη βιομηχανία, στο εμπόριο και σε άλλους τομείς. Σε γενικές γραμμές, το μάθημα θα σας εισαγάγει στον τομέα της πρόβλεψης μελλοντικών τεχνολογιών και τάσεων. Η τεχνολογική πρόοδος και οι κοινωνικές επιπτώσεις της είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος, όπου ως μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορείτε να κάνετε προβλέψεις στηριζόμενοι σε, συχνά, αντικρουόμενες πληροφορίες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείστε να εκπονήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στόχος είναι να εφαρμόσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in Computing. Αυτό θα σας βοηθήσει να επεκτείνετε, να στηρίξετε και να ενισχύσετε τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος το οποίο απαιτεί θεωρητική έρευνα, συλλογή και ανάλυση δεδομένων καθώς και επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Επαγγελματικές Προοπτικές

Αποφοιτώντας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Computing μπορείτε να εργαστείτε ως:

Σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως:

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε τη δική σας επιχείρηση.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο αλλά διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, μετά από συνέντευξη
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γνώσης IELTS 6.5 ή άλλο τίτλο αντίστοιχου επιπέδου.

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST
 • Κάρτα που εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα, με κολλέγιο, καταστήματα διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας