ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Προγράμματα Επιμόρφωσης Στελεχών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Με έμφαση στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών το IST προσφέρει μία ευρεία επιλογή σύγχρονων επιμορφωτικών προγραμμάτων, που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, με ανοιχτά σεμινάρια και ενδοεταιρική εκπαίδευση καθώς και με ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα (tailor made) που απαντούν στις ανάγκες κάθε ομάδας εκπαιδευομένων και κάθε επιχείρησης.

Τη διδασκαλία αναλαμβάνουν ειδικευμένοι εισηγητές που διαθέτουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση ενώ ταυτόχρονα είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασία.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του IST μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%, βάσει του προφίλ της επιχείρησής σας.

Εξερεύνησε τα προγράμματά μας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

88 - 140 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το IST παρέχει μια σειρά από εξειδικευμένες και πιστοποιημένες δια βίου εκπαιδεύσεις για στελέχη σε νευραλγικές λειτουργίες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

28 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο Social Media Marketing έχει ως σκοπό την σε βάθος κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών λειτουργίας των Social Media.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

20 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να εκπαιδευτείτε στον στρατηγικό σχεδιασμό και ανάλυση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

100 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στο Diploma in Food & Beverage Management αναλύεται ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων Bar.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

100 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma in Hotel Management στοχεύει να σας εφοδιάσει με δεξιότητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

64 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στο πρόγραμμα αναλύεται η εξέλιξη και η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς καθώς και η τουριστική ζήτηση και προσφορά καθώς και οι επιπτώσεις του.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma Project Management στοχεύει στη διαχείριση και την εφαρμογή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων Διοίκησης Έργων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

20 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο στοχεύει να αναδείξει σύγχρονες πρακτικές που θα σας προετοιμάσουν για τη δημιουργία του βιογραφικού αλλά και κατά το στάδιο της συνέντευξης.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και τις βασικές τεχνικές, στις οποίες στηρίζεται η φιλοσοφία της αποτελεσματικής προβολής των προϊόντων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

72 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική προβολή των προϊόντων και τη διαχείριση ενός καταστήματος Λιανικής Πώλησης.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

32 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τη διακόσμηση και θέλουν να μάθουν θεωρητικά και πρακτικά πως να μεταμορφώνουν τους χώρους που επιθυμούν.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

48 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στην ανάλυση ευπαθειών σε δίκτυα, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

48 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στα δίκτυα πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων και εργαλείων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

66 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σε αυτό το σεμινάριο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τις βασικές αρχές προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

112 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma in Business Administration είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που εστιάζει στις βασικές πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

100 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σχετικά με την Τραπεζική Λειτουργία, τις Αγορές Χρήματος, του Κεφαλαίου και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

104 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του Executive Diploma in Logistics & Supply Chain Management είναι να προσφέρει πρακτική και εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

66 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο αναλύει τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού καθώς και τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία προγραμμάτων Java.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

84 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma in Secretary Skills παρέχει όλη την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε σύγχρονα θέματα γραμματειακής υποστήριξης.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

16 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του σεμιναρίου Personal Branding είναι να ανακαλύψετε και να δημιουργήσετε μια αυθεντική και δυναμική εικόνα για τον εαυτό σας.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το πρόγραμμα προσφέρει τις γνώσεις και κυρίως την πρακτική άσκηση με στόχο την αποτελεσματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση καθώς και την πώληση μέσω τηλεφώνου.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

32 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του σεμιναρίου είναι να σας εισαγάγει στην έννοια της επικοινωνίας, ώστε να μπορέσετε να αντιληφθείτε την αξία και την δυναμική της στον χώρο εργασίας.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο Event Management είναι σχεδιασμένο ώστε να σας προσφέρει την απαραίτητη γνώση σχετικά με την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Σεμινάριο Change Management στόχο έχει να σας βοηθήσει να αναπροσαρμόσετε και να επανασχεδιάσετε την προσωπική σας στρατηγική στο εταιρικό περιβάλλον.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο Conflict Management στοχεύει στην κατανόηση του επικοινωνιακού πλαισίου της σύγκρουσης καθώς και στον αποτελεσματικό χειρισμό των διαφωνιών.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο στοχεύει να σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε το άγχος καθώς και να προσδιορίσετε τον πραγματικό βαθμό αυτοεκτίμησης και να τον ενδυναμώσετε.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Tο σεμινάριο Crisis Management εστιάζει στον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης κρίσεων και σκανδάλων που έχουν σχέση με την εξωτερική εικόνα ενός οργανισμού.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

24 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του σεμιναρίου "Διαπραγματεύσεις με Επιρροή" είναι να διδάξει την τέχνη της διαπραγμάτευσης και τους τρόπους με τους οποίους θα φτάσουμε σε θετικότερο αποτέλεσμα.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

16 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

To σεμινάριο στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων στις σύγχρονες αρχές του Management ώστε να συνεισφέρουν στην καινοτομία και δημιουργικότητα της επιχείρησης.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

78 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σε αυτό το σεμινάριο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τις βασικές αρχές προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Python.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

90 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο στοχεύει να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ιστοσελίδων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

80 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα στις εξαγωγές αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για τον σύγχρονο παραγωγό ή έμπορο που θέλει να απευθυνθεί στις αγορές του εξωτερικού.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

9 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει, να προσφέρει εργαλεία και να δώσει λύσεις στους γονείς που καλούνται να ανταποκριθούν σε πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

16 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των γονέων σε τομείς που παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πυρηνικών πεποιθήσεων των παιδιών.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

124 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma καλύπτει όλα τα ψηφιακά εργαλεία, όπως: SEO, Social Media, Content Marketing, Websites, Affiliate Marketing, Display Advertising, Email Marketing, κα.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

88 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

To Diploma in Human Resources Management του ΙST College θα σας μυήσει στις βασικές σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

132 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το πρόγραμμα Diploma in Sales Μanagement έχει ως στόχο να προσφέρει ένα σύνολο βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, πάνω στις αρχές του Sales Management.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

88 - 140 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το IST παρέχει μια σειρά από εξειδικευμένες και πιστοποιημένες δια βίου εκπαιδεύσεις για στελέχη σε νευραλγικές λειτουργίες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

28 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο Social Media Marketing έχει ως σκοπό την σε βάθος κατανόηση και πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών λειτουργίας των Social Media.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

20 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να εκπαιδευτείτε στον στρατηγικό σχεδιασμό και ανάλυση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma Project Management στοχεύει στη διαχείριση και την εφαρμογή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων Διοίκησης Έργων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

20 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο στοχεύει να αναδείξει σύγχρονες πρακτικές που θα σας προετοιμάσουν για τη δημιουργία του βιογραφικού αλλά και κατά το στάδιο της συνέντευξης.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και τις βασικές τεχνικές, στις οποίες στηρίζεται η φιλοσοφία της αποτελεσματικής προβολής των προϊόντων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

72 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική προβολή των προϊόντων και τη διαχείριση ενός καταστήματος Λιανικής Πώλησης.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

32 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τη διακόσμηση και θέλουν να μάθουν θεωρητικά και πρακτικά πως να μεταμορφώνουν τους χώρους που επιθυμούν.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

112 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma in Business Administration είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που εστιάζει στις βασικές πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

100 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σχετικά με την Τραπεζική Λειτουργία, τις Αγορές Χρήματος, του Κεφαλαίου και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

104 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του Executive Diploma in Logistics & Supply Chain Management είναι να προσφέρει πρακτική και εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

84 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma in Secretary Skills παρέχει όλη την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε σύγχρονα θέματα γραμματειακής υποστήριξης.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

16 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του σεμιναρίου Personal Branding είναι να ανακαλύψετε και να δημιουργήσετε μια αυθεντική και δυναμική εικόνα για τον εαυτό σας.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το πρόγραμμα προσφέρει τις γνώσεις και κυρίως την πρακτική άσκηση με στόχο την αποτελεσματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση καθώς και την πώληση μέσω τηλεφώνου.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

32 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του σεμιναρίου είναι να σας εισαγάγει στην έννοια της επικοινωνίας, ώστε να μπορέσετε να αντιληφθείτε την αξία και την δυναμική της στον χώρο εργασίας.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο Event Management είναι σχεδιασμένο ώστε να σας προσφέρει την απαραίτητη γνώση σχετικά με την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Σεμινάριο Change Management στόχο έχει να σας βοηθήσει να αναπροσαρμόσετε και να επανασχεδιάσετε την προσωπική σας στρατηγική στο εταιρικό περιβάλλον.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο Conflict Management στοχεύει στην κατανόηση του επικοινωνιακού πλαισίου της σύγκρουσης καθώς και στον αποτελεσματικό χειρισμό των διαφωνιών.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο στοχεύει να σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε το άγχος καθώς και να προσδιορίσετε τον πραγματικό βαθμό αυτοεκτίμησης και να τον ενδυναμώσετε.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Tο σεμινάριο Crisis Management εστιάζει στον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης κρίσεων και σκανδάλων που έχουν σχέση με την εξωτερική εικόνα ενός οργανισμού.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

24 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του σεμιναρίου "Διαπραγματεύσεις με Επιρροή" είναι να διδάξει την τέχνη της διαπραγμάτευσης και τους τρόπους με τους οποίους θα φτάσουμε σε θετικότερο αποτέλεσμα.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

16 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

To σεμινάριο στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων στις σύγχρονες αρχές του Management ώστε να συνεισφέρουν στην καινοτομία και δημιουργικότητα της επιχείρησης.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

80 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα στις εξαγωγές αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο για τον σύγχρονο παραγωγό ή έμπορο που θέλει να απευθυνθεί στις αγορές του εξωτερικού.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

124 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma καλύπτει όλα τα ψηφιακά εργαλεία, όπως: SEO, Social Media, Content Marketing, Websites, Affiliate Marketing, Display Advertising, Email Marketing, κα.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

88 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

To Diploma in Human Resources Management του ΙST College θα σας μυήσει στις βασικές σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

132 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το πρόγραμμα Diploma in Sales Μanagement έχει ως στόχο να προσφέρει ένα σύνολο βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, πάνω στις αρχές του Sales Management.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

100 ώρες

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στο Diploma in Food & Beverage Management αναλύεται ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων Bar.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

100 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το Diploma in Hotel Management στοχεύει να σας εφοδιάσει με δεξιότητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

64 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στο πρόγραμμα αναλύεται η εξέλιξη και η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς καθώς και η τουριστική ζήτηση και προσφορά καθώς και οι επιπτώσεις του.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

48 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στην ανάλυση ευπαθειών σε δίκτυα, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

48 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση στα δίκτυα πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο τεχνικών μεθόδων και εργαλείων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

66 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σε αυτό το σεμινάριο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τις βασικές αρχές προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

66 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο αναλύει τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού καθώς και τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία προγραμμάτων Java.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

78 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σε αυτό το σεμινάριο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τις βασικές αρχές προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Python.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

90 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο στοχεύει να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ιστοσελίδων.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

9 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει, να προσφέρει εργαλεία και να δώσει λύσεις στους γονείς που καλούνται να ανταποκριθούν σε πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

16 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των γονέων σε τομείς που παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πυρηνικών πεποιθήσεων των παιδιών.

Δείτε Περισσότερα

Κάνε το πρώτο βήμα

Το IST College με μια ματιά!

Ποιότητα στην Eκπαίδευση!​​

Κάνε την Αίτησή σου Τώρα!

Θέλεις περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματά μας;

Επικοινώνησε μαζί μας για να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις

το πρόγραμμα που σου ταιριάζει!