Διάρκεια Σπουδών

32 ώρες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Online / On demand

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Remote

Έναρξη Προγράμματος

1 Απριλίου 2024

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο για Επιστημονικούς Συνεργάτες Ιατρικής ενημέρωσης αποτελείται από 8 εκπαιδευτικές συναντήσεις 4 ωρών και είναι σχεδιασμένο για να καλύψει θεωρητικές γνώσεις, απαιτούμενες δεξιότητες αλλά και πρακτικά tips & tricks επί του πεδίου, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο ένα χρήσιμο οδηγό για τη διάδραση με τους Επαγγελματίες Υγείας, είτε ο στόχος είναι η Επιστημονική Ενημέρωση για φαρμακευτικά προϊόντα, είτε η προώθηση προϊόντων αυτοφροντίδας. Το πρόγραμμα δεν εξαντλείται στις ανάγκες που δημιουργούνται στο πεδίο, αλλά προσφέρει χρήσιμα, πρακτικά εργαλεία που βοηθούν στη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας. Τέλος δίνει τη δυνατότητα αυτό-βελτίωσης, μέσα από την διεξαγωγή Role plays.

Key Highlights

 • Εξειδικευμένο σεμινάριο στη φαρμακευτική αγορά
 • Διαδραστικός τρόπος παρακολούθησης
 • Ανάλυση – συζήτηση πραγματικών περιπτώσεων
 • Guest speakers: Καταξιωμένα εν ενεργεία στελέχη της αγοράς
 • Ευελιξία παρακολούθησης
 • Role plays

Στόχος του προγράμματος

 • Η εμπέδωση της γνώσης του πλαισίου λειτουργίας αλλά και του συνολικού οικοσυστήματος υγείας
 • Η ενίσχυση της επικοινωνίας με τους Επαγγελματίες Υγείας, αλλά και με τα εσωτερικά τμήματα της εταιρείας
 • Η εφαρμογή τεχνικών διαπραγμάτευσης και ενεργητικής ακρόασης
 • Η δυνατότητα ανάπτυξης και διατύπωσης μια προσωποποιημένης πρότασης αξίας προς τον Επαγγελματία Υγείας
 • Η μετάβαση από το χαρακτηριστικό στο πλεονέκτημα του προϊόντος και η αλλαγή από το «προϊόν» στον «άνθρωπο»

Οφέλη Παρακολούθησης

 • Να δώσει τα απαραίτητα εφόδια εισόδου στην εγχώρια και πολυεθνική φαρμακευτική αγορά μέσα από θεωρητική γνώση, μεταφορά εμπειριών και πρακτικά παραδείγματα
 • Να βελτιώσει τις δεξιότητες των εργαζομένων στην Ιατρική Επίσκεψη, αναλύοντας συνολικά το οικοσύστημα υγείας και τις απαιτήσεις των διαφορετικών εμπλεκομένων
 • Να αναδείξει την αξία της χρήσης όλων (και των ψηφιακών) καναλιών επικοινωνίας
 • Να αναδείξει πρακτικά tips & tricks που απαντούν στις ανάγκες επί του πεδίου
 • Να προσφέρει τρόπους διαρκούς δυνατότητας αυτό-βελτίωσης
 • Ενίσχυση της απόδοσης της ομάδας ιατρικής ενημέρωσης
 • Βελτίωση της επικοινωνίας εσωτερικών τμημάτων με το τμήμα ενημέρωσης
 • Κατανόηση και μεταφορά insights της αγοράς προς τα εσωτερικά τμήματα
 • Σύνδεση προϊόντων – εταιρικής εικόνας σε μια κοινή πρόταση αξίας
 • Τμήματα Επιστημονικής Ιατρικής Ενημέρωσης Ελληνικών και Φαρμακευτικών Εταιρειών.
 • Τμήματα ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων αυτοφροντίδας σε φαρμακεία.
 • Τμήματα ενημέρωσης και προώθησης διαγνωστικών συσκευών και ιατρικών εργαλείων

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Νέους που θέλουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους στη φαρμακευτική αγορά και στο χώρο της υγείας γενικότερα.
 • Επιστημονικούς συνεργάτες φαρμακευτικών εταιρειών.
 • Στελέχη πωλήσεων άλλων εμπορικών ή βιομηχανικών κλάδων που θέλουν να εισέλθουν στην Ιατρική Ενημέρωση και στην προώθηση προϊόντων στον ευρύτερο χώρο της υγείας

Εισηγητές

Ο Δημήτρης Θανόπουλος έχει σπουδάσει Βιολογία και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διετέλεσε, για περισσότερα από 20 χρόνια, στέλεχος πωλήσεων και μάρκετινγκ στο χώρο της πολυεθνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας, περνώντας από διαφορετικές πολυεθνικές εταιρείες και διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες, με περιοχές ευθύνης τόσο την Ελλάδα αλλά και χώρες του εξωτερικού. Έχοντας πολυετή εμπειρία στο πεδίο, αλλά και στη διοίκηση ομάδων πωλήσεων διαμόρφωσε ένα σεμινάριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ομάδων φαρμακευτικής ενημέρωσης, αλλά και της προώθησης προϊόντων αυτοφροντίδας. Σήμερα συνεχίζει την καριέρα του, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης, όσο και στο χώρο των ψηφιακών οικοσυστημάτων υγείας.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 • Εισαγωγή, προσδοκίες από το πρόγραμμα
 • Ο ρόλος του Σ.Ε.Ε. και οι απαιτήσεις
 • Γνώση προϊόντος, από τα δεδομένα στα πλεονεκτήματα και από το προϊόν στον ασθενή
 • Γνώση αγοράς, ανταγωνισμού, περιοχής ευθύνης
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας
 • Τα βήματα της Ιατρικής Επίσκεψης
 • Ανακαλύπτοντας την ανάγκη, παρουσιάζοντας την ευκαιρία
 • Role plays

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: