Διάρκεια Σπουδών

16 ώρες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Online & On demand

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Remote

Έναρξη Προγράμματος

20 Μαΐου 2024

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή

Το σεμινάριο “Τεχνητή Νοημοσύνη & chatGPT: Εργαλεία και Πρακτικές Εφαρμογές” παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις εξελίξεις στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην καθημερινότητα ανθρώπων και επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει τις βασικές γνώσεις για την κατανόηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις πρακτικές χρήσεις και τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιούνται από στελέχη και επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάζονται ορισμένα από τα πλέον δημοφιλή AI εργαλεία όπως chatGPT, Google Gemini, Microsoft CoPilot, Perplexity, RunwayMl, DALLe, MidJourney κ.ά., ενώ αναλύεται με πρακτικό τρόπο η εφαρμογή τους στη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Οφέλη Παρακολούθησης

Επαγγελματική Ανάπτυξη: Αναβαθμίστε τις δεξιότητές σας και αποκτήστε ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρακτική Εφαρμογή: Εφαρμόστε άμεσα τις γνώσεις και τα εργαλεία για ανάπτυξη παραγωγικότητας, εύρεση νέων προοπτικών ιδεών και επαγγελματικών ευκαιριών.

• Personal Branding: Βελτιώστε τη εικόνα και αναπτύξτε το επαγγελματικό σας προφίλ ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριοποίησης σας.

• Δημιουργία Περιεχομένου: Δημιουργείστε πρωτότυπο περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες βίντεο κλπ) για κάθε χρήση.

Το σεμινάριο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της γνώσης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω:

Interactive Games: Διαδραστικά παιχνίδια γνώσεων και κατανόησης της ύλης του προγράμματός.

Hands on Ασκήσεις: Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιοποιήσουν οι ίδιοι εργαλεία και τεχνικές ΤΝ σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους.

• Δημιουργία νέων ευκαιριών και προοπτικών: Ανακαλύψτε πώς μέσω των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης μπορείτε να αναδείξετε τη δουλειά σας και να δημιουργήσετε νέες προοπτικές και ευκαιρίες.

• Ευέλικτος Τρόπος Παρακολούθησης: Το σεμινάριο προσφέρει ευελιξία στην παρακολούθηση, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να το παρακολουθήσουν από τον χώρο τους και σύμφωνα με το προσωπικό τους πρόγραμμα.

• Πρόσβαση στη Δυναμική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του IST: Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε μια πλατφόρμα που παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις, πηγές και εργαλεία για εμβάθυνση στο θέμα.

• Διδασκαλία βασισμένη στη Διαδραστική Προσέγγιση: Το σεμινάριο εστιάζει στην ενεργό συμμετοχή και τη διαδραστικότητα, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να ενεργοποιήσουν την κριτική σκέψη, να ανταλλάξουν απόψεις καθώς και να εμπλακούν οι ίδιοι στην διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου που τους αφορά.

• Υποστηρικτικές Σημειώσεις: Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και άλλες χρηστικές σημειώσεις για τα οποία και θα έχουν γίνει αναφορές.

• Εξατομικευμένος Εντοπισμός Αναγκών: Ο εισηγητής του προγράμματος θα βοηθήσει οι συμμετέχοντες να εντοπίσουν τρόπους αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και να διαμορφώσουν μια εξατομικευμένη προσέγγιση.

Γιατί να επιλέξετε το πρόγραμμα

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τους στόχους και τις ανάγκες, το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει μια σειρά από οφέλη:

Κατανόηση βασικών αρχών, τρόπων λειτουργίας και χρήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εφαρμογή πρακτικών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και κατανόηση του τρόπου σκέψης για στοχευμένα και ποιοτικά αποτελέσματα.

Θα γίνει αναφορά και χρήση σε αρκετά εργαλεία AI (δωρεάν και επί πληρωμή) για τα οποία και θα αναδειχθεί η δυναμική και χρησιμότητά τους μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εξελιγμένες εντολές “prompts”, που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν
εξειδικευμένες απαντήσεις σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Θα αναδειχθούν πρακτικές για βελτίωση παραγωγικότητας και ενδοεταιρικών λειτουργιών σε διάφορά επίπεδα όπως: αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας, ανάπτυξη πωλήσεων, νέες αναπτυξιακές προοπτικές κλπ.

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Που επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τις πρακτικές εφαρμογές της
τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρηματικό επίπεδο και που αναζητούν νέα εργαλεία παραγωγικότητας και
ανάδειξης των υπηρεσιών και των προϊόντων τους.
Κάθε κλάδου που ενδιαφέρονται να αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνητής
νοημοσύνης στην καθημερινότητα τους και να βελτιώνουν την επαγγελματική τους εικόνα.
Που επιθυμούν να εξοικειωθούν με το ΑΙ και τις πρακτικές εφαρμογές του.
Που θέλουν να εντοπίζουν νέες ευκαιρίες χρησιμοποιώντας νέα δυναμικά εργαλεία και
τεχνικές.
Που θέλουν να αναδείξουν δυναμικότερα την παρουσία τους.

Που θέλουν να ανακαλύπτουν νέες ευκαιρίες δημιουργίας ποιοτικού περιεχομένου κάθε μορφής.

Εισηγητές

Ο Γιάννης Αγγελάκης είναι ιδρυτής της Engage Media και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα εμπορικού σχεδιασμού
και ανάπτυξης μέσω ψηφιακών υποδομών. Διαθέτει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία εκπαιδεύοντας στελέχη εταιριών και
σπουδαστές πάνω σε θέματα ψηφιακού marketing, τεχνητής νοημοσύνης, ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακού
μετασχηματισμού (digital transformation) Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του
Παντείου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ και από το 1997 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των
digital & interactive media. Έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε σημαντικές εταιρίες όπως Forthnet, και Καθημερινή.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 • Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, πώς δημιουργήθηκε & πώς εξελίσσεται; Γιατί έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον; Ιστορική αναδρομή & σημεία σταθμοί.
 • Κατανοώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη. Βασικές έννοιες, ορολογία και τεχνικές αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
 • LLMs, Machine Learning, Deep Learning, GenAI. Χαρακτηριστικά και διαφορές. Από την γενική Τεχνητή Νοημοσύνη και την Μηχανική μάθηση στην Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • ΑΙ productivity tools Δημοφιλή εργαλεία με άμεση και πρακτική χρήση (παραδείγματα) Βασικά πεδία εφαρμογών ανά επαγγελματική κατηγορία.
 • Χρήσεις εργαλείων ΑΙ στην καθημερινότητα. Παραδείγματα και πρακτικές.
 • Αξιοποίηση ΑΙ σε προσωπικό επίπεδο. Daily tasks & automations, Personal Branding.

Challenge / Group Discussion

 • Οι συμμετέχοντες καλούνται να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε μια επιχείρηση (συγκεκριμένο case study) να αξιοποιήσει προς όφελός την Τεχνητή Νοημοσύνη.
 • Τι είναι και πως λειτουργεί το ChatGPT: Πως αναπτύχθηκε και από ποιους; Γιατί είναι τόσο δημοφιλές και που οφείλεται η επιτυχία του;
 • Πώς αλλάζει τα δεδομένα στην αναζήτηση και σε τί διαφέρει με όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα; Πώς το αξιοποιούν οι επιχειρήσεις (γενικά και ειδικά παραδείγματα) Σε ποιους άλλους τομείς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε;
 • Εναλλακτικά εργαλεία που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Παραδείγματα και συγκριτικές αναφορές σε πραγματικό χρόνο.
 • Τι είναι το prompt engineering και γιατί αποτελεί βασικό συστατικό ως προς την αποτελεσματικότητα των ερωτήσεων;
 • Βιβλιοθήκες εντολών ανά κατηγορία ενδιαφέροντος.
 • Πώς να ζητάμε απαντήσεις συνθέτοντας ερωτήσεις με τρόπο που μας εξυπηρετεί;
 • Πώς μπορούμε να παραμετροποιήσουμε το ChatGPT σύμφωνα με τα δικά μας μέτρα και ανάγκες;

Interactive Game

 • Οι συμμετέχοντες καλούνται ν απαντήσουν σε πραγματικό χρόνο σε Multiple Choice Quiz σχετικό με την ύλη του προγράμματος. Οι απαντήσεις αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα επεξηγηθούν αναλυτικά μετά την ολοκλήρωση του test από τον εισηγητή.
 • Δημοφιλή και λιγότερο δημοφιλή εργαλεία AI. (Free & Paid). Πως δημιουργούμε πρωτότυπες εικόνες/video/αρχεία ήχου ή μουσική με απλές εντολές και με χρήση εργαλείων AI.
 • Πως αξιοποιούμε το AI για να ανακαλύπτουμε νέες ευκαιρίες και προοπτικές για την αγορά που μας ενδιαφέρει. (πχ ανάλυση αγοράς, ανταγωνισμού, δημιουργία business & marketing plan, SWOT Analysis PEST κ.α.
 • Ιδέες για νέα κανάλια διάθεσης, τρόπους προώθησης, προσέλκυσης νέων πελατών, αύξηση πωλήσεων κ.α.
 • Ιδέες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες με προοπτικές πωλήσεων, αλλά και νέες προοπτικές για τα υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Πως να σκεφτόμαστε γύρω από το AI και πώς να προσεγγίζουμε στρατηγικά την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρηματική χρήση;
 • Ποια είναι τα τέσσερα προαπαιτούμενα στάδια για σωστή αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και πώς να τα εφαρμόσουμε στη δική μας εταιρία;
 • Πώς μπορεί να επιδρά θετικά στην ενδοεπιχειρησιακή καθημερινότητα βελτιώνοντας marketing, ροή εργασιών, διοικητικές και άλλες λειτουργίες;
 • Με ποιους τρόπους μπορούμε να διαμορφώνουμε ερωτήσεις και άλλα prompts για να λαμβάνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα;
 • Πως να αξιοποιιούμε τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε προσωπικό επίπεδο (personal branding creativity κ.α.)
 • Hands On παραδείγματα εστιασμένα στις ειδικές ανάγκες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα με αξιοποίηση των εργαλείων από τους ίδιους.
 • Οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν απολογισμό -από κοινού με τον εισηγητή- πάνω στο σύνολο της ύλης του προγράμματος (fun time elements included).

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με:

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: