Προγράμματα Σπουδών

Τομείς Προγραμμάτων Σπουδών

Το IST σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού προσφέρει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, ευέλικτα προγράμματα Supported Distance Learning, διετή προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και προγράμματα Δια Βίου Μάθησης όπως σεμινάρια, professional diplomas και προγράμματα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης τα οποία πιστοποιούνται από την ACTA (Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) σε 5 ευρείς ακαδημαϊκούς τομείς:

Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμη Υπολογιστών Πληροφορική
Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Σπουδές
Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ψυχολογία
Arts &
Design
Arts & Design

Προγράμματα για Ξένους Σπουδαστές

Περισσότεροι από 450 ξένοι φοιτητές φέτος είχα την ευκαιρία της διεθνής εμπειρίας σπουδών στην Αθήνα, στο IST College!

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας καθώς και τις σημαντικές συνεργασίες με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού, στην παροχή προγραμμάτων σπουδών ακαδημαϊκού επιπέδου αλλά και επιμόρφωσης, το IST College δέχεται ξένους φοιτητές για σπουδές σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι ξένοι φοιτητές του έχουν την δυνατότητα είτε να εγγραφούν σε υπάρχοντα προγράμματα σπουδών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου και να σπουδάσουν λαμβάνοντας τίτλους σπουδών με διεθνές κύρος και αναγνώριση, είτε να ενταχθούν σε μεμονωμένα μαθήματα μέσω του συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS).

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Study Abroad το IST College υποδέχεται ξένους φοιτητές για να παρακολουθήσουν μέρος του ακαδημαϊκού τους προγράμματος, σε συνεργασία με το μητρικό τους πανεπιστήμιο, ή για να ενταχθούν σε μικρότερης διάρκειας προγράμματα όπως τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Summer School. Παράλληλα, το IST ενισχύει το διεθνή του προσανατολισμό και δικτύωση με τα προγράμματα ανταλλαγών Erasmus+.

Το δικαίωμα σπουδών στην Ελλάδα για ξένους σπουδαστές συνδυάζεται με τη μοναδική πολιτιστική και κοινωνική εμπειρία που μόνον η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας περιμένει να ζήσετε μαζί αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία διεθνών σπουδών!

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης του IST College, εντάσσεται και μια σειρά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία το ίδρυμά του έχει συμμετάσχει και τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών συστημάτων, στη σύνδεσή τους με την απασχόληση και στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Σε όλα αυτά τα χρόνια της πορείας του το IST College έχει συνεργαστεί με πολλά σημαντικά και πρωτοπόρα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.