BA (Hons) Business

BA (Hons) Business

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

3 έτη

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά, Αγγλικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα BA (Hons) in Business είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τριετούς διάρκειας, το οποίο παρέχει την απαραίτητη γνώση σε όλους τους βασικούς τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι ενότητες σε αυτό το πρόγραμμα έχουν σχεδιαστεί με έμφαση σε διεθνή, σύγχρονα και πρακτικά επιχειρηματικά θέματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ως απόφοιτος είσαι έτοιμος για την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία να επωφεληθείς και να αναπτύξεις τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να είσαι ανταγωνιστικός στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτοί οι στόχοι υποστηρίζονται από μια στρατηγική μάθησης που επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές όχι μόνο τη γνώση αλλά και την προσωπική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα αποκτήσεις μια ευρεία εικόνα του κόσμου των επιχειρήσεων από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του. Κατά το πρώτο έτος θα λάβεις μια σειρά εισαγωγικών μαθημάτων στο μάρκετινγκ, τα οικονομικά και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Καθώς θα μεταβείς στο δεύτερο και τρίτο έτος θα αποκτήσεις γνώσεις για τη διοίκηση των επιχειρήσεων, το στρατηγικό management, το δίκαιο και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχοι του προγράμματος

1.

Στόχος του προγράμματος είναι να σου προσφέρει όλη τη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας, για μια επιτυχημένη διοικητική καριέρα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό καθώς και να σε προετοιμάσει ολοκληρωμένα, ώστε να κατανοείς και να προσαρμόζεσαι σε οποιοδήποτε απαιτητικό και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας, να αναπτύξεις την κριτική ικανότητα, η οποία θα σε βοηθήσει στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων καθώς και να καλλιεργήσεις όλες εκείνες τις δεξιότητες που σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω θα σε οδηγήσουν σε μία επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή.

Γιατί να επιλέξεις το ΒA (Hons) Business στο IST;

Δομή Προγράμματος Σπουδών

  • Year 1
  • Year 2
  • Year 3

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει στόχο να κατανοήσεις τη φύση και το εύρος των μορφών και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και να εξοικειωθείς με το σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Θα μάθεις επίσης για τις πολυπλοκότητες και τις κατηγορίες που πλαισιώνουν τη σύγχρονη επιχείρηση και το περιβάλλον της καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα είσαι σε θέση:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα Business Communication Skills στοχεύει στην αναγνώριση της σημασίας του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού πλαισίου επικοινωνίας για την οικοδόμηση βιώσιμων σχέσεων και την παροχή αξίας στους καταναλωτές. Θα μάθεις πώς να επικοινωνείς αποτελεσματικά σε μια επιχείρηση και σε ένα εργασιακό περιβάλλον, μέσω της κατανόησης των θεμελιωδών δεξιοτήτων της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη θεμελιώδη σημασία της κατανόησης των οικονομικών, η οποία καλύπτει τόσο τις μικροοικονομικές όσο και τις μακροοικονομικές έννοιες και θεωρίες, που θα σου επιτρέψουν να εφαρμόσεις σε επιχειρηματικό πλαίσιο. Πρωταρχική έμφαση δίνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων με τις οποίες θα αναλύονται τα τρέχοντα οικονομικά ζητήματα με έμφαση στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην αναγνώριση της σημασίας και της εξέλιξης της ανάλυσης δεδομένων και των «μεγάλων δεδομένων» στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να σκιαγραφήσει τα «μεγάλα δεδομένα» και τις χρήσεις της ανάλυσης δεδομένων στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων. Για να περιγράψουμε τις διάφορες πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, θα διερευνήσουμε την καταλληλόλητα των διαθέσιμων εργαλείων και θα ερμηνεύσουμε παραδείγματα δεδομένων που χρησιμοποιούν το Microsoft Excel σε επιχειρηματικό πλαίσιο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην αναγνώριση της σημασίας του ρόλου του μάρκετινγκ ως μέσω επιτυχίας και επίτευξης αποτελεσμάτων για την επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα μάθεις για τις διαφορετικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και θα μελετήσεις πώς η εκτίμηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και του περιβάλλοντος μάρκετινγκ μπορεί να επιτρέψει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, θα έχεις αποκτήσει γνώση των διαφόρων εργαλείων που διατίθενται στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα και θα είσαι σε θέση να αναγνωρίζεις τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιείς δημιουργικά και αποτελεσματικά σε επιχειρησιακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων κερδοσκοπικών και μη –Κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια σαφή εικόνα για την ενδιαφέρουσα και διαφορετική φύση των σύγχρονων εκδηλώσεων και φεστιβάλ (π.χ. πολιτιστικών φεστιβάλ). Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των συστατικών στοιχείων που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό εκδηλώσεων καθώς και η ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης εκδήλωσης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

To συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής κατανόησης των εννοιών και των αρχών της διαχείρισης του εταιρικού κινδύνου και του οικονομικού εγκλήματος καθώς και της ικανότητας εφαρμογής αυτών των εννοιών στον επιχειρηματικό κόσμο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των εννοιών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωσιακής επιτυχίας σε επίπεδο τμήματος και ομάδας. Άλλα θέματα που θα εξεταστούν, περιλαμβάνουν την επιλογή προσωπικού, την αποζημίωση των εργαζομένων, την εκπαίδευση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων (soft skills) και την ανάπτυξη του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Μέσω του Work Based Project έχεις τη δυνατότητα να ειδικευτείς, να εμπλακείς και να εκπονήσεις ένα ερευνητικό έργο μικρής κλίμακας. Το έργο που αναλαμβάνεται σε αυτήν την ενότητα πρέπει να υποστηρίζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και να προωθεί την επαγγελματική μάθηση. Όλες οι προσεγγίσεις απαιτούν την επίδειξη προηγμένης προσωπικής μελέτης σε ένα θέμα, το οποίο θα έχει εγκριθεί και θα εποπτεύεται από έναν σχετικό επιβλέποντα. Θα αναπτύξεις γνώσεις σχετικά με την τρέχουσα έρευνα και τις εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα σου επιτρέψει, επίσης, να αποκτήσεις γνώση και κατανόηση των καθιερωμένων αρχών της έρευνας στους θεματικούς τομείς του προγράμματος και του τρόπου με τον οποίο αυτές οι αρχές και η έρευνα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται με πρακτικό τρόπο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του Work Based Project θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει ως αντικείμενο την κατανόηση των εννοιών και των αρχών του δικαίου, που ισχύουν για τις επιχειρήσεις και την δυνατότητα εφαρμογής τους σε πρακτικές καταστάσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα μάθημα που πέρα από την ακαδημαϊκή του διάσταση έχει και έντονο πρακτικό ενδιαφέρον.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

DESCRIPTION

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των υπηρεσιών σε διαφορετικούς τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στόχος είναι η σε βάθος κατανόηση του αντικτύπου της εμπειρίας των πελατών σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, να μπορείς να διαχειριστείς τις επιπτώσεις των κοινωνικών μέσων και να είσαι σε θέση να αναλύεις τα σχόλια και τις τάσεις των πελατών.

Educational Objectives

Περιγραφή Μαθήματος

Μέσω του Work Based Project έχεις τη δυνατότητα να ειδικευτείς, να εμπλακείς και να εκπονήσεις ένα ερευνητικό έργο μικρής κλίμακας. Το έργο που αναλαμβάνεται σε αυτήν την ενότητα πρέπει να υποστηρίζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και να προωθεί την επαγγελματική μάθηση. Όλες οι προσεγγίσεις απαιτούν την επίδειξη προηγμένης προσωπικής μελέτης σε ένα θέμα, το οποίο θα έχει εγκριθεί και θα εποπτεύεται από έναν σχετικό επιβλέποντα. Θα αναπτύξεις γνώσεις σχετικά με την τρέχουσα έρευνα και τις εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα σου επιτρέψει, επίσης, να αποκτήσεις γνώση και κατανόηση των καθιερωμένων αρχών της έρευνας στους θεματικούς τομείς του προγράμματος και του τρόπου με τον οποίο αυτές οι αρχές και η έρευνα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται με πρακτικό τρόπο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει και αναλύει την εξέλιξη της στρατηγικής, ως ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηματικής σκέψης και της συμπεριφοράς των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος θα σου προσφέρουν τη γνώση που συνδέεται άμεσα με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή σου. Oι ενότητες που θα παρουσιαστούν έχουν σκοπό να σε βοηθήσουν να γνωρίσεις τις διαδικασίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν και επιτυγχάνουν τους στόχους τους και αναλύουν τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της εφαρμογής της στρατηγικής, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό θα σε βοηθήσει στην κριτική κατανόηση των εννοιών και των αρχών του “Εργατικού Δικαίου” και της ικανότητας εφαρμογής αυτών των εννοιών στον επιχειρηματικό κόσμο. Θα μάθεις πώς το εργατικό δίκαιο επηρεάζει τους εργοδότες και τους εργαζομένους από τα αρχικά στάδια της πρόσληψης, αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο πλευρών και πως συμβάλει στην ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Το μάθημα διερευνά βασικά κομμάτια της νομοθεσίας που παρουσιάζονται μαζί με μελέτες περιπτώσεων, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η σημασία του εργατικού δικαίου στον χώρο εργασίας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Μέσω του Work Based Project έχεις τη δυνατότητα να ειδικευτείς, να εμπλακείς και να εκπονήσεις ένα ερευνητικό έργο μικρής κλίμακας. Το έργο που αναλαμβάνεται σε αυτήν την ενότητα πρέπει να υποστηρίζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και να προωθεί την επαγγελματική μάθηση. Όλες οι προσεγγίσεις απαιτούν την επίδειξη προηγμένης προσωπικής μελέτης σε ένα θέμα, το οποίο θα έχει εγκριθεί και θα εποπτεύεται από έναν σχετικό επιβλέποντα. Θα αναπτύξεις γνώσεις σχετικά με την τρέχουσα έρευνα και τις εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θα σου επιτρέψει, επίσης, να αποκτήσεις γνώση και κατανόηση των καθιερωμένων αρχών της έρευνας στους θεματικούς τομείς του προγράμματος και του τρόπου με τον οποίο αυτές οι αρχές και η έρευνα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται με πρακτικό τρόπο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του Work Based Project θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού αναλύονται οι βασικές έννοιες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, θα εξοικειωθείς με την αποτελεσματική δημιουργία και ανάπτυξη θέσεων εργασίας, με τα συστήματα αξιολόγησης επίδοσης των εργαζομένων, καθώς και με το πλάνο ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση του ρόλου του Marketing στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει μια σταδιακή προσέγγιση στη φύση του στρατηγικού marketing που συμβάλλει στην επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Θα γνωρίσεις τις ευρύτερες πτυχές του στρατηγικού μάρκετινγκ που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων θα μπορείς:

Διπλωματική Εργασία

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείσαι να υλοποιήσεις τη Διπλωματική σου Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει και που έχει σχέση με τη θεματολογία που αναπτύχθηκε στα τρία χρόνια των σπουδών. Στόχος είναι να εφαρμόσεις και να συνδυάσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών BA (Hons) Business. Η όλη διαδικασία της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα σε βοηθήσει να επεκτείνεις, να στηρίξεις και να ενισχύσεις τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος που σχετίζεται με επιχειρήσεις και απαιτεί τη θεωρητική έρευνα, τη συλλογή δομημένων δεδομένων και την επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας θα μπορείς:

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ως Απόφοιτος του προγράμματος ΒΑ (Hons) in Business μπορείς να εργαστείς ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ως διοικητικό προσωπικό σε οργανισμούς καθώς και ως στέλεχος σε μικρές και μεγάλες εταιρείες όλων των κλάδων της οικονομίας, όπως:

Μπορείς, επίσης, να δημιουργήσεις και να αναπτύξεις τη δική σου επιχείρηση. Στο IST στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και ενθαρρύνουμε την καινοτομία, αναπτύσσουμε διάφορες δράσεις, προκειμένου να στηρίξουμε τους φοιτητές και απόφοιτούς μας στο σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων Start Ups. Μέσω του επιχειρηματικού διαγωνισμού, Crazy Business Ideas, που έχουμε δημιουργήσει, έχουν προκύψει εξαιρετικά επιτυχημένα Start Ups, όπως Taxibeat, Simple Apps, Pole Fish, Pheemade, SourceLair κα.

Το πρόγραμμα BA (Hons) Business απευθύνεται σε απόφοιτους Λυκείου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και σε εργαζόμενους ή φοιτητές άλλων ειδικοτήτων, εντός ή εκτός Αθηνών, που είτε θέλουν ταυτόχρονα με τις σπουδές τους να εργάζονται, είτε επιθυμούν να σπουδάσουν χωρίς να απομακρυνθούν από τον τόπο διαμονής τους.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης συνδυάζοντας, για όσους επιθυμούν, τη δια ζώσης με την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πτυχίο BA (Hons) Business παρέχει τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στη στάση του Μετρό “Συγγρού – Φιξ”) αλλά δίνεται η δυνατότητα, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας, να παρακολουθείς τα μαθήματα on demand, στο δικό σου χρόνο και τόπο.

Απολυτήριο Λυκείου ή Αντίστοιχος Τίτλος

Η διδασκαλία, τα τρία πρώτα εξάμηνα, διεξάγεται στα ελληνικά ενώ τα τρία τελευταία εξάμηνα γίνεται στα αγγλικά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της τριετούς φοίτησής σου στο IST θα έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθείς χωρίς κανένα κόστος μαθήματα αγγλικής γλώσσας, αναλόγως του επιπέδου στο οποίο βρίσκεσαι, ώστε ολοκληρώνοντας τις ακαδημαϊκές σπουδές σου να έχεις βελτιώσει και τις γνώσεις σου στη γλώσσα.

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείς να κατεβάσεις την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλεις συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δεις πάτησε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δεις τους τραπεζικούς λογαριασμούς πάτησε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σου για να σε βοηθήσει να κάνεις την εγγραφή σου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθεις στο IST, έχοντας μαζί σου τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δεις πάτησε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σε ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σου εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείς ακόμα, να διεκδικήσεις μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πάτησε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των δίδακτρών σου, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνεις και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

  • Εγγραφή
  • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
  • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
  • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
  • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
  • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών εδώ.

Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

Πρόκειται για μία διαδικασία που μπορείς να ακολουθήσεις μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σου. Για να δεις τη διαδικασία αναγνώρισης, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, πάτησε εδώ.

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας