Διάρκεια Σπουδών

12 μήνες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Full-time

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Hybrid

Έναρξη Προγράμματος

Οκτώβριος 2024

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή

Το σημερινό μοντέλο εργασίας βρίσκεται σε μια συνεχή αλλαγή και θέτει μεγάλες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από εξιδεικευμένους επαγγελματίες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού που θα είναι ικανοί να σκέφτονται στρατηγικά και να αντιμετωπίσουν άμεσα και με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master (ΜS) in Human Resources Management που προσφέρεται από το ΙST College σε συνεργασία με το College De Paris είναι σχεδιασμένο για να σας παρέχει εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αναλάβετε ηγετικό ρόλο και να επηρεάσετε θετικά την απόδοση των εργαζομένων και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα έχει στρατηγικό προσανατολισμό, με στόχο να σας παρέχει τα εφόδια για τη διαχείριση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας και των προκλήσεων της σύγχρονης λειτουργίας των ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις. Μέσα από την κατανόηση των σύγχρονων τάσεων και των βέλτιστων πρακτικών θα έχετε τη δυνατότητα να εξελιχθείτε επαγγελματικά στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε ρόλους που σχετίζονται με τη διοίκηση και την ηγεσία και θα είστε ταυτόχρονα σε θέση να εφαρμόσετε μια πολιτική ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας σας που στόχο θα έχει την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης μέσω της μέγιστης απόδοσης των εργαζομένων της.

To πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το College de Paris, έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Γαλλία και με παρουσία σε 20 χώρες διεθνώς.

Στόχοι του προγράμματος

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜS in Human Resources Management είναι να παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συγκεκριμένα στόχοι του προγράμματος που επιτυγχάνονται μέσω του εξειδικευμένου σχεδιασμού του είναι:

 • Η κατανόηση και η εκμάθηση σε βάθος των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Η ικανότητα ανάπτυξης στρατηγικών και πολιτικών για την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, σε άμεση προσαρμογή με τους στόχους και τη στρατηγική της επιχείρησης / οργανισμού.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προσέλκυση, την ένταξη, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, τη δέσμευση και τη διατήρηση του Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • H ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την επιτυχή αντιμετώπιση πραγματικών προκλήσεων με στόχο τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Η ικανότητα δημιουργίας ενός κλίματος εργασίας που προωθεί την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εργαζομένων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και την παροχή κινήτρων.
 • Η κατανόηση του νομικού πλαισίου που διέπει την απασχόληση και τις σχέσεις εργασίας, ώστε να τηρούνται οι σχετικοί νόμοι και να αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές νομικές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στο εργασιακό περιβάλλον.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜS in Human Resources Management σας προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις για να ξεχωρίσετε στον τομέα του HR:

 

 • Σας δίνει τη δυνατότητα να εξειδικευθείτε στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και να αποκτήσετε βαθιά γνώση και δεξιότητες σε αυτό το πεδίο.
 • Σας προσφέρει τα εφόδια για να διεκδικήσετε θέσεις εργασίας μεγαλύτερης ευθύνης και για να εξελιχθείτε επαγγελματικά σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού ή σε εταιρείες συμβούλων.
 • Σας προσφέρει επικαιροποιημένες γνώσεις αναφορικά με τις πιο πρόσφατες τάσεις, ερευνητικά ευρήματα και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Σας προετοιμάζει για να εργαστείτε σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και για να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές πλαίσιο.
 • Σας παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης με συμφοιτητές, καθηγητές και επαγγελματίες του κλάδου.
 • Σας εφοδιάζει με πρακτικές γνώσεις που ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες προκλήσεις καθώς το πρόγραμμα ενσωματώνει σύγχρονες τάσεις του κλάδου, βέλτιστες πρακτικές και μελέτες περιπτώσεων.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη

Το Executive MBA προσφέρει πολλαπλά οφέλη που συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών:

 • Ενίσχυση Ηγετικών Δεξιοτήτων
 • Αυτοπεποίθηση στη Λήψη Αποφάσεων
 • Μεγάλη Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων
 • Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Σκέψης
 • Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα
 • Στρατηγική Σκέψη

Επίσης, ως απόφοιτος του προγράμματος Executive ΜΒΑ θα διαθέτετε όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα για να εξελιχθείτε ιεραρχικά στην επιχείρηση που ήδη εργάζεστε, ενώ θα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε, να οργανώσετε και να διοικήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Οι απόφοιτοί μας κατέχουν ανώτερες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες, εταιρίες συμβούλων, ιδρύματα ερευνών, μεγάλες επιχειρήσεις FMCG, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ και πολλοί διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις.

Το IST College, πιστό στη φιλοσοφία του, ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την επιχειρηματικότητα σε όλα του τα προγράμματα. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το μεγαλύτερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), προσφέροντας πολλές ευκαιρίες δικτύωσης στους φοιτητές και αποφοίτους μας καθώς και σύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ΜS in Human Resources Management θα:

 • Αποκτήσετε βαθιά και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αναπτύξετε σημαντικές δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, όπως η επικοινωνία, η ηγεσία, η διαχείριση της απόδοσης, η ανάλυση δεδομένων και η λήψη αποφάσεων.
 • Διαθέτετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αυξήσετε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές και μεθόδους.
 • Αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν στελέχη με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και γνώσης στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. • Διευρύνετε το δίκτυο των επαγγελματικών επαφών σας οικοδομώντας ισχυρούς δεσμούς εντός της HR κοινότητας.
 • Είστε σε θέση να εξελίξετε την επαγγελματική σας καριέρα αυξάνοντας τις ευκαιρίες για ανέλιξη στην ιεραρχία της επιχείρηση σε θέσεις όπως Διευθυντής ή Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η επένδυση των επιχειρήσεων /οργανισμών στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας. Η παρακολούθηση του προγράμματος MS in Human Resources Management μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη στην επιχείρηση καθώς οι άρτια καταρτισμένοι απόφοιτοι:

 • Αποκτούν εξειδίκευση και γνώσεις στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και συμβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων.
 • Συμβάλουν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση στρατηγικών που προωθούν την αποτελεσματική διαχείριση των εργαζομένων, τη διατήρηση του ταλέντου και την ανάπτυξη ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Αποκτούν εργαλεία και γνώσεις για να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις, όπως η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας, η κινητοποίηση και παρακίνηση των εργαζομένων, η προσαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων στον ανθρώπινο παράγοντα κ.α.
 • Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα
 • Η διδασκαλία βασίζεται στη διαδραστική προσέγγιση
 • Αξιοποιεί πραγματικές μελέτες περιπτώσεων
 • Εντοπίζει και αναλύει ανάγκες, βασισμένες στην εργασία των συμμετεχόντων
 • Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από ακαδημαϊκούς καθηγητές και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων με αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος
 • Δίνει έμφαση το στοιχείο της προσωπικής βελτίωσης και ανάπτυξης
 • Δίνει έμφαση στην πράξη χωρίς να παραβλέπει τη θεωρία
 • Ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης καθώς επιτρέπει στους φοιτητές να το παρακολουθούν, χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους
 • Προσφέρει ειδικά session και εκδηλώσεις με Guest Speakers με καταξιωμένα ανώτατα στελέχη

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΙST College προσφέρει στους αποφοίτους σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε διάφορους τομείς και ρόλους. Ορισμένες από τις πιθανές προοπτικές καριέρας περιλαμβάνουν:

 • HR Manager/Director
 • Recruitment Specialist/Manager
 • Training and Development Manager
 • Compensation and Benefits Specialist/Manager
 • Talent Management Specialist
 • HR Consultant
 • HR Business Partner

Μέσω της φοίτησης στο πρόγραμμα μπορείτε να αναπτύξετε ιδιαίτερα σημαντικές δεξιότητες όπως:

 

 • Ηγεσία και Καθοδήγηση
 • Eπικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Διαπραγματευτικές Ικανότητες
 • Αναλυτική & Κριτική Σκέψη
 • Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων & Λήψης Αποφάσεων
 • Ομαδική Συνεργασία

Περισσότερες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης μέσω σύγχρονης, ευέλικτης και δυναμικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την δια ζώσης εκπαίδευση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Ε–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικό σας χρόνο με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της εύχρηστης και σύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
 • Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Πτυχιούχους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανωτάτου επιπέδου (ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) ή αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού.
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν αποδεδειγμένη οκταετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία και θέση ευθύνης.

Διδακτικό Προσωπικό

Διαθέτει ένα άριστο και έμπειρο επιτελείο εκπαιδευτών που συνδυάζουν γνώση με πολυετή διδακτική και εργασιακή εμπειρία στον κλάδο παρέχοντας καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού σας ταξιδιού.

Για περισσότερα από 30 χρόνια το ΙST College παραμένει στο επίκεντρο παρακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της αγοράς σε θέματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των στελεχών και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το IST προσφέρει σε συνεργασία με το College De Paris ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, το οποίο απολαμβάνει ευρεία αναγνώριση από τις επιχειρήσεις για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και την πρακτική του εφαρμογή.

Με την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜS in Human Resources Management, οι φοιτητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Η πραγματική αξία του προγράμματος αναδεικνύεται μετά την ολοκλήρωσή του, καθώς η εξέλιξη της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων αποτελεί την καλύτερη αναγνώριση της επένδυσης που έχουν κάνει.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: