International Master of Business Administration

ΜΙΒΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

12 μήνες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αγγλικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Νοέμβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Part Time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «International Master of Business Administration (M.Sc IBA)» που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το ΕSDES Business School του Catholic University of Lyon, είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να σας προετοιμάσει για μια επιτυχημένη διεθνή καριέρα, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα μάθετε να σχεδιάζετε και να εκτελείτε στρατηγικές, καθώς και να εντοπίζετε, να αξιολογείτε και να επιλύετε προβλήματα, τόσο στην Ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά. Θα εστιάσετε στις αρχές και στη μεθοδολογία του σύγχρονου μάνατζμεντ μέσα σε ένα ποικιλόμορφο, διαπολιτισμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις φάσεις που εστιάζουν στα εξής:

– Φάση 1: Διεθνές Περιβάλλον και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Λήψη Αποφάσεων.

– Φάση 2: Ανάπτυξη Διοικητικών Δεξιοτήτων.

– Φάση 3: Δημιουργία Αξίας για την Επιχείρησή ή τον Οργανισμό, Εφαρμόζοντας τις Αρχές της Βιώσιμης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να σας προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου ως στελέχη επιχειρήσεων και ανώτερα διοικητικά στελέχη να έχετε τις ικανότητες για να λειτουργείτε άμεσα και αποτελεσματικά και να ξεχωρίζετε στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα στόχος του προγράμματος είναι να σας προσφέρει:

1.

Τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται, ώστε να είστε ικανοί να συνεισφέρετε αποτελεσματικά σε μια επιχείρηση ή οργανισμό με την ιδιότητα του ανώτερου διοικητικού στελέχους.

2.

Την ικανότητα κριτικής αντίληψης για το ρόλο του μάνατζερ σε ένα παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

3.

Την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη, μέσα από την συνεχή καλλιέργεια δεξιοτήτων.

4.

Την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης ορθών αποφάσεων, καθώς και την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με άτομα από διαφορετικές διαπολιτισμικές ομάδες

5.

Τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για τη δημιουργία αξίας για μια επιχείρηση ή οργανισμό αναλύοντας την ανάπτυξη και την εφαρμογή επιχειρηματικών στρατηγικών στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Γιατί να επιλέξετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «International Master of Business Administration (M.Sc IBA)» ;

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 • The Legal and Political Environment of International Business
 • Assessment and Management of Global Risks
 • Cross Cultural Management and Communication
 • Markets and Competitivity
 • Economics for Responsible Executives
 • International HR, Leadership and Management
 • Negotiations
 • Strategy for Developing a Sustainable Business & CSR
 • Developing and Management of International Projects
 • Ethical Issues and International Development
 • Research Methods for Business & Dissertation
 • Digitalization in an International Economy
 • Financial Corporate Analysis
 • Business Strategy Game
 • Supply Chain & Distribution Strategy

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «International Master of Business Administration (M.Sc IBA)» που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το ΕSDES Business School του Catholic University of Lyon σας προσφέρει όλες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντάς σας επίσης σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, σε τομείς όπως:

Επίσης, ως απόφοιτος του προγράμματος θα διαθέτετε όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα για να εξελιχθείτε ιεραρχικά στην επιχείρηση που ήδη εργάζεστε, ενώ θα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε, να οργανώσετε και να διοικήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Οι απόφοιτοί μας κατέχουν ανώτερες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες, εταιρίες συμβούλων, ιδρύματα ερευνών, μεγάλες επιχειρήσεις FMCG, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ και πολλοί διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις.

Το IST College, πιστό στη φιλοσοφία του, ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την επιχειρηματικότητα σε όλα του τα προγράμματα. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το μεγαλύτερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), προσφέροντας πολλές ευκαιρίες δικτύωσης στους φοιτητές και αποφοίτους μας καθώς και σύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης μέσω σύγχρονης, ευέλικτης και δυναμικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την δια ζώσης εκπαίδευση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
Online συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Ε–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικό σας χρόνο με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της εύχρηστης και σύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια κ.λ.π.) από Ιδρύματα Εσωτερικού ή/και του Εξωτερικού.  
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο αλλά διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, μετά από συνέντευξη
 • Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικών IELTS, ή άλλο αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST
 • Κάρτα που εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα, με κολλέγιο, καταστήματα διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας