Διάρκεια Σπουδών

12 μήνες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Full-time

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Hybrid

Έναρξη Προγράμματος

Νοέμβριος 2024

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

UCLY

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «International Master of Business Administration» που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το ΕSDES Business School του Catholic University of Lyon, είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να σας προετοιμάσει για μια επιτυχημένη διεθνή καριέρα, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα μάθετε να σχεδιάζετε και να εκτελείτε στρατηγικές, καθώς και να εντοπίζετε, να αξιολογείτε και να επιλύετε προβλήματα, τόσο στην Ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά. Θα εστιάσετε στις αρχές και στη μεθοδολογία του σύγχρονου μάνατζμεντ μέσα σε ένα ποικιλόμορφο, διαπολιτισμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις φάσεις που εστιάζουν στα εξής:

 • Φάση 1: Διεθνές Περιβάλλον και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Λήψη Αποφάσεων.
 • Φάση 2: Ανάπτυξη Διοικητικών Δεξιοτήτων.
 • Φάση 3: Δημιουργία Αξίας για την Επιχείρησή ή τον Οργανισμό, Εφαρμόζοντας τις Αρχές της Βιώσιμης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να σας προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου ως στελέχη επιχειρήσεων και ανώτερα διοικητικά στελέχη να έχετε τις ικανότητες για να λειτουργείτε άμεσα και αποτελεσματικά και να ξεχωρίζετε στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα στόχος του προγράμματος είναι να σας προσφέρει:

 • Γιατί καλύπτει σε βάθος όλες τις κύριες λειτουργίες μιας σύγχρονης διεθνούς επιχείρησης, όπως: Μarketing, Human Resources Management, Οperation Management, Finance & Economics, Business Strategy, παρέχοντας στους φοιτητές σφαιρική γνώση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
 • Γιατί ενισχύει την ικανότητα ανάλυσης πολύπλοκων καταστάσεων και λήψης στρατηγικών αποφάσεων με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση καθώς και την ανάληψη πρόσθετων ευθυνών.
 • Γιατί θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Γιατί παρέχει γνώσεις στο διεθνές μάρκετινγκ και τη διαπολιτισμική διαχείριση που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων και αντικειμένων.
 • Γιατί η απόκτηση του MIB του ESDES Business School αποτελεί ένα περιζήτητο ακαδημαϊκό προσόν που θα ενισχύσει το επαγγελματικό σας προφίλ και τις προοπτικές σταδιοδρομίας σας σε διευθυντικούς ρόλους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και αντικειμένων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Περισσότερες Πληροφορίες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «International Master of Business Administration» που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το ΕSDES Business School του Catholic University of Lyon σας προσφέρει όλες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντάς σας επίσης σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, σε τομείς όπως:

 

 • Business Developer
 • Market Leader
 • Marketing Officer
 • Management Controller
 • Administrative Service Manager
 • Chief Executive Officer
 • Consultant for an International Organization
 • Export and Import Management
 • Export Coordinator
 • International Finance
 • International Marketing
 • International Logistics

Επίσης, ως απόφοιτος του προγράμματος θα διαθέτετε όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα για να εξελιχθείτε ιεραρχικά στην επιχείρηση που ήδη εργάζεστε, ενώ θα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε, να οργανώσετε και να διοικήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Οι απόφοιτοί μας κατέχουν ανώτερες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες, εταιρίες συμβούλων, ιδρύματα ερευνών, μεγάλες επιχειρήσεις FMCG, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ και πολλοί διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις.

Το IST College, πιστό στη φιλοσοφία του, ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την επιχειρηματικότητα σε όλα του τα προγράμματα. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το μεγαλύτερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), προσφέροντας πολλές ευκαιρίες δικτύωσης στους φοιτητές και αποφοίτους μας καθώς και σύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης μέσω σύγχρονης, ευέλικτης και δυναμικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την δια ζώσης εκπαίδευση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με:

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια κ.λ.π.) από Ιδρύματα Εσωτερικού ή/και του Εξωτερικού.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο αλλά διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, μετά από συνέντευξη
 • Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικών IELTS, ή άλλο αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο admissions@ist.edu.gr, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST
 • Κάρτα που εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα, με κολλέγιο, καταστήματα διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: