Διάρκεια Σπουδών

1 έτος

Μέθοδος Παρακολούθησης

Full-time

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Hybrid

Έναρξη Προγράμματος

Οκτώβριος 2024

Τοποθεσία

Online, εξ αποστάσεως

Περιγραφή

Το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε ως μία γέφυρα μεταξύ των προπτυχιακών σπουδών και της διδακτορικής έρευνας στη Γνωστική Νευροεπιστήμη, την Πειραματική Ψυχολογία και τις μεθόδους Νευροαπεικόνισης.

Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα μάθετε να σχεδιάζετε, να αναλύετε και να αξιολογείτε νευροαπεικονιστικά πειράματα, τα οποία συμβάλλουν στην κατανόηση των μηχανισμών του εγκεφάλου που στηρίζουν πτυχές της νόησης και της συμπεριφοράς όπως η μνήμη, η προσοχή, η αναγνώριση αντικειμένων, η εγκεφαλική νευροεκφύλιση και η κάκωση. Θα λάβετε μία εις βάθος εκπαίδευση αναφορικά με την έρευνα στη Γνωστική Νευροεπιστήμη, με την εισαγωγή σας στις αρχές Νευροαπεικόνισης και με την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στη Δομική και Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (structural και functional Magnetic Resonance Imaging – sMRI and fMRI), στο Hλεκτροεγκεφαλογράφημα (electroencephalography-EEG) και το Διακρανιακό Ηλεκτρικό Ερεθισμό (transcranial Direct Current Stimulation – tDCS).

To πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Swansea University, το οποίο κατέχει την 20η θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο στην έρευνα σύμφωνα με τους The Times και Sunday Times Good University Guide 2022.

Στόχος του προγράμματος

  • Θα λάβετε ολοκληρωμένη και εις βάθος κατανόηση της Γνωστικής Νευροεπιστήμης, που καθοδηγείται από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, εξειδικευμένους στους τομείς της έρευνάς και της κλινικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της Κλινικής Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας Υγείας, της Νευροψυχολογίας, της Νευροεπιστήμης, των εγκεφαλικών βλαβών, του ύπνου, και της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας.
  • Θα αποκτήσετε γνώσεις για τις σύγχρονες ερευνητικές πρακτικές και ευρήματα, αλλά και τις θεωρητικές εξελίξεις του κλάδου της Νευροεπιστήμης, ενώ η μεγάλη γκάμα ενοτήτων θα συμβάλει στην προσαρμογή των σπουδών σας στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τους στόχους σας για περαιτέρω έρευνα και μελέτη.
  • Θα διαμορφώσετε την ακαδημαϊκή σας βάση για μελλοντικές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είστε σε θέση να υποβάλετε αίτηση σε οποιοδήποτε διδακτορικό πρόγραμμα σχετικό με τη Γνωστική Νευροεπιστήμη.
  • Θα έχετε μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες του κλάδου και αποφοίτους.
  • Θα λάβετε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, ενώ παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, πιστοποιημένων σεμιναρίων και εργαστηρίων, χτίζοντας έτσι ένα δυνατό βιογραφικό και αποκτώντας χρήσιμες πρακτικές και ερευνητικές δεξιότητες.

Δομή & Σχεδιασμός Προγράμματος

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: