Συχνές Ερωτήσεις

 • Οι σπουδές πιο εύκολες από ποτέ με την υποστήριξη δυναμικής πλατφόρμας εκπαίδευσης, βιντεοσκοπήσεις μαθημάτων και δυνατότητα on demand παρακολούθησης!
 • Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου με βιωματική μάθηση και εργαστήρια σε όλα τα μαθήματα.
 • Συνεχής αξιολόγηση από τους φοιτητές των επιμέρους μαθημάτων, καθηγητών και υποδομών της σχολής.
 • Θεσμός Eπιβλέποντος Aκαδημαϊκού Kαθηγητή για κάθε φοιτητή (Personal Tutor
 • Δυνατότητα εύρεσης εργασίας μέσω του J.O.P αλλά και της πρακτικής άσκησης.
 • Διεθνή προσανατολισμό και δικτύωση με προγράμματα ανταλλαγών σε συνεργασία με πρωτοπόρα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
 • Καθηγητές με διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική δραστηριότητα και διακρίσεις.
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με πολλές περιπτώσεις αποφοίτων που με το κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών, απέκτησαν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, συνέλαβαν την ιδέα και με τη σωστή καθοδήγηση και ενθάρρυνση από καθηγητές μέντορες, σχεδίασαν και πέτυχαν να δημιουργήσουν παγκόσμιες επιχειρήσεις, όπως η taxibeat, η simple app και πολλές άλλες!
 • Οι σπουδές στο IST College οργανώνονται σε ακαδημαϊκά έτη, με το κάθε έτος να χωρίζεται σε δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα (Οκτώβριος – Ιανουάριος, Φεβρουάριος – Ιούνιος). Τα προπτυχιακά προγράμματα διαρκούν 3 ακαδημαϊκά έτη, ενώ τα μεταπτυχιακά προσφέρονται είτε full time είτε part time. Το κάθε διδακτικό έτος περιλαμβάνει δύο κανονικές εξεταστικές περιόδους (Φεβρουάριο & Μάιο/Ιούνιο) καθώς και μία επαναληπτική εξεταστική περίοδο.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει Απολυτήριο Λυκείου (Γενικό ή ΕΠΑ.Λ ) και δεν χρειάζεται να έχει συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ωστόσο, δεν απαιτείται κάποια συγκεκριμένη βαθμολογία για την εγγραφή σας στα προπτυχιακά προγράμματα του IST College.
 • Στα προπτυχιακά προγράμματα Διοίκησης, Λογιστικής, Τουρισμού και Πληροφορικής τα πρώτα 3 εξάμηνα διδάσκονται στα Ελληνικά, ενώ τα τελευταία 3 εξάμηνα στα Αγγλικά. Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα που επιλέγουν ανεξάρτητα απ’ το επίπεδο Αγγλικών που έχουν. Συμμετέχουν σε ένα διαγνωστικό τεστ Αγγλικών για να προσδιοριστεί ακριβώς το επίπεδό τους, έτσι ώστε αυτό να βελτιωθεί στα επόμενα 3 εξάμηνα με την παρακολούθηση ενισχυτικών μαθημάτων (4-6 ώρες εβδομαδιαίως) χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε διαγνωστικό τεστ και όσοι βρίσκονται σε επίπεδο κάτω του C1 (Advanced) παρακολουθούν ενισχυτικά μαθήματα Αγγλικών παράλληλα με το ακαδημαϊκό τους πρόγραμμα, όπου απαιτείται.
 • Το IST College δίνει αναβολή στράτευσης. Την ακριβή σχετική διαδικασία μπορείτε να τη συζητήσετε από κοντά με το αρμόδιο στέλεχος στη Λ.Συγγρού 68, Αθήνα 117 42, είτε τηλέφωνο.
 • To IST College κρατά σταθερά τα δίδακτρα σε κάθε επίπεδο σπουδών, εφόσον ο φοιτητής κάνει την ανανέωση της εγγραφής του μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους.
 • Εγγράφεστε και παρακολουθείτε τα μαθήματα από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο
 • Συμμετέχετε στις εξετάσεις Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου
 • Οι εργασίες σας εποπτεύονται προσωπικά από μέλη του διδακτικού προσωπικού
 • Συμμετέχετε στις δραστηριότητες της Εβδομάδας Εισαγωγής
 • Χρησιμοποιείτε τη Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
 • Έχετε πρόσβαση στα εργαστήρια υπολογιστών κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
 • Μπορείτε να συμμετέχετε στις παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το IST College
 • Σας εκδίδονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών, οι βεβαιώσεις και ο τίτλος σπουδών σας
 • Σας εκδίδονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών, οι βεβαιώσεις και ο τίτλος σπουδών σας
 • Συμμετέχετε σε σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από το IST College
 • Συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (J.O.P)
 • Η εξόφληση των διδάκτρων γίνεται είτε εφάπαξ με χορηγούμενη έκπτωση είτε σε μηνιαίες δόσεις.
 • Το IST College έχει αναπτύξει, από την αρχή της λειτουργίας του, ένα πρόγραμμα υποτροφιών και βραβείων, επιθυμώντας να στηρίξει τους φοιτητές που ξεχωρίζουν με τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Ταυτόχρονα, όμως, επιθυμεί να διευκολύνει τους νέους στη δύσκολη για πολλούς οικονομική συγκυρία να έχουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, έχοντας θεσπίσει μία σειρά υποτροφιών και εκπτώσεων για νέους που δεν είναι φοιτητές του IST College. Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες καλύπτουν τα δίδακτρα του IST College. Δεν καλύπτουν τα δίδακτρα του συνεργαζόμενου με το IST College Πανεπιστημίου. Για αναλυτικές πληροφορίες για τις υποτροφίες και τις εκπτώσεις πατήστε εδώ. (σύνδεση με την κατηγορία υποτροφίες).
 • Το IST College έχει λάβει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας βάσει του Νόμου 3696/2008 και όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3848/2010. Η Άδεια Λειτουργίας του IST College ανανεώθηκε στις 5 Αυγούστου 2013 (108250/ΙΑ, ΦΕΚ 1986 Β’). Επίσης, στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας, το IST έχει λάβει άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ‘Ι.Ι.Ε.Κ. IST’ (110761/ΙΑ΄/09-08-2013, ΦΕΚ 2038, Β) καθώς και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΙΙ (Κωδικός Αδείας 2000026).
 • Τα πτυχία που χορηγούν τα Κολλέγια δικαιούνται αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του Ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης. Το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση είναι το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας). Ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων του IST College έχει ακολουθήσει τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών τους και ο ΑΤΕΕΝ έχει εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις, χορηγώντας τους επαγγελματική ισοδυναμία.
 • Οι απόφοιτοι του IST College, ως κάτοχοι πτυχίων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, μπορούν να συνεχίσουν, εφόσον το επιθυμούν, τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Επίσης, στα περισσότερα προγράμματα είναι δυνατή η συνέχιση των σπουδών τους σε οποιοδήποτε στάδιο στο αντίστοιχο πρόγραμμα που προσφέρει το συνεργαζόμενο με το IST College Πανεπιστήμιο, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και τη διαθεσιμότητα του Πανεπιστημίου.
 • Ως φοιτητές του IST College έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε αθλητικές ομάδες, όπως αυτές του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ που παίρνουν μέρος κάθε χρόνο στα αντίστοιχα διακολλεγιακά τουρνουά με σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις. Παράλληλα και σύμφωνα πάντοτε με τη ζήτηση, λειτουργούν ομάδες Ορειβασίας, Ιστιοπλοΐας και Χειμερινού Σκι. Ως φοιτητές ή απόφοιτοι του IST College έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε ομάδες δραστηριοτήτων ανάλογα με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα (διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκδρομών, φιλανθρωπικών εράνων, κλπ) καθώς και σε όλες τις διαλέξεις που διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
 • Το IST College δέχεται φοιτητές Πανεπιστημιακών Σχολών του Εξωτερικού, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολεγίων καθώς και αποφοίτους ΙΕΚ. Οι υποψήφιοι, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σε συνέχεια αξιολόγησης από το ξένο πανεπιστήμιο (διαδικασία mapping), εισάγονται στο αντίστοιχο έτος – εξάμηνο και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο IST College, χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσουν από την αρχή.
 • Το IST College προσφέρει τη δυνατότητα ευέλικτης παρακολούθησης όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του, με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Blended Learning). Μέσω της σύγχρονης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης του IST College, τα μαθήματα προσφέρονται online με real time παρακολούθηση μέσα από την τάξη (σύγχρονη εκπαίδευση), αλλά και βιντεοσκοπημένα (ασύγχρονη εκπαίδευση), με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα της παρακολούθησης του μαθήματος όσες φορές χρειαστεί, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ακόμη τα e-books, οι σημειώσεις και όλο το εκπαιδευτικό υλικό διατίθενται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τον τρόπο παρακολούθησης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους καθηγητές για ερωτήματα, απορίες και διευκρινίσεις που μπορεί να χρειαστείς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέσω της online πλατφόρμας εκπαίδευσης. Τι είναι το Blended Learning; Είναι η εξέλιξη της εκπαίδευσης διεθνώς, που συνδυάζει δύο τρόπους παρακολούθησης, την παρουσία στην τάξη με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η μεικτή εκπαίδευση, Blended Learning, είναι ιδανική για όσους δεν μπορούν, να παρακολουθήσουν σπουδές πλήρους φοίτησης με φυσική παρουσία στην τάξη. Έτσι, περιέχει το στοιχείο της παραδοσιακής διδασκαλίας και την εμπειρία της τάξης για συγκεκριμένες περιόδους σε κάθε εξάμηνο αλλά ταυτόχρονα παρέχει και την ευελιξία της online και on demand εκπαίδευσης, όπου και όποτε ταιριάζει σε εσένα και το πρόγραμμά σου με μαθήματα εξ’ αποστάσεως. Αυτός ο νέος τρόπος εκπαίδευσης λειτουργεί με επίκεντρο τον φοιτητή, προσφέροντας σωστά δομημένα καθώς και υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκά προγράμματα.
 • Το IST, ως πιστοποιημένο Κ.Β.Δ.Μ, ροσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από σεμινάρια και εκπαιδεύσεις για όσους επιθυμούν να εξελιχθούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους παράλληλα με τις σπουδές ή την εργασία τους. Για να δείτε αναλυτικά τα διαθέσιμα σεμινάρια πατήστε εδώ.
 • To IST College συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων του μέσω του Προγράμματος Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (J.O.P) παρέχοντας πλήθος διαλέξεων και ημερίδων όπως το Career Day, Business Voice κτλ και εξειδικευμένα σεμινάρια όπως το Career Planning (link στο σεμινάριο), τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση του βιογραφικού και των δεξιοτήτων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Παράλληλα μέσω των επαφών και το μεγάλο δίκτυο αποφοίτων του κολλεγίου δίνεται η δυνατότητα της προώθησης βιογραφικού σημειώματος.