Διάρκεια Σπουδών

80 ώρες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Online & On demand

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Hybrid

Έναρξη Προγράμματος

Νοέμβριος 2024

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Executive Diploma in Hospitality and F & B Management είναι σχεδιασμένο για να σας προετοιμάσει για μια επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επισιτιστικών Μονάδων, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα θεμάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση και λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, των επισιτιστικών μονάδων, καθώς και την εφαρμογή της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (TQM). Στο πλαίσιο αυτό, θα αποκτήσετε τις αναγκαίες και πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που αυτοί οι κρίσιμοι τομείς συνδέονται μεταξύ τους και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της άριστης λειτουργικότητας και στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας στον ξενοδοχειακό κλάδο. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Innjobs, τη μεγαλύτερη πανελλαδική, διαδικτυακή πλατφόρμα ευρέσεως εργασίας στον τουρισμό, που συνδέει άμεσα και αποτελεσματικά, εργοδότες και υποψήφιους εργαζόμενους, από τους κλάδους του τουρισμού και του επισιτισμού, όπως ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και μαζική εστίαση.

Στόχοι του προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος Εxecutive Diploma in Hospitality and F&B Management, είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση της συνολικής διαχείρισης και λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων, καλύπτοντας διάφορους τομείς που αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ποιότητα και την κερδοφορία.

Οφέλη Παρακολούθησης

• Ανάπτυξη καίριων γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση ξενοδοχείων και εστιατορίων.

• Ενημέρωση για τις τελευταίες τάσεις και τις καλύτερες πρακτικές (Βest Practices) στον τομέα του Hotel Management & F&B Management.

• Εφαρμογή στρατηγικών για την αποτελεσματική και κερδοφόρα λειτουργία ξενοδοχείου και εστιατορίου.

• Γνώση τεχνικών για αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους στις λειτουργίες ξενοδοχείου και εστιατορίου

• Γνώση της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (TQM) και τον τρόπο εφαρμογής της στην διαχείριση των δωματίων ενός ξενοδοχείου αλλά και των τμημάτων F&B

• Απόκτηση δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό μενού και την οργάνωση των εστιατορίων / κουζίνας

• Κατανόηση του τμήματος HR και ανάλυση των αναγκών των τμημάτων ενός ξενοδοχείου

• Ανάλυση μελετών περιπτώσεων από διάφορα ξενοδοχεία και επιτυχημένους οργανισμούς στον κλάδο, παρέχοντας την

πραγματική διάσταση της εφαρμογής των παραπάνω εννοιών

• Εύρεση εργασίας μέσω της Innjobs: Η Innjobs, ως γραφείο ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλει στην εύρεση εργασίας για τους συμμετέχοντες του προγράμματος.

Αναπτύξτε μέσα από το πρόγραμμα τα χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε στον Κλάδο:

• Γνώση και εξειδίκευση

• Ηγετικά προσόντα και διοικητικές δεξιότητες

• Επικοινωνία και συνεργασία

• Αυτοπεποίθηση στη λήψη αποφάσεων

• Κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Απευθύνεται

• Ιδιοκτήτες / Managers μικρών ξενοδοχειακών μονάδων που χρειάζονται τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να βελτιώσουν τη λειτουργία και την απόδοση των επιχειρήσεών τους.

• Hotel Managers που έχουν ήδη αναλάβει υψηλόβαθμες θέσεις διοίκησης σε ξενοδοχειακές μονάδες και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για την αντιμετώπιση προκλήσεων και ανάπτυξης.

• Managers τμημάτων ξενοδοχείου που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις διοικητικές και λειτουργικές προκλήσεις.

• F&B /Operation Managers που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο υπόβαθρο στη διαχείριση του F&B.

• Σπουδαστές και απόφοιτους σχολών τουρισμού που αναζητούν μια προηγμένη εκπαίδευση που θα τους δώσει το προβάδισμα για επιτυχία στην καριέρα τους στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

• Εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού που ενδιαφέρονται να εξελίξουν την καριέρα τους.

• Ατομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους στον κλάδο της φιλοξενίας, είτε ως μέλη του προσωπικού ξενοδοχείων και εστιατορίων, είτε σε θέσεις διοίκησης και λειτουργίας.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 • Στρατηγικός προσανατολισμός του ξενοδοχείου και των μονάδων φιλοξενίας
 • Ανάλυση αγοράς και ανταγωνιστών
 • Εκπόνηση μελετών για την αποτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη των επιχειρηματικών στρατηγικών του ξενοδοχείου
 • Τακτικές τιμολόγησης και πολιτικές πωλήσεων
 • Revenue management και διαχείριση των τιμών
 • Εφαρμογή στρατηγικών πωλήσεων για μέγιστη απόδοση
 • Οργανωτική δομή και λειτουργία των διαφόρων τμημάτων του ξενοδοχείου (Εστιατόριο / Κουζίνα / Αποθήκη / τμήμα Παραλαβών)
 • Διαχείριση των πόρων και καθορισμός ρόλων και καθηκόντων
 • Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των τμημάτων
 • Total quality management
 • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και ποτών (HACCP ISO)
 • Ορισμός του κόστους και τρόποι ελέγχου τους
 • Σχεδιασμός του μενού και την αξιολόγηση της απόδοσης
 • Επιλογή προμηθευτών και διαχείριση αποθεμάτων
 • Προσλήψεις και επιλογή προσωπικού
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη των υπαλλήλων
 • Αξιολόγηση
 • Διαχείριση εργασιακών σχέσεων και αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Διαχείριση των κρατήσεων και της κεντρικής κράτησης
 • Ανάλυση ξενοδοχειακού προγράμματος
 • Τεχνικές υποδοχής πελατών και check-in/check-out διαδικασίες
 • Εξυπηρέτηση πελατών και επίλυση προβλημάτων
 • Ανάλυση αγοράς και κατανόηση των αναγκών των πελατών
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικών μάρκετινγκ
 • Διαχείριση της επικοινωνίας και προώθηση του ξενοδοχείου / Brand name

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με:

Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).

E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Key Highlights

• Eυέλικτος τρόπος παρακολούθησης

• Πρόσβαση στη δυναμική εκπαιδευτική πλατφόρμα του IST

• Guest Lectures με industry experts

• Διδασκαλία βασισμένη στη διαδραστική προσέγγιση

• Εντοπισμός και ανάλυση αναγκών, βασισμένες στην εργασία σας

• Διεξαγωγή στην ελληνική γλώσσα

• Αξιοποίηση πραγματικών μελετών περιπτώσεων

Πιστοποίηση ACTA

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του, τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advanced από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: