Διάρκεια Σπουδών

20 ώρες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Αθήνα, Ελλάδα

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Hybrid

Έναρξη Προγράμματος

8 Δεκεμβρίου 2023

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή

Ενισχύστε τις δεξιότητες που αποτελούν τα κλειδιά για την επιτυχία, στην επαγγελματική και στην προσωπική σας ζωή. Εξασκηθείτε διαδραστικά στην αποτελεσματική διαπραγμάτευση, αναπτύσσοντας πειστικά επιχειρήματα και ασκώντας επιρροή ώστε να επιτυγχάνετε αμοιβαίες νίκες (Win Win Situations)

Στο σεμινάριο Διαπραγματεύσεις με Επιρροή, θα μάθετε πως θα επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα μέσα από μια ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση της διαπραγμάτευσης – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαπραγμάτευση.

Πέρα από την εκμάθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση, θα εξασκηθείτε στην εφαρμογή αυτών μέσα από Case studies και ασκήσεις σε όλα τα στάδια.

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της προετοιμασίας και της χρήσης αποτελεσματικών τεχνικών επικοινωνίας.
 • Nα βελτιώσουν την ικανότητά τους να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά και να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα για τους ίδιους και τους οργανισμούς τους.
 • Να ενισχύσουν τις επικοινωνιακέ τους δεξιότητες καθώς η διαπραγμάτευση απαιτεί αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας.
 • Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησης τους,  ως προς την ικανότητά  να διαπραγματεύονται με επιτυχία, μέσω της εξάσκησης σε σενάρια  διαπραγματεύσεων.
 • Να εφαρμόσουν διάφορες στρατηγικές και τακτικές διαπραγμάτευσης.

Οφέλη Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε:

 •  Να  αναγνωρίζετε και να εφαρμόζετε τον τύπο της διαπραγμάτευσης και την κατάλληλη στρατηγική που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση.
 • Nα ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας καθώς θα γνωρίζετε εργαλεία και τεχνικές που είναι απαραίτητες  για να διαπραγματευτείτε  αποτελεσματικά.
 • Να κλείνετε αμοιβαίες επωφελής συμφωνίες καθώς και να αντιμετωπίζετε τις  διαφορές  και τα αδιέξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.
 • Να πετυχαίνετε τους στόχους σας ενώ και παράλληλα να οικοδομείτε θετικές σχέσεις με τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που εμπλέκονται σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης
 • Σε στελέχη και Υπεύθυνους Εμπορικών Τμημάτων, Αγορών και Προμηθειών, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εξαγωγών.
 • Σε νομικούς και οικονομικούς συμβούλους
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους

Εισηγητές

Η Μαρία Μεταξογένη έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Strategic Human Resources από το Alba Graduate Business School. Την τελευταία 20ετία έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος πωλήσεων σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όπως η Hewlett-Packard, η Microsoft και η Xerox. Σήμερα εργάζεται ως Sales & Marketing Director στη DHL Global Forwarding. Παράλληλα, την τελευταία δεκαετία έχει εργαστεί ως εισηγήτρια στην OTE Academy, την Xyn και την ΕΕΔΕ σε θεματικά αντικείμενα που αφορούν την Οργάνωση Ομάδων Πωλήσεων, την Άριστη Εμπειρία Πελάτη και το Marketing.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 • Η Τέχνη της Διαπραγμάτευσης
 • Κατανοώντας την πλευρά του συνομιλητή
 • Τα στάδια της Διαπραγμάτευσης
 • Η σημασία της προετοιμασίας
 • Διαμορφώνοντας το πλάνο μας
 • Χτίζοντας τη βάση της διαπραγμάτευσης
 • Μπαίνοντας στη συζήτηση
 • Η άμιλλα στο στίβο της διαπραγμάτευσης
 • Κλείνοντας και πετυχαίνοντας το στόχο μας
 • Aσκήσεις και σενάρια σε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης
 • Case Studies με παρουσιάσεις ομάδων

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με:

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: