Διάρκεια Σπουδών

20 ώρες

Μέθοδος Παρακολούθησης

Online & On demand

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά

Τρόπος Παρακολούθησης

Remote

Έναρξη Προγράμματος

Μάιος 2023

Τοποθεσία

Αθήνα, Ελλάδα

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα σας βοηθήσει να εκπαιδευτείτε στον στρατηγικό σχεδιασμό και ανάλυση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου Human Resources Management θα διδαχθείτε τρόπους προσέλκυσης και επιλογής του κατάλληλου προσωπικού και ενσωμάτωσή του στην κουλτούρα του οργανισμού με την κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και η εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες πρακτικές ώστε να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό τους.

Οφέλη Παρακολούθησης

 • Nα επεκτείνετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού
 • Να αναπτύξετε και να διαχειρίζεστε την απόδοση των εργαζομένων
 • Να δημιουργείτε στρατηγικές μάθησης και ανάπτυξης και να αξιολογείτε την αποτελεσματικότητα τους
 • Να διαχειρίζεστε τις διαδικασίες πρόσληψης, επιλογής και εισαγωγής
 • Να αναπτύξετε τεχνικές και μεθόδους εφαρμογής συστημάτων παρακίνησης και αμοιβών
 • Nα αναπτύξτε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να προσδιορίσετε και να εφαρμόσετε μετρήσεις ανθρώπινου δυναμικού που βοηθούν τον οργανισμό σας να επιτύχει τους στόχους του
 • Nα αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το χώρο εργασίας
 • Να παρακινείτε και να διαχειρίζεστε σχέσεις με αυτοπεποίθηση

Δομή Προγράμματος

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευθούν στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για επαγγελματική εξέλιξη. Τέλος, μπορούν να το παρακολουθήσουν υπεύθυνοι ομάδων οι οποίοι θα ήθελαν να ενημερωθούν για τους σύγχρονους τρόπους σχεδιασμού αναγκών, επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού της επιχείρησής τους.

Εισηγητές

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελετών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, μέλος της επιτροπής “Μια νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ” του Υπουργείου Παιδείας, τ. στέλεχος του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ευβοίας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, επικεφαλής ενεργειών Marketing του ομίλου ΚΩΣΤΕΑ, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το 2003 σε ενότητες που αφορούν διαχείριση, επικοινωνία, διοίκηση ανθρ. δυναμικού, διαπραγματεύσεις, κτλ.

Επικεφαλής ομάδων έργου σε διακρατικές δράσεις ERASMUS+, JUST τα τελευταία 7 έτη. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου εκπαίδευσης από βρετανικό πανεπιστήμιο. (UEL)

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με:

 • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας – Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
 • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων (σύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • E–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας του IST College (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).
 • Blended Learning: Δημιουργείστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: