• Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας (Master Franchise Agreement) με το Βρετανικό κρατικό Πανεπιστήμιο του Hertfordshire (UH)
  • Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας με το Florida Atlantic University (Η.Π.Α.)