• Το IST College γίνεται μέλος του AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business). Το AACSB είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερα από 1400 εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και οργανισμούς αφοσιωμένους και με δέσμευση στην αναβάθμιση της διαχείρισης της εκπαίδευσης, παγκοσμίως.
  • Συμφωνία Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ του IST College και του Hamburg School of Business Administration (HSBA) της Γερμανίας, με επίκεντρο, κυρίως αλλά όχι περιοριστικά, τον τομέα των Ναυτιλιακών σπουδών.
  • Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας (Franchise Agreement) υπογράφεται μεταξύ του IST College και του University of South Wales για τα μεταπτυχιακά πρόγραμματα “MSc Computing and Information Systems” and “MSc Computer Security”.
  • Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας (Franchise Agreement) υπογράφεται μεταξύ του IST College και του Anglia Ruskin University για τα προπτυχιακά προγράμματα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής “BSc (Hons) Adult Nursing” and “BSc (Hons) Midwifery”, αντιστοίχως.