• Συνεργασία με το California Metropolitan University (U.S.A.)
  • Συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης «Συμβουλευτική στην Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας με το Αξιολογικό Πρότυπο».
  • Στρατηγική συνεργασία με το Skillbox.gr προσφέροντας σεμινάρια με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (online και on-demand παρακολούθηση).