«Έχοντας ολοκληρώσει το δεύτερο έτος φοίτησης μου στο προπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας του IST College δεν θα μπορούσα να ήμουν περισσότερο ικανοποιημένος με την μέχρι στιγμής εμπειρία μου. Ο ευέλικτος τρόπος παρακολούθησης, η καθοδήγηση και η επικοινωνία με τους καθηγητές και η πληθώρα επιπρόσθετων πόρων και δραστηριοτήτων που παρέχονται είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που διαφοροποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια των σπουδών μου, έχω δεί τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές μου ικανότητες να διαμορφώνονται και να εξελίσσονται, ενώ τα διαπροσωπικά μου skills και κίνητρα συνεχώς αναπτύσσονται με τρόπο τέτοιο που μπορεί να εφαρμοστεί ήδη στην προσωπική και επαγγελματική μου καθημερινότητα. Τα παραπάνω οφείλονται στο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ξεφεύγει από τα θεωρητικά πλαίσια της επιστήμης της Ψυχολογίας και στοχεύει να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες ικανότητες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.»