«Οι απόφοιτοι του IST έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των επιχειρήσεων και της αγοράς. ‘Εχουν ξεχωρίσει γιατί διαθέτουν επαρκείς θεωρητικές γνώσεις και μεγάλες ικανότητες προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.»