Το IST College, διοργάνωσε με ιδιαίτερη χαρά σεμινάριο για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Λιβύης, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και είχε διάρκεια 3 ημερών διδασκαλίας ανά ομάδα. Οι δύο ομάδες πρόκειται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο τις εξής ημερομηνίες:
1η ομάδα: 5, 6, 7 Φεβρουαρίου
2η ομάδα: 14,15,16 Φεβρουαρίου

Περιγραφή της Libyan Civil Aviation Authority:

Η Libyan Civil Aviation Authority είναι αρμόδια για την επίβλεψη και την υλοποίηση των πολιτικών που καθορίζονται στη Συνθήκη του Σικάγο του 1944. Με την ένταξη του κράτους της Λιβύης στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) το 1953, η αρχή διασφαλίζει απόλυτη κυριαρχία στον εναέριο χώρο της. Ως επικεφαλής με ευρεία εξουσία, διαχειρίζεται τις αεροπορικές εγκαταστάσεις, εποπτεύει τις αεροπορικές εταιρείες και επιβάλλει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις διεθνείς προδιαγραφές. Επιπλέον, χειρίζεται θέματα όπως ο έλεγχος αεροσκαφών, η έκδοση άδειας πτήσης, η έρευνα αεροπορικών δυστυχημάτων και η χορήγηση αδειών για την κατασκευή αεροδρομίων.

Θέματα που αναπτύχθηκαν:
 • Βασικές αρχές διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας
  Ασφάλεια και προστασία της αεροπορίας
 • Ψηφιακές τεχνολογίες στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας
 • Διαχείριση και βελτιστοποίηση του εναέριου χώρου
 • Ανθρώπινοι παράγοντες στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας
 • Ρυθμιστικές και νομικές πτυχές της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
 • Προηγμένη προσομοίωση και μοντελοποίηση στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας
 • Βιώσιμη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας
 • Αναδυόμενες τάσεις στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας
 • Έργο στο σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας