Το VSPA είναι ο φοιτητικός σύλλογος Ψυχολογίας στο Άμστερνταμ. Κάθε χρόνο, ο σύλλογος διοργανώνει μία εκπαιδευτική εκδρομή για προπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την επίσκεψη σε τμήματα Ψυχολογίας σε μεγάλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Σκοπός των εκπαιδευτικών αυτών ταξιδιών είναι να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον για την επιστήμη της Ψυχολογίας και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών. Φέτος, η Αθήνα επιλέχθηκε ως προορισμός και οι υπεύθυνοι του συλλόγου έπειτα από έρευνα, διάλεξαν το IST, επικοινώνησαν με την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη της Ψυχολογίας του Κολλεγίου και ζήτησαν να οργανώσουμε μία διάλεξη στο αντικείμενο. Το ISΤ, με πολλή χαρά αποδέχτηκε την πρόταση του Ολλανδικού συλλόγου Ψυχολογίας και οργάνωσε μία εξαιρετική ομιλία τριών καθηγητών με διαφορετικά γνωσιακά αντικείμενα στον τομέα της Ψυχολογίας για τους προπτυχιακούς φοιτητές του IST και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. 

Στο IST, είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενούμε φοιτητές από το εξωτερικό και να μοιραστούμε τις γνώσεις μας για την ψυχολογική έρευνα και τις  πρακτικές της. Πιστεύουμε ότι η διεθνής συνεργασία, είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση του τομέα της ψυχολογίας και είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες που την προωθούν. Ελπίζουμε ότι η διάλεξη αυτή, παρείχε πολύτιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες φοιτητές!

Σας ευχαριστούμε! 

 

VSPA is the Psychology student association in Amsterdam. Every year, the association organizes an educational trip for undergraduate students to visit Psychology departments in major European Universities. The purpose of these educational trips is to cultivate interest in the science of Psychology and to encourage international cooperation and interaction among students. This year, Athens was chosen as the visit destination and after research they chose IST, contacted the Academic Head of Psychology of the College, and asked us to organize a lecture on the subject. IST accepted the proposal of the Dutch Society of Psychology with excitement and organized an excellent talk by three professors with different expertise in the field of Psychology for the undergraduate students of IST and the students of the University of Amsterdam.

At IST, we are thrilled to have the opportunity to host students from abroad and share our knowledge of psychological research and practices. We believe that international collaboration is crucial to advancing the field of psychology and are delighted to participate in initiatives that promote it.

We hope that this lecture provided valuable insights for the visiting students!

Thank you!