Executive MBA

Executive MBA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

16 μήνες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Part Time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Tο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Εxecutive ΜΒΑ” που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το IDRAC Business Schoοl είναι σχεδιασμένο για φιλόδοξους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε όλους τους βασικούς τομείς τoυ μάνατζμεντ, να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να κατανοήσουν σε βάθος τα πολύπλοκα και πολυδιάστατα επιχειρηματικά ζητήματα.

Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες, μέσα από ένα σύγχρονο και ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, παρέχοντας σφαιρική γνώση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ενισχύοντας ταυτόχρονα την προσωπική τους βελτίωση και ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος που επιτυγχάνονται με την φοίτηση στο “Εxecutive ΜΒΑ” είναι:

1.

Η κατανόηση και η εκμάθηση σε βάθος, των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου Management

2.

Η αξιοποίηση της εργασιακής εμπειρίας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων.

3.

Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική συνεργασία με πελάτες, συνεργάτες και προϊσταμένους.

4.

Η ανάπτυξη δημιουργικής, αναλυτικής και κριτικής σκέψης για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και η ενίσχυση της ικανότητας λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.

5.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης σύνθετων προβλημάτων που αφορούν τον εργασιακό χώρο.

6.

Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, ως μάνατζερ, που αποτελεί τη βάση μιας επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας.

7.

Η υποστήριξη της ανάπτυξης της επιχείρησής σας.

Γιατί να επιλέξετε το Executive ΜΒΑ στο IST;

Η παρακολούθηση του προγράμματος “Εxecutive MBA” στο IST College προσφέρει μία σειρά από πλεονεκτήματα όπως τα εξής:

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το Εxecutive ΜΒA αναπτύσσεται σε τρεις αλληλένδετες και μεθοδικά διαρθρωμένες φάσεις:

ΦΑΣΗ Α’: Σειρά μαθημάτων που καλύπτουν ένα σύνολο θεμάτων στα οποία αναλύονται οι κύριες λειτουργίες μιας επιχείρησης και η απαιτούμενη διαχείριση των υλικών και των άυλων πόρων που διαθέτει, ώστε να επιτύχει τους στόχους και την αποστολή της.

ΦΑΣΗ Β’: Η φάση αυτή εστιάζει στην προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη (Personal Development)

ΦΑΣΗ Γ’: Διπλωματική εργασία για ενίσχυση και αξιοποίηση της απόκτησης γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων (Professional Thesis)

ΦΑΣΗ Α’

 • Life Cycle Management & Business Model
 • Corporate Strategy 1: Entrepreneurship
 • Project Management (PMI)
 • Business Plan
 • LAW – Intellectual Property
 • Design Thinking & Innovation Process
 • Marketing Management
 • Sales Management
 • Purchasing & Supply Chain Management
 • Strategic Human Resources Management
 • Loyalty, Satisfaction & Customer Experience
 • Operation Management
 • Information Systems Management
 • Corporate Finance 1
 • International Marketing & Development
 • Management Control & Value Creation
 • Digital Business & Strategy
 • Change Management & Organisational Resilience
 • Corporate Strategy 2: Redesigning Business Model
 • Crisis Management
 • Sustainable Development & CSR
 • Corporate Finance 2: LBO, Mergers & Acquisitions

ΦΑΣΗ Β’

 • Interpersonal Skills
 • Personal Development, Resilience & Leadership

ΦΑΣΗ Γ’

 • Learning from Research (Preparing for Professional Dissertation)
 • Professional Dissertation

Επαγγελματικές Προοπτικές

Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών “Executive ΜΒΑ” του IDRAC Business School αποτελεί ένα σημαντικό ακαδημαϊκό προσόν που θα ενισχύσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας σας σε διευθυντικούς ρόλους και σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων. Επίσης, είναι σημαντικό ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών σας γίνεστε μέλος του δικτύου αποφοίτων όχι μόνο του IST College αλλά και του IDRAC Business School, μιας κοινότητας που αποτελείται από περισσότερους από 30.000 αποφοίτους.

Έτσι, με την αποφοίτησή σας αποκτάτε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, σε τομείς όπως:

Επίσης, ως απόφοιτος του προγράμματος Executive ΜΒΑ θα διαθέτετε όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα για να εξελιχθείτε ιεραρχικά στην επιχείρηση που ήδη εργάζεστε, ενώ θα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε, να οργανώσετε και να διοικήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Οι απόφοιτοί μας κατέχουν ανώτερες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες, εταιρίες συμβούλων, ιδρύματα ερευνών, μεγάλες επιχειρήσεις FMCG, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ και πολλοί διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις.

Το IST College, πιστό στη φιλοσοφία του, ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την επιχειρηματικότητα σε όλα του τα προγράμματα. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το μεγαλύτερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), προσφέροντας πολλές ευκαιρίες δικτύωσης στους φοιτητές και αποφοίτους μας καθώς και σύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης μέσω σύγχρονης, ευέλικτης και δυναμικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την δια ζώσης εκπαίδευση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
Online συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Ε–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικό σας χρόνο με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της εύχρηστης και σύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια κ.λ.π.) από Ιδρύματα Εσωτερικού ή/και του Εξωτερικού και τουλάχιστον 3 έτη εργασιακής εμπειρίας ή τουλάχιστον 8 έτη εργασιακής εμπειρίας σε θέση ευθύνης.

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST
 • Κάρτα που εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα, με κολλέγιο, καταστήματα διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

SHARE ON

Tο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Εxecutive ΜΒΑ” που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το IDRAC Business Schoοl είναι σχεδιασμένο για φιλόδοξους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε όλους τους βασικούς τομείς τoυ μάνατζμεντ, να βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες και να κατανοήσουν σε βάθος τα πολύπλοκα και πολυδιάστατα επιχειρηματικά ζητήματα.

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

MSc in Computing

MSc in Computing

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 έτος

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά, Αγγλικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full-time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Το MSc Computing σας παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας και να αποκτήσετε την τεχνογνωσία της επιστήμης των υπολογιστών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει, στους πτυχιούχους όλων των σχολών αλλά και σε πτυχιούχους πληροφορικής που απέκτησαν το πτυχίο τους αρκετά χρόνια πριν, την ευκαιρία να γίνουν κορυφαίοι επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής, εκπαιδευόμενοι με βάση σύγχρονα, διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα.

Μέσα από την πρακτική εργαστηριακή εκπαίδευση σε πραγματικά case studies και την εφαρμογή διεθνών εκπαιδευτικών πρακτικών δίνεται έμφαση σε σύγχρονα αντικείμενα της πληροφορικής όπως: η ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού, λογισμικού κινητών συσκευών, βάσεων δεδομένων, δικτύων και ασφάλειας συστημάτων. Η εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών θα σας βοηθήσει να εμπεδώσετε την νέα γνώση και να χρησιμοποιήσετε τις καινούργιες σας δεξιότητες στη λύση πραγματικών προβλημάτων.

Τα μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν σχεδιασθεί με στόχο την άμεση απασχολησιμότητα. Το πρόγραμμα MSc Computing είναι μια πραγματική πρόκληση αφού σας εφοδιάζει με το κατάλληλο μείγμα των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που χρειάζεται σήμερα ο επαγγελματικός χώρος της πληροφορικής.

To πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Glyndwr University, το οποίο κατέχει την 1η θέση στην ικανοποίηση των φοιτητών του, στην Αγγλία και την Ουαλία.

Στόχοι

1.

Να σας παρέχει εξειδικευμένες, τεχνικές δεξιότητες στους τομείς της δικτύωσης, της ανάπτυξης ιστοσελίδων και κινητών συσκευών καθώς και θεμάτων στην ασφάλεια πληροφορικής

2.

Να αναπτύξετε μια προηγμένη κατανόηση και ικανότητα με το υλικό και το λογισμικό που είναι διαθέσιμα ή / και απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη χρήση συστημάτων υπολογιστών

3.

Να αποκτήσετε κριτική άποψη και να είστε ικανοί να μεταδώσετε τα αποτελέσματα της δικής σας ερευνητικής προσπάθειας

4.

Να αποκτήσετε την απαιτούμενη βάση για περαιτέρω έρευνα ή / και επαγγελματική ανάπτυξη

5.

Να παρέχει, σε όλους όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον κόσμο της πληροφορικής, μια ευρεία, ολοκληρωμένη κατανόηση των βασικών πτυχών της

6.

Να σας παρέχει τις πιο ενημερωμένες γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής που θα επιτρέψουν την επιτυχημένη επαγγελματική ανάπτυξή σας

7.

Να σας παρέχει μια ενθαρρυντική και απολαυστική, υψηλού επιπέδου, μαθησιακή εμπειρία που αναπτύσσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και που ταυτόχρονα καλλιεργεί τις ικανότητες και τις δεξιότητές σας σε διάφορες πτυχές της διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων

Γιατί να επιλέξετε το ΜSc in Computing στο IST;

Δομή Προγράμματος Σπουδών

MODULES

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει στόχο να καλλιεργήσει τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες για να διασφαλιστεί ότι η κατάλληλη εργασία και τα πρότυπα επιτυγχάνονται και διατηρούνται σε όλο το επιλεγμένο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό, θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού και ανάλυσης πληροφοριών επαγγελματικού επιπέδου, καθώς και τη διασφάλιση ότι θα είστε ικανοί στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δικών σας ερευνητικών δεξιοτήτων καθώς και ότι θα είστε σε θέση να αυτοαξιολογήσετε την εργασία σας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό αποτελεί την εισαγωγή στην ουσιαστική ορολογία δικτύωσης, στα πρότυπα και στα πρωτόκολλα, στα τοπικά δίκτυα (LAN), στα δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs) καθώς και στα μοντέλα διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων (OSI) και TCP/IP.

Θα αναπτύξετε μια πρακτική γνώση της λειτουργίας των εργαλείων δικτύωσης και του υλικού και λογισμικού δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων, των διακοπτών και των δρομολογητών – και της διαμόρφωσής τους αλλά και τοπολογίες επιπέδου 2 και 3 καθώς και τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων. Θα εξετάσετε επίσης τα οφέλη που προκύπτουν από την τεχνική εισαγωγή στο αντικείμενο των δικτύων και την προσπάθεια που απαιτείται για την ομαλή μετάβαση των εργαλείων δικτύωσης στο χώρο εργασίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό θα σας προσφέρει διεξοδική γνώση στις θεωρίες και στην εφαρμογή βασικών εννοιών προγραμματισμού υπολογιστών όπως αλγόριθμοι, αφηρημένοι τύποι δεδομένων, υποκείμενες δομές δεδομένων αλλά και την ενσωμάτωσή τους για την παραγωγή αποτελεσματικού κώδικα. Θα αναπτύξετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είστε σε θέση να αναλύσετε προβλήματα και στη συνέχεια να σχεδιάσετε, να εφαρμόσετε και να αναλύσετε αποτελεσματικές αλγοριθμικές λύσεις χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού.

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, θα εξοικειωθείτε με τις επιπτώσεις των αλγοριθμικών λύσεων όσον αφορά την υπολογιστική τους πολυπλοκότητα (χώρος, χρόνος και λογική) και θα αναπτύξετε μια λειτουργική γνώση βέλτιστων λύσεων σε προβλήματα. Αυτές θα αναπτυχθούν με τη χρήση αντικειμενοστραφών μεθοδολογιών με σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξετάζει το ρόλο των συστημάτων βάσεων δεδομένων στη διαχείριση πληροφοριών αλλά και των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Το μάθημα στοχεύει στο να παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία ενός σχεσιακού συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας εμπορικό διαθέσιμο λογισμικό βάσης δεδομένων. Το μάθημα αποσκοπεί στην επέκταση των γνώσεών σας σχετικά με το σύστημα βάσεων δεδομένων και την ανάλυση δεδομένων, εισάγοντάς σας σε μια σειρά προηγμένων θεμάτων και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης δεδομένων και της ανάλυσης δεδομένων, εξατομικευμένων δεδομένων και άλλων προηγμένων θεμάτων βάσεων δεδομένων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση των κινδύνων ασφαλείας που σχετίζονται με τα πληροφοριακά αγαθά και στα προγράμματα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να τα προστατεύουν από απειλές. Πρωταρχική έμφαση δίνεται στον εντοπισμό των κινδύνων για την ασφάλεια πληροφοριών, στην εφαρμογή μέτρων περιορισμού και διαχείρισης των κινδύνων, στην εκτίμηση της βέλτιστης τεχνολογίας ασφάλειας και στην κριτική κατανόηση των πολιτικών, των προτύπων και των πρακτικών ασφαλείας. Καλύπτονται επίσης νομικά, ηθικά και επαγγελματικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα θα σας προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε να εντοπίζετε, να εξετάζετε κριτικά και να είστε σε θέση να συζητήσετε μια σειρά από τρέχοντα και μελλοντικά τεχνικά και κοινωνικά ζητήματα στον τομέα της πληροφορικής, της μηχανικής και της τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα είστε σε θέση να αναπτύξετε την κριτική σας ικανότητα σχετικά με τις επιπτώσεις της τρέχουσας και αναδυόμενης έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής.

Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος θα αποκτήσετε ευρεία γνώση των ερευνητικών τομέων της πληροφορικής, της μηχανικής και της εφαρμογής τους στη βιομηχανία, στο εμπόριο και σε άλλους τομείς. Σε γενικές γραμμές, το μάθημα θα σας εισαγάγει στον τομέα της πρόβλεψης μελλοντικών τεχνολογιών και τάσεων. Η τεχνολογική πρόοδος και οι κοινωνικές επιπτώσεις της είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος, όπου ως μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορείτε να κάνετε προβλέψεις στηριζόμενοι σε, συχνά, αντικρουόμενες πληροφορίες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείστε να εκπονήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στόχος είναι να εφαρμόσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in Computing. Αυτό θα σας βοηθήσει να επεκτείνετε, να στηρίξετε και να ενισχύσετε τη μάθηση μέσω του εντοπισμού ενός προβλήματος το οποίο απαιτεί θεωρητική έρευνα, συλλογή και ανάλυση δεδομένων καθώς και επακόλουθη ανάλυση που οδηγεί σε συμπεράσματα και προτάσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Επαγγελματικές Προοπτικές

Αποφοιτώντας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Computing μπορείτε να εργαστείτε ως:

Σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως:

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε τη δική σας επιχείρηση.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο αλλά διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, μετά από συνέντευξη
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γνώσης IELTS 6.5 ή άλλο τίτλο αντίστοιχου επιπέδου.

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST
 • Κάρτα που εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα, με κολλέγιο, καταστήματα διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Related courses

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

International Master of Business Administration

ΜΙΒΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

12 μήνες

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αγγλικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Νοέμβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full Time

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «International Master of Business Administration (M.Sc IBA)» που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το ΕSDES Business School του Catholic University of Lyon, είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να σας προετοιμάσει για μια επιτυχημένη διεθνή καριέρα, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα μάθετε να σχεδιάζετε και να εκτελείτε στρατηγικές, καθώς και να εντοπίζετε, να αξιολογείτε και να επιλύετε προβλήματα, τόσο στην Ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά. Θα εστιάσετε στις αρχές και στη μεθοδολογία του σύγχρονου μάνατζμεντ μέσα σε ένα ποικιλόμορφο, διαπολιτισμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις φάσεις που εστιάζουν στα εξής:

– Φάση 1: Διεθνές Περιβάλλον και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Λήψη Αποφάσεων.

– Φάση 2: Ανάπτυξη Διοικητικών Δεξιοτήτων.

– Φάση 3: Δημιουργία Αξίας για την Επιχείρησή ή τον Οργανισμό, Εφαρμόζοντας τις Αρχές της Βιώσιμης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να σας προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου ως στελέχη επιχειρήσεων και ανώτερα διοικητικά στελέχη να έχετε τις ικανότητες για να λειτουργείτε άμεσα και αποτελεσματικά και να ξεχωρίζετε στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα στόχος του προγράμματος είναι να σας προσφέρει:

1.

Τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται, ώστε να είστε ικανοί να συνεισφέρετε αποτελεσματικά σε μια επιχείρηση ή οργανισμό με την ιδιότητα του ανώτερου διοικητικού στελέχους.

2.

Την ικανότητα κριτικής αντίληψης για το ρόλο του μάνατζερ σε ένα παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

3.

Την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη, μέσα από την συνεχή καλλιέργεια δεξιοτήτων.

4.

Την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης ορθών αποφάσεων, καθώς και την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με άτομα από διαφορετικές διαπολιτισμικές ομάδες

5.

Τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για τη δημιουργία αξίας για μια επιχείρηση ή οργανισμό αναλύοντας την ανάπτυξη και την εφαρμογή επιχειρηματικών στρατηγικών στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Γιατί να επιλέξετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «International Master of Business Administration (M.Sc IBA)» ;

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 • The Legal and Political Environment of International Business
 • Assessment and Management of Global Risks
 • Cross Cultural Management and Communication
 • Markets and Competitivity
 • Economics for Responsible Executives
 • International HR, Leadership and Management
 • Negotiations
 • Strategy for Developing a Sustainable Business & CSR
 • Developing and Management of International Projects
 • Ethical Issues and International Development
 • Research Methods for Business & Dissertation
 • Digitalization in an International Economy
 • Financial Corporate Analysis
 • Business Strategy Game
 • Supply Chain & Distribution Strategy

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «International Master of Business Administration (M.Sc IBA)» που προσφέρει το IST College σε συνεργασία με το ΕSDES Business School του Catholic University of Lyon σας προσφέρει όλες τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντάς σας επίσης σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, σε τομείς όπως:

Επίσης, ως απόφοιτος του προγράμματος θα διαθέτετε όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εφόδια και προσόντα για να εξελιχθείτε ιεραρχικά στην επιχείρηση που ήδη εργάζεστε, ενώ θα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε, να οργανώσετε και να διοικήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Οι απόφοιτοί μας κατέχουν ανώτερες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες, εταιρίες συμβούλων, ιδρύματα ερευνών, μεγάλες επιχειρήσεις FMCG, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ενώ και πολλοί διαχειρίζονται τις δικές τους επιχειρήσεις.

Το IST College, πιστό στη φιλοσοφία του, ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την επιχειρηματικότητα σε όλα του τα προγράμματα. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το μεγαλύτερο Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), προσφέροντας πολλές ευκαιρίες δικτύωσης στους φοιτητές και αποφοίτους μας καθώς και σύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τρόποι Παρακολούθησης

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται με φυσική παρουσία στο IST αλλά δίνει και τη δυνατότητα για έναν πιο ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης μέσω σύγχρονης, ευέλικτης και δυναμικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την δια ζώσης εκπαίδευση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας Λ. Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού – Φιξ)
Online συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Ε–learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικό σας χρόνο με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω της εύχρηστης και σύγχρονης πλατφόρμας του IST College.
Blended Learning: Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια κ.λ.π.) από Ιδρύματα Εσωτερικού ή/και του Εξωτερικού.  
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο αλλά διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία μπορούν να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, μετά από συνέντευξη
 • Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικών IELTS, ή άλλο αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST
 • Κάρτα που εξασφαλίζει προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενα, με κολλέγιο, καταστήματα διαφόρων κλάδων και υπηρεσιών

Κατέβασε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials

Gallery

ALL

Το IST College με μια ματιά!

Φόρμα επικοινωνίας

MA International Journalism

MA International Journalism Studies

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 έτος

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αγγλικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτώβριος 2022

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Full Τime, φυσική παρουσία

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περιγραφή

Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία με συναρπαστικές εξελίξεις καθώς και σημαντικές προκλήσεις. Ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερη ανάγκη για άρτια μορφωμένους και καλά εκπαιδευμένους δημοσιογράφους, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν αποτελεσματικά  ειδήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Το Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα MA International Journalism Studies σε συνεργασία με το Liverpool John Moores University, σας βοηθά να αναπτύξετε τις γνώσεις και τις δημοσιογραφικές σας δεξιότητες, σχετικά με το ρεπορτάζ εθνικών και διεθνών ειδήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα MA International Journalism Studies σας επιτρέπει να κατανοήσετε σε βάθος τη φύση και τη λειτουργία της δημοσιογραφίας, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα επιδείξετε πρωτοτυπία στην εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης και θα κατανοήσετε με ποιον τρόπο η γνώση αυτή ενισχύεται μέσα από τη διαδικασία της έρευνας. Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το πρόγραμμα θα μπορείτε να αντιμετωπίζετε σύνθετα ζητήματα τόσο συστηματικά όσο και δημιουργικά και ενθαρρύνεστε να επιδεικνύετε πρωτοτυπία στην αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων. Στο τέλος του προγράμματος θα έχετε αποκτήσει τα επαγγελματικά προσόντα ώστε να είστε θέση να διαχειρίζεστε καταστάσεις που απαιτούν ορθή κρίση, προσωπική ευθύνη και πρωτοβουλία, σε περίπλοκα και απρόβλεπτα περιβάλλοντα.

Στόχοι

1.

Να παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση δημοσιογραφικών δεξιοτήτων, όπως η συλλογή ειδήσεων, συγγραφή και παραγωγή εντύπων, ψηφιακού και ραδιοφωνικού περιοχομένου, για όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο της δημοσιογραφίας.

2.

Να παρέχει στους ήδη εργαζόμενους δημοσιογράφους ή σε όσους ενδιαφέρονται για τον κλάδο, την ευκαιρία να αξιολογήσουν κριτικά τα προϊόντα της δημοσιογραφίας.

3.

Να παρέχει τις δεξιότητες ώστε να είστε σε θέση να αναλύετε κριτικά και να κατανοείτε τις δομές και τα πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργεί η δημοσιογραφία.

4.

Να σας επιτρέψει να συνθέτετε γνώσεις από πολλούς διαφορετικούς κλάδους για να τις εφαρμόσετε στη δημοσιογραφία.

5.

Να αναπτύξετε τις ερευνητικές σας δεξιότητες σε επίπεδο Master μέσα από μια ερευνητική διατριβή.

6.

Να σας επιτρέψει να κατανοήσετε σε βάθος τη φύση και τη λειτουργία της δημοσιογραφίας, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

7.

Να σας παρέχει μια πρακτική γνώση των διεθνών σχέσεων που σχετίζονται με τη θεματολογία των κεντρικών ειδησεογραφικών οργανισμών.

8.

Να σας βοηθήσει να αναπτύξετε την κατανόηση και τις γνώσεις σας για την πρακτική της Δημοσιογραφίας διεθνώς.

9.

Να σας προσφέρει μια ευκαιρία να αξιολογείτε και να αναλύετε κριτικά το επάγγελμα της Δημοσιογραφίας όπως ασκείται διεθνώς.

10.

Να σας παρέχει μια εκπαιδευτική εμπειρία που διευκολύνει την ανάπτυξη όλων των φοιτητών ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, σωματικής ικανότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού.

11.

Να αναπτύξετε τις δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και ερευνητικών δεξιοτήτων.

12.

Να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, για μια αποτελεσματική ομαδική εργασία

13.

Να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς προωθούνται τα όρια της γνώσης μέσω της ακαδημαϊκής έρευνας.

14.

Να σας εκπαιδεύσει να αντιμετωπίζετε σύνθετα ζητήματα συστηματικά και δημιουργικά.

15.

Να σας ενθαρρύνει να επιδείξετε πρωτοτυπία στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα μέσα ενημέρωσης και θα ενισχύσει την κατανόηση και τη συζήτηση σε άλλα μαθήματα του προγράμματος. Θα σας εισαγάγει σε θεωρητικές έννοιες που περιβάλλουν τη μελέτη της δημοσιογραφίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα δοθεί προσοχή σε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδήσεων (από πού προέρχονται οι ειδήσεις, τι τις κάνει «είδηση», κ.λπ.), τον καθορισμό της ατζέντας σε ένα πλαίσιο ειδήσεων, την φύλαξη (για ποιο λόγο εξαιρούνται ορισμένες ειδήσεις), την αναπαράσταση και τα στερεότυπα, τη χρήση γλώσσας, η επιχείρηση ενός newsroom και οι επιπτώσεις της διαδικτυακής δημοσιογραφίας στην ατζέντα των ειδήσεων. Θα εισαχθείτε επίσης στο Δίκαιο και την ηθική καθώς είναι δύο έννοιες που σχετίζονται με τη δημοσιογραφία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέψει να αποκτήσετε θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες στην έντυπη, διαδικτυακή και ραδιοφωνική δημοσιογραφία:

• Να προσδιορίζετε μια είδηση και να δημιουργείτε μια καλά δομημένη αναφορά
• Να δημιουργείτε ακριβείς αναφορές για έντυπα, ηλεκτρονικά και ραδιοφωνικές εκπομπές.
• Να επιδεικνύετε κριτική κατανόηση της σημασίας της ακρίβειας και των γλωσσικών δεξιοτήτων 
• Να επιδεικνύετε κριτική κατανόηση των δεξιοτήτων της δημοσιογραφίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει μια ενδελεχή κατανόηση των μεθόδων και μεθοδολογιών ακαδημαϊκής έρευνας που είναι κατάλληλες για τη δημοσιογραφική κοινωνική έρευνα και την παραγωγή ερευνητικών εργασιών και διατριβών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αυτό το μάθημα καλλιεργεί τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της πτυχιακή εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των μεθόδων ακαδημαϊκής έρευνας και της παραγωγής ερευνητικών εργασιών. Θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις ερευνητικές σας δεξιότητες και να σας επιτρέψει να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε το αρχικό μέρος της πτυχιακής σας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε μια κριτική και σε βάθος κατανόηση της φύσης και της λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης σε διεθνές πλαίσιο. Επιτρέπει τη σύγκριση των μέσων ενημέρωσης σε διαφορετικούς πολιτισμούς και των πολιτικών και οικονομικών πλαισίων στα οποία λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης, σε διαφορετικές κοινωνίες. Παρακολουθώντας το συγκεκριμένο μάθημα:

1. Θα αποκτήσετε γνώση και κατανόηση των πολιτιστικών, πολιτικών και οικονομικών επιρροών στα μέσα ενημέρωσης που προσανατολίζονται στις ειδήσεις σε διαφορετικές χώρες.
2. Θα αναλύσετε και αξιολογήσετε πώς αυτές οι επιρροές διαμορφώνουν τη δημοσίευση σημαντικών γεγονότων από τα μέσα ενημέρωσης σε διάφορες χώρες.
3. Θα αναλύσετε και αξιολογήσετε πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν το ρεπορτάζ διεθνών ειδήσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί να σας παρέχει πρακτική εμπειρία στην ομαδική εργασία παραγωγής, ενώ προσφέρει ευκαιρίες για την καλλιέργεις της δημιουργικής και κριτικής σας σκέψης. Θα σας εισαγάγει στο κομμάτι της παραγωγής και έκδοσης περιοδικών, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού που χρησιμοποιείται στον κλάδο. Θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δεξιότητες γραφής καθώς και να αναπτύξετε τις ικανότητες να αξιολογείτε, να μιμείστε και να καινοτομείτε κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού ενός περιοδικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα σας προσφέρει την ευκαιρία να συνεχίσετε τη συστηματική μελέτη των διεθνών σχέσεων που σχετίζονται με τους κυρίαρχους ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε εξειδικευμένη γνώση της θεωρίας και της πρακτικής των διεθνών σχέσεων και να βασιστείτε στις αναλύσεις και τις γνώσεις των μελετητών των διεθνών σχέσεων κατά τη συλλογή και την κατασκευή διεθνών ειδήσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εκπόνηση και υποβολή διπλωματικής εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος, καλείστε να υλοποιήσετε τη Διπλωματική σας Εργασία (Dissertation) με την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σας. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής σας εργασίας θα έχετε την ευκαιρία, επιλέγοντας θέμα το οποίο σχετίζεται με τη Διεθνή Δημοσιογραφία, να συνδυάσετε τις γνώσεις που αποκομίσατε από τα μαθήματα που παρακολουθήσατε και να παρουσιάσετε ένα πόνημα που αντικατοπτρίζει τόσο τις ακαδημαϊκές όσο και τις πρακτικές γνώσεις σας υπό το πρίσμα της ερευνητικής πρότασης, της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήσατε, της δομής και της συνάφειας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Ελάχιστο πτυχίο 2,2 για κατόχους προπτυχιακού τίτλου σπουδών. Απόφοιτοι με πτυχία σε μη συναφή θέματα θα ληφθούν υπόψη. Οι υποψήφιοι χωρίς προπτυχιακό τίτλο εξετάζονται για άλλα πλεονεκτήματα, όπως διαπιστευμένη προηγούμενη εκπαίδευση σε συναφείς κλάδους μέσω απασχόλησης, εθελοντικών ρόλων κ.λπ. Οι αιτούντες θα προσκληθούν επίσης σε συνέντευξη.

Θα ληφθούν υπόψη και όσοι δεν είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, αλλά έχουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία. Συνήθως απαιτείται τριετή εργασιακή εμπειρία σε σχετικό τομέα.

Διαδικασία Εγγραφής

Η διαδικασία εγγραφής είναι πιο απλή και σύντομη από ποτέ!

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας με τους εξής τρόπους:

Α) Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής εδώ και να τη στείλετε συμπληρωμένη στο [email protected], μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής (για να τα δείτε πατήστε εδώ) και με το αποδεικτικό της κατάθεσης της προκαταβολής (για να δείτε τους τραπεζικούς λογαριασμούς πατήστε εδώ.)

Β) Με επίσκεψη στο IST

To Διοικητικό Προσωπικό του IST θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει να κάνετε την εγγραφή σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθετε στο IST, έχοντας μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής, για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Χρηματοδότηση & Πρόγραμμα Υποτροφιών

Ο τρόπος καταβολής των ήδη προσιτών διδάκτρων του IST είναι ιδιαίτερα ευέλικτος. Σε συνεννόηση με τις οικονομικές υπηρεσίες του IST δίνεται η δυνατότητα τμηματικής ή εφάπαξ καταβολής με ανάλογη έκπτωση.

Επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα σας εξασφαλίσουν επιδότηση διδάκτρων έως και 30%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Φοιτητικής Μέριμνας του IST.

Μπορείτε ακόμα, να διεκδικήσετε μία από τις προσφερόμενες Υποτροφίες που ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το IST, σε συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την καταβολή των διδάκτρων σας, εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, θα απολαμβάνετε και μία σειρά προνομίων και υπηρεσιών χωρίς καμία επιπλέον χρέωση όπως:

 • Εγγραφή
 • Χρήση Βιβλιοθήκης IST
 • Χρήση Εργαστηρίων Η/Υ στο IST
 • Συμμετοχή στις Εξετάσεις
 • Χρήση της Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του IST
 • Έκδοση όλων των πιστοποιητικών σπουδών, βαθμολογιών και βεβαιώσεων τόσο από IST όσο και από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνονται και προσφέρονται στο IST

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών (εδώ)

SHARE ON

Κάνε το πρώτο βήμα

Κλείσε σήμερα

Testimonials