Το IST College ιδρύεται το 1989, σε συνεργασία με ομάδα πανεπιστημιακών καθηγητών, υπό την ιδιοκτησία του εκπαιδευτικού οργανισμού Γ. Καστρινάκη & Δρακ. Φουντουκάκου, ο οποίος δραστηριοποιήται ήδη από το 1967 με μεγάλη επιτυχία στον χώρο της εκπαίδευσης μέσω της ΣΒΙΕ, της πρώτης Σχολής στα Επαγγέλματα Υγείας.Η ομάδα πανεπιστημιακών καθηγητών αποτελούνταν από:

Ιορδανίδης Κοσμάς – Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Κουλούμπης Θεοδ. – Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μπήτρος Γεωργ. – Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Παπακυριαζής Παν. – Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Παπαμιχαήλ Δημ. – Ομοτ. Καθηγητής Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τζωάννος Ιωαν. – Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χιώτης Γεωγ. – Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών